Knihy
E-knihy

2. Stupeň

Zrušiť
Titulov: 2571
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 2571
Zoradiť podľa:
Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cvičebnica je určená všetkým piatakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka. Ponúka im množstvo diktátov, zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých úloh, ktoré im pomôžu zábavnou formou zvládnuť pravopis...

-15%
2,99 €

2,99 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy...

-15%
5,54 €

5,54 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Fyzika pre 6. ročník základnej školy

Viera Lapitková a kolektív • Expol Pedagogika, 2011
Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok k objavovaniu a vysvetľovaniu...

-15%
13,65 €

13,65 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do troch dní

Predkladané metodické materiály pre učiteľov sú prvou ucelenou prácou kolektívu autorov. Nevznikla za písacím stolom, jej obsah bol úspešne vyskúšaný v praxi - všetky témy boli odučené...

-15%
5,97 €

5,97 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Akcia

Posielame do týždňa

Učebnica je súčasťou ucelenej sady určenej na vyučovanie matematiky v 8. ročníku ZŠ. Dopĺňa známe a obľúbené pracovné zošity Pomocník z matematiky

-15%
3,41 €

3,41 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Akcia

Posielame do týždňa

Táto séria učebníc pre 5. až 9. ročník ZŠ vznikla v rokoch 1996 až 2006. Pre každý ročník existuje učebnica (2 diely) a cvičebnica (zbierka úloh)...

-11%
2,75 €

2,75 €

Zľava 11%

Posielame do týždňa

Akcia

Posielame do týždňa

Pracovný zošit je zameraný na utvrdzovanie a precvičovanie gramatiky pre deti 9-10 rokov. Obsahuje zaujímavé cvičenia, doplňovačky, tajničky, diktáty zamerané na vybrané slová a slovné druhy. Jednotlivé cvičenia si môžete skontrolovať pomocou kľúča...

3,50 €

3,50 €

Posielame do týždňa

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Pracovný zošit Hravá slovenčina 7 sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka.

-15%
2,77 €

2,77 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Akcia

Posielame do troch dní

Zošit má formu pracovného zošita. Obsahuje rôzne cvičenia, doplňovačky, nácvičné a kontrolné diktáty i záverečné testy. Rozdelený je na 13 tematických celkov, ktorých cvičenia zodpovedajú rozsahu a náročnosti preberaných gramatických javov v učebnici.

1,66 €

1,66 €

Posielame do troch dní

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit, ktorý Vám pomôže zvládnuť geografiu bez námahy a s radosťou...

-15%
2,81 €

2,81 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nový pracovný zošit Príprava do prímy z matematiky pre 5. ročník ZŠ s RIEŠENIAMI vo výhodnom balení je zameraný na prípravu na prijímacie pohovory do prímy z predmetu matematika. Slúžiť môže aj ako doplnkový pracovný zošit pre...

-15%
6,99 €

6,99 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovné zošity Precvičme si slovenčinu obsahujú všetko, čo žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom potrebujú vedieť...

-15%
5,54 €

5,54 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do troch dní

Cvičebnica obsahuje všetko, čo potrebuje vedieť žiak 9. ročníka základnej školy a 4. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom zo slovenského jazyka. Poskytuje množstvo...

-15%
5,54 €

5,54 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Akcia

Posielame do troch dní

Prehľadná a graficky pútavo spracovaná doplnková učebnica je určená žiakom základných škôl a nižších ročníkov viacročných gymnázií. Neváhajte a siahnite po učebnici, v ktorej je zhrnuté učivo z matematiky. A nielen to...

-15%
5,07 €

5,07 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Akcia

Posielame do týždňa

Prvé strany zošita sa venujú opakovaniu učiva 6. ročníka. Autorka sa podrobne venuje výkladu a úlohám z oblasti hlavných 4 tematických celkov (Významová rovina, Tvaroslovie, Skladba, Sloh). Úlohy sú spracované dostatočne zrozumiteľne s prihliadnutím...

-15%
3,41 €

3,41 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 5. ročník základných škôl

Klára Kausitz • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019
Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 1. stupňa, na podstatné mená (mužský, ženský a stredný rod, vzory, skloňovanie, zvieracie a neživotné podstatné mená), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, tvorenie slov, synonymá...

2,30 €

2,30 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do týždňa

Pracovný zošit Geografia 7 predstavuje modernejší prístup k vyučovaniu geografie. Vypracovaním jednotlivých úloh žiaci získajú poznatky z danej témy vlastnou samostatnou prácou, učiteľ môže byť len poradcom...

-15%
5,12 €

5,12 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Pracovný zošit Geografia 5 predstavuje modernejší prístup k vyučovaniu geografie. Vypracovaním jednotlivých úloh žiaci získajú poznatky z danej témy vlastnou samostatnou prácou, učiteľ môže byť len poradcom...

-15%
5,12 €

5,12 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Akcia

Posielame do týždňa

Pracovný zošit tvorí súbor aktivít pre každého žiaka rozpracovaný podľa platných učebných osnov. Obsahuje systematicky usporiadané úlohy, ktoré pomáhajú...

-15%
3,58 €

3,58 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Metodická príručka ku pracovnému zošitu...

-15%
6,23 €

6,23 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Kniha objíma svojimi doskami ľudského ducha.“

Freytag