Knihy
E-knihy

Ostatné

Zrušiť
Titulov: 69
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 69
Zoradiť podľa:

Dejiny slovenskej literatúry I

Stanislav Šmatlák • Literárne informačné centrum

Posielame do 14 dní

Štvrté vydanie syntetických dejín národnej literatúry od jej počiatkov, od obdobia stredoveku, humanizmu a renesancie, baroka, po obdobie osvietenstva. Základný učebný text na vysokých školách...

-5%
14,55 €

14,55 €

Zľava 5%

Posielame do 14 dní

Dejiny slovenskej literatúry II (4. vydanie)

Stanislav Šmatlák • Literárne informačné centrum, 2007

Posielame do týždňa

Druhý zväzok Dejín slovenskej literatúry pokrýva z časového hľadiska 19. storočie (klasicizmus, romantizmus a realizmus) a prvú polovicu 20. storočia...

-4%
16,64 €

16,64 €

Zľava 4%

Posielame do týždňa

Slovenské dejiny V. (1938-1945)

Róbert Letz • Literárne informačné centrum, 2012 • 5. diel série

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je organickou súčasťou edície Slovenské dejiny I – IV. Nadväzuje na ňu chronologicky, tematicky i spôsobom spracovania. Slovenské dejiny V vymedzujú historické obdobie rokov 1938 – 1945. Ide o zložité obdobie, zahŕňajúce výrazné štátoprávne...

16,60 €

16,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Slovenské dejiny III (1780-1914)

Peter Podolan a Miriam Viršinská • Literárne informačné centrum, 2014 • 3. diel série

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tretí diel edície Slovenské dejiny približuje obdobie od roku 1780 do roku 1914. Autorská dvojica ponúka prehľadný obraz tzv. dlhého 19. storočia, na ktorého začiatku sa začal proces formovania moderného slovenského národa v podmienkach habsburskej...

16,60 €

16,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 12 dní

Špecifické posunky sú pre tlmočníkov ťažkým orieškom, ktorý treba rozlúsknuť. Nie je to jednoduché. Každý tlmočník by mal poznať a preložiť danú vetu so špecifickými posunkami

-5%
26,19 €

26,19 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

V publikácii sa vyjadruje 15 našich renomovaných jazykovedcov staršej, strednej i mladšej generácie. Autori vystihujú jazykový pocit chvíle a odkazujú, že čiastkové rekodifikačné zásahy do modernej slovenčiny sú nielen potrebné...

-5%
15,25 €

15,25 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Príručka Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka vychádza z upravenej verzie obsahového štandardu Štátneho vzdelávacieho programu predmetu slovenský jazyk a literatúra pre stredné školy z júna 2010. Je určená predovšetkým učiteľom slovenského...

-5%
5,24 €

5,24 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 19 dní

V práci sa skúma vplyv sémantiky, slovotvornej motivovanosti a štylistickej príznakovosti istých významovo­formálnych typov slovies zmyslového vnímania na...

-3%
11,16 €

11,16 €

Zľava 3%

Posielame do 19 dní

Autori a ich svety

Viliam Marčok • Matica slovenská, 2007

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Literárne dielo nemá jediný univerzálny zmysel. Ten je v ustavičnom pohybe a jediným autentickým obrazom spisovateľa je jeho dielo...

-5%
9,43 €

9,43 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 19 dní

Ide o jedno zo základných diel našej histórie...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Posielame do 19 dní

Posielame do 19 dní

Monografia mladého germanistu prináša prvú zasvätenú analýzu literárnovednej diskusie v rámci recepčnej estetiky s viacerými originálnymi teoretickými novinkami...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%

Posielame do 19 dní

Dejiny slovenskej literárnej fantastiky

Miloš Ferko • Literárne informačné centrum, 2007

Posielame do týždňa

Miloš Ferko publikoval od polovice deväťdesiatych rokov štúdie venované literárnej fantastike v zborníkoch Krutohlav a Mlok, takisto tam uverejnil aj poviedky v rámci žánra fantastiky...

5,57 €

5,57 €

Posielame do týždňa

Posielame do piatich dní

Unikátny Slovník slangu a hovorovej slovenčiny zachytáva veľmi nepresne vymedzenú kategóriu slov zo širokej oblasti ležiacej medzi hovorovými slovami...

-10%
15,98 €

15,98 €

Zľava 10%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Druhé, zrevidované a rozšírené vydanie úspešnej knihy Jaroslava Rezníka o literárnych potulkách po Slovensku, pri ktorých sa čitateľ zoznámi s našimi najvýznamnejšími literátmi od historických čias až po súčasnosť. Kniha je spestrená krátkymi epizódami...

-4%
28,61 €

28,61 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia nadväzuje na úspešnú knižočku Zo studnice rodnej reči (2005) a prináša výber príspevkov, ktoré boli pôvodne súčasťou rovnomennej rubriky počas...

-3%
8,66 €

8,66 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 12 dní

2. rozšírené vydanie. Prvé literárnohistorické dielo o vývine slovenskej literatúry pre deti mládež od osvietenských počiatkov do polovice 60. rokov 20. storočia. Druhé vydanie autor rozšíril o nové pramenné literárnovedné výskumy v najstaršom období, keď

15,10 €

15,10 €

Posielame do 12 dní

3,34 €

Zľava 5%

Posielame do 19 dní

Posielame do 12 dní

Ku knihe Petra Koťátka Interpretace a subjektivita...

-5%
7,34 €

7,34 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Zložené útvary v jazyku

Ján Kačala • Matica slovenská, 2010

Posielame do piatich dní

Táto monografická štúdia je ojedinelá v slovenskej jazykovede. Autor v nej predkladá originálnu koncepciu zložených jazykových útvarov: chápe ich ako prejav uplatňovania princípu zloženosti (analytizmu) v stavbe jazykových jednotiek...

9,88 €

9,88 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

V monografii venovanej slovenskej klasicistickej poézii ide v tematickom okruhu jednotlivých kapitol o nový zorný uhol - zakotvenie problematiky dobovej poézie do historických súradníc...

-3%
8,72 €

8,72 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní


„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia