Slovenčina na každý deň

 • Encyklopedický ústav SAV, Veda, 2020

Posielame do 17 dní

Publikácia Slovenčina na každý deň od Sibyly Mislovičovej a kolektívu autoriek v zložení Denisa Dovičovičová, Silvia Duchková, Dana Guričanová, Katarína Kálmánová a Iveta Vančová z oddelenia jazykovej kultúry a ...

15,00 €

15,00 €

Posielame do 17 dní

Pridať do

Túry do literatúry (revidované vydanie)

od 25,19 €

Kniha 2012
-10 %
26,99 €

Posielame do piatich dní

Kniha 2001

Vypredané

-10 %
26,99 €

Vypredané

Posielame do šiestich dní

Publikácia predstavuje výber kratších príspevkov, ktoré vychádzali vo vedecko-popularizačnom časopise pre jazykovú kultúru a terminológiu Kultúra slova od jeho založenia (v r. 1967) v rubrike Spytovali ste sa. Inšpiráciou na...

16,50 €

16,50 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

V tejto publikácii editorky nadväzujú na úspešnú knihu Spytovali ste sa (2017) a ponúkajú čitateľom druhú publikáciu pripravenú z toho istého zdroja z bohatej studnice príspevkov uverejňovaných na stránkach vedecko-popularizačného...

13,50 €

13,50 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Súčasný slovenský jazyk

 • Matica slovenská, 2021

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia významného slovenského jazykovedca, spoluautora základných kodifikačných príručiek slovenčiny, podáva systematický prehľad poznatkov o súčasnej spisovnej slovenčine. Vysvetľuje základné pojmy a termíny využívané...

-2%
14,60 €

14,60 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Slovenské dejiny V. (1938-1945)

 • Literárne informačné centrum, 2012 • 5. diel série

Posielame do 10 dní

Publikácia je organickou súčasťou edície Slovenské dejiny I – IV. Nadväzuje na ňu chronologicky, tematicky i spôsobom spracovania. Slovenské dejiny V vymedzujú historické obdobie rokov 1938 – 1945. Ide o zložité obdobie, zahŕňajúce výrazné štátoprávne...

16,60 €

16,60 €

Posielame do 10 dní

Pridať do

V poschodovom labyrinte

 • Literárne informačné centrum, 2010

Posielame do 10 dní

Najnovšia kniha V poschodovom labyrinte je záznamom úsilia autora uchopiť fenomén postmoderny z pozícií medzinárodných reflexií, predovšetkým ako zjav rodiaci sa v zápase našich spisovateľov s totalitnou mocou a s iluzívnosťou ňou vnucovaného videnia...

-5%
8,20 €

8,20 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Monografia mladého germanistu prináša prvú zasvätenú analýzu literárnovednej diskusie v rámci recepčnej estetiky s viacerými originálnymi teoretickými novinkami...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Kniha "Historický žáner v slovenskej próze" prvou monograficky konštruovanou reflexiou historického žánru v kontexte slovenskej literatúry a literárnej vedy.

11,62 €

11,62 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou vyše 600 000€?

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tretí diel edície Slovenské dejiny približuje obdobie od roku 1780 do roku 1914. Autorská dvojica ponúka prehľadný obraz tzv. dlhého 19. storočia, na ktorého začiatku sa začal proces formovania moderného slovenského národa v podmienkach habsburskej...

16,60 €

16,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka

od 3,85 €

-30 %
3,85 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

-5 %
5,24 €

Posielame do šiestich dní

-30 %
3,85 €
-5 %
5,24 €

Posielame do 10 dní

Ku knihe Petra Koťátka Interpretace a subjektivita...

-5%
7,34 €

7,34 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

3,34 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Ide o jedno zo základných diel našej histórie...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Práca Slava Ondrejoviča je medzníkom v histórii slovenskej jazykovedy a otvára v nej novú kapitolu, ktorá zapája slovenský jazyk do bezprostredných súvislostí s celým národným životom a umožňuje ho vidieť v úplnejšom svetle...

8,30 €

8,30 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Autori v monografii predstavujú syntetizujúce poznatky o vzájomnej spätosti slovesných kategórií vidu, času a spôsobu. Práca je štruktúrovaná podľa významových...

-3%
9,63 €

9,63 €

Zľava 3%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960

od 15,26 €

Kniha 2010
-4 %
16,65 €

Posielame do piatich dní

Kniha 2013
15,26 €

Posielame do 10 dní

-4 %
16,65 €
15,26 €

Slovenčina v literárnej praxi

 • Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006

Posielame do 10 dní

Autor publikácie predkladá slovenskej odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti prácu o súčasnom literárnom jazyku...

-5%
6,26 €

6,26 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Kukučín v interpretáciách

Literárne informačné centrum, 2010

Posielame do 10 dní

Zborník referátov z vedeckých konferencií a seminárov v rámci kukučínovského roka, v ktorom bol Martin Kukučín zaradený do kalendára kultúrnych výročí UNESCO ako osobnosť roka 2010 pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia...

-5%
3,16 €

3,16 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia