Knihy
E-knihy

Ostatné

Zrušiť
Titulov: 68
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 68
Zoradiť podľa:

Posielame do 10 dní

V publikácii sa vyjadruje 15 našich renomovaných jazykovedcov staršej, strednej i mladšej generácie. Autori vystihujú jazykový pocit chvíle a odkazujú, že čiastkové rekodifikačné zásahy do modernej slovenčiny sú nielen potrebné...

-5%
15,25 €

15,25 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do týždňa

V tejto publikácii, vychádzajúcej z autorkinej dlhodobej práce v oblasti jazykovej kultúry (i v iných jazykovedných disciplínach), ako aj z pozorovania najnovšieho vývinu nášho jazyka, sú stručné abecedne zoradené poučenia o výslovnosti...

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

V práci sa skúma vplyv sémantiky, slovotvornej motivovanosti a štylistickej príznakovosti istých významovo­formálnych typov slovies zmyslového vnímania na...

-5%
10,96 €

10,96 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Ide o jedno zo základných diel našej histórie...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Príručka Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka vychádza z upravenej verzie obsahového štandardu Štátneho vzdelávacieho programu predmetu slovenský jazyk a literatúra pre stredné školy z júna 2010. Je určená predovšetkým učiteľom slovenského...

-5%
5,24 €

5,24 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autori a ich svety

Viliam Marčok • Matica slovenská, 2007

Posielame do troch dní

Literárne dielo nemá jediný univerzálny zmysel. Ten je v ustavičnom pohybe a jediným autentickým obrazom spisovateľa je jeho dielo...

-5%
9,43 €

9,43 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Ku knihe Petra Koťátka Interpretace a subjektivita...

-5%
7,34 €

7,34 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do troch dní

Druhé, zrevidované a rozšírené vydanie úspešnej knihy Jaroslava Rezníka o literárnych potulkách po Slovensku, pri ktorých sa čitateľ zoznámi s našimi najvýznamnejšími literátmi od historických čias až po súčasnosť. Kniha je spestrená krátkymi epizódami...

-5%
28,49 €

28,49 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

2. rozšírené vydanie. Prvé literárnohistorické dielo o vývine slovenskej literatúry pre deti mládež od osvietenských počiatkov do polovice 60. rokov 20. storočia. Druhé vydanie autor rozšíril o nové pramenné literárnovedné výskumy v najstaršom období, keď

-5%
14,54 €

14,54 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do týždňa

Monografia mladého germanistu prináša prvú zasvätenú analýzu literárnovednej diskusie v rámci recepčnej estetiky s viacerými originálnymi teoretickými novinkami...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

3,34 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Dejiny slovenskej literárnej fantastiky

Miloš Ferko • Literárne informačné centrum, 2007

Posielame do týždňa

Miloš Ferko publikoval od polovice deväťdesiatych rokov štúdie venované literárnej fantastike v zborníkoch Krutohlav a Mlok, takisto tam uverejnil aj poviedky v rámci žánra fantastiky...

-5%
5,37 €

5,37 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do troch dní

Unikátny Slovník slangu a hovorovej slovenčiny zachytáva veľmi nepresne vymedzenú kategóriu slov zo širokej oblasti ležiacej medzi hovorovými slovami...

-5%
15,78 €

15,78 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Zložené útvary v jazyku

Ján Kačala • Matica slovenská, 2010

Posielame do troch dní

Táto monografická štúdia je ojedinelá v slovenskej jazykovede. Autor v nej predkladá originálnu koncepciu zložených jazykových útvarov: chápe ich ako prejav uplatňovania princípu zloženosti (analytizmu) v stavbe jazykových jednotiek...

-3%
9,68 €

9,68 €

Zľava 3%

Posielame do troch dní

Dejiny slovenskej literatúry I

Stanislav Šmatlák • Literárne informačné centrum

Posielame do 14 dní

Štvrté vydanie syntetických dejín národnej literatúry od jej počiatkov, od obdobia stredoveku, humanizmu a renesancie, baroka, po obdobie osvietenstva. Základný učebný text na vysokých školách...

-5%
14,55 €

14,55 €

Zľava 5%

Posielame do 14 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia nadväzuje na úspešnú knižočku Zo studnice rodnej reči (2005) a prináša výber príspevkov, ktoré boli pôvodne súčasťou rovnomennej rubriky počas...

-5%
8,48 €

8,48 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Autori v monografii predstavujú syntetizujúce poznatky o vzájomnej spätosti slovesných kategórií vidu, času a spôsobu. Práca je štruktúrovaná podľa významových...

-5%
9,43 €

9,43 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Jazyk majstrov

Ján Kačala • Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014

Posielame do troch dní

Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. (narodený 1937, Dobšiná), je popredný slovenský jazykovedec a známy vysokoškolský profesor, autor 16 samostatných vedeckých monografií venovaných najmä tematike syntaxe, sémantiky, jazykových kategórií, literárneho jazyka...

-5%
5,62 €

5,62 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

V monografii venovanej slovenskej klasicistickej poézii ide v tematickom okruhu jednotlivých kapitol o nový zorný uhol - zakotvenie problematiky dobovej poézie do historických súradníc...

-5%
8,55 €

8,55 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 nadväzujú na dielo Ondreja Sliackeho Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960. Koncepčne identické s hodnotovou reflexiou klasickej detskej literatúry...

-5%
16,45 €

16,45 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní


„Knihy sa podobajú na domov, kam sa vraciame aj cez najväčšiu búrku.“

Bernard Bolzano