Knihy
E-knihy

Slovenčina

Zrušiť
Titulov: 918
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 918
Zoradiť podľa:

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Písanky Písanie a slohová výchova v 4. ročníku ZŠ komunikácia písanou rečou sú spracované v súlade s predpísaným obsahom vzdelávania v 4. ročníku ZŠ, pričom rešpektujú súčasné trendy vo...

-5%
3,48 €

3,48 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Synonymický slovník slovenčiny

Kolektív autorov • VEDA, 2004

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Rozsiahly slovník, ktorý obsahuje viac ako 40 000 hesiel, presne mapujúcich oblasť synoným. Za synonymá sa v slovníku pokladajú nielen slová významovo totožné, ale aj slová významovo blízke...

21,65 €

21,65 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 7. ročníku - pravopis slov cudzieho pôvodu, pomnožné podstatné mená, delenie a skloňovanie čísloviek, dokonavý a nedokonavý vid slovies, jednočlenné a dvojčlenné vety...

4,60 €

4,60 €

Posielame do troch dní

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva slovenského jazyka a...

6,05 €

6,05 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Inovovaná Čítanka pre 1.ročník ZŠ Virgovičová nadväzuje na Šlabikár pre 1. ročník 1. a 2. diel. Prináša vekuprimeraný, zaujímavý, didakticky premyslený výber textov. Inovovaný učebný text je graficky pútavo spracovaný...

7,10 €

7,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl

Eva Dienerová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2017

Posielame do troch dní

Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 3. ročníka, na vybrané slová, tvorenie slov predponami spodobovanie, priamu reč ale aj na ohybné (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá) a neohybné slovné druhy...

2,10 €

2,10 €

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je určená pre žiakov 5. a 6. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností.

-5%
3,33 €

3,33 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dejiny slovenskej literatúry II (4. vydanie)

Stanislav Šmatlák • Literárne informačné centrum, 2007

Posielame do týždňa

Druhý zväzok Dejín slovenskej literatúry pokrýva z časového hľadiska 19. storočie (klasicizmus, romantizmus a realizmus) a prvú polovicu 20. storočia...

-4%
16,64 €

16,64 €

Zľava 4%

Posielame do týždňa

Na sklade, posielame ihneď

Nový pracovný zošit Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra - pracovný zošit (pre 5. ročník základnej školy) a Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra...

-15%
6,39 €

6,39 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Slovenské dejiny V. (1938-1945)

Róbert Letz • Literárne informačné centrum, 2012 • 5. diel série

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je organickou súčasťou edície Slovenské dejiny I – IV. Nadväzuje na ňu chronologicky, tematicky i spôsobom spracovania. Slovenské dejiny V vymedzujú historické obdobie rokov 1938 – 1945. Ide o zložité obdobie, zahŕňajúce výrazné štátoprávne...

16,60 €

16,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Nová platná učebnica materinského jazyka autoriek Z. Hirschnerovej – R. Adame je spracovaná moderným spôsobom a je v plnej miere v súlade s požiadavkami ŠVP – ISCED 1 ...

-4%
6,73 €

6,73 €

Zľava 4%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie...

-6%
7,36 €

7,36 €

Zľava 6%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Hravá čítanka 2 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 2. ročník ZŠ. Jednotlivé úlohy v pracovnom zošite sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením vychádzajúc zo štyroch procesov, ktoré predstavujú rôzne úrovne spracovania...

6,00 €

6,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Sada 40 plnofarebných obojstranných nápovedných tabúľ na papieri v prepravnom obale s rovnakými nápovednými obrázkami a tvarmi písmen ako v Šlabikári...

10,88 €

10,88 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Univerzálny pracovný zošit, ktorý pomáha prvákom pri poznávaní a osvojovaní jednotlivých písmen, druhákom poslúži pri ich opakovaní a precvičovaní.

4,95 €

4,95 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V pracovnom zošite nájdete veľa zaujímavých rozprávok, príbehov a textov....

-5%
3,34 €

3,34 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy...

-2%
6,38 €

6,38 €

Zľava 2%

Posielame do troch dní

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Zoznamovanie sa s abecedou prvákom uľahčí súbor 38 farebných nápovedných tabúľ s rozmermi 419 x 330 mm, s rovnakými nápovednými obrázkami...

-4%
18,87 €

18,87 €

Zľava 4%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do týždňa

Dvojdielny pracovný zošit, ktorý reaguje na požiadavku učiteľov na precvičovanie pisateľských zručností žiakov a intenzívnejšie zaznamenávanie informácií...

-5%
5,62 €

5,62 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Séria učebníc pre 5. až 9. ročník ZŠ vznikla v rokoch 1996 až 2006. Pre každý ročník existuje učebnica (prvý a druhý diel) a cvičebnica (zbierka úloh)...

-5%
3,14 €

3,14 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne


„Začiatok je vždy iný a prostriedok je vždy zložitý. No koniec je vždy jednoduchý a rovnaký. Na konci vždy niekto príde, niekto odíde, niekto zomrie a niekto zostane.“

Štyri hostiny - Meir Shalev
Štyri hostiny
Meir Shalev