Knihy
E-knihy

Slovenčina

Zrušiť
Titulov: 917
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 917
Zoradiť podľa:

Učíme sa pravopis 3. ročník základných škôl

Anna Rýzková a Jozefína Benková • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá

Vypredané

Naväzuje na učebnicu Slovenský jazyk 3. ročník. V cvičeniach je veľká pozornosť venovaná najmä písaniu i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach, ale najmä písaniu i/y po obojakých spoluhláskach...

-5%
1,55 €

1,55 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

138 veselých diktátorov Daniela Heviera, s ktorým zvíťazíš nad gramatikou!

-5%
3,47 €

3,47 €

Zľava 5%

Vypredané

Učíme sa pravopis - 3. ročník základných škôl

Anna Rýzková a Jozefína Benková • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2009

Vypredané

Naväzuje na učebnicu Slovenský jazyk 3. ročník. V cvičeniach je venovaná veľká pozornosť najmä písaniu i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach, ale najmä písaniu i/y po obojakých spoluhláskach...

-5%
1,57 €

1,57 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Zbierka rôznych krátkych cvičení a úloh je výbornou doplňujúcou pomôckou k učebniciam slovenského jazyka základných škôl...

-5%
4,07 €

4,07 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Publikácie sú určené žiakom základných škôl na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností. Obsahujú pravopisné cvičenia, diktáty a veľa tvorivých úloh - krížoviek, doplňovačiek, prešmyčiek, maľovaniek...

-5%
3,44 €

3,44 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Publikácia je určená pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností...

-5%
3,44 €

3,44 €

Zľava 5%

Vypredané

Precvičme si pravopis 6. ročník základných škôl

Anna Rýzková, Jozefína Benková a Anežka Matúšová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2006

Vypredané

Obsah zbierky je v podstate daný obsahom učebnice Slovenský jazyk pre 6. ročník. Jej cieľom je pomôcť žiakom pri nácviku a upevňovaní pravopisných poznatkov...

-5%
1,55 €

1,55 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? To nie je problém!Vďaka tejto učebnici sa skamarátite s ypsilonom, čiarkami a veľkými písmenami. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách, veľkých písmen v jednoslovných aj viacslovných...

-5%
5,69 €

5,69 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Opakovanie je matka múdrosti a cez prázdniny to platí dvojnásobne! Tieto publikácie z edície Prázdninová škola sú ideálnym pomocníkom pri nenásilnom opakovaní látky 1. stupňa základnej školy počas prázdnin...

3,50 €

3,50 €

Vypredané

Vypredané

Pracovný zošit Vybrané slová od autoriek PaedDr. Dany Kovárovej a Mgr. Aleny Kurtulíkovej prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka...

4,60 €

4,60 €

Vypredané

Vypredané

Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je naučiť žiakov čítať s porozumením, aktívne pracovať s textom, orientovať sa v ňom...

-5%
2,47 €

2,47 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je naučiť žiakov čítať s porozumením, aktívne pracovať s textom, ...

-5%
2,47 €

2,47 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník základných škôl a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je...

2,60 €

2,60 €

Vypredané

Vypredané

Ucelený rad precvičovacích publikácií je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Domáce precvičovanie pre 2. – 5. ročník precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka ...

3,50 €

3,50 €

Vypredané

Vypredané

Šlabikár pre 1. ročník – 2. časť je určený na nácvikové obdobie čítania v 1. ročníku ZŠ. Jeho prvé upravené vydanie prináša do školských lavíc výbornú a osvedčenú učebnicu, ktorej autorka je sama učiteľka základnej školy..

-5%
5,23 €

5,23 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Publikácia vychádza už v druhom, upravenom vydaní, v ktorom sú akceptované zmeny vyplývajúce z nových vzdelávacích štandardov a sú v súlade s cieľmi Štátneho vzdelávacieho programu...

-5%
3,33 €

3,33 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Pracovný zošit, ktorý možno využiť na hodinách čítania, vyhovuje súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka (komunikatívno-zážitkový model), potrebám...

2,90 €

2,90 €

Vypredané


„Na kúrenie je najlepšie staré drevo, na pitie staré víno, na dôverné rozhovory starí priatelia a na čítanie starí autori.“

Francis Bacon