Knihy
E-knihy

2. Stupeň

Zrušiť
Titulov: 2570
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 2570
Zoradiť podľa:
Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.

-15%
5,42 €

5,42 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, posielame ihneď

Nový pracovný zošit Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra - pracovný zošit (pre 5. ročník základnej školy) a Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra...

-15%
6,39 €

6,39 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Akcia

Posielame do troch dní

Kniha obsahuje 262 testových úloh rozdelených do štyroch tém: opakovanie 5. ročníka, deliteľnosť, zlomky a kombinatorika. Testy sa dajú použiť frontálne v triede, ako učebná pomôcka na dané témy. Ich väčšie použitie je pre individuálne štúdium...

-15%
2,49 €

2,49 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015...

-15%
3,75 €

3,75 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole. Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh...

-15%
5,97 €

5,97 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky...

-5%
2,95 €

2,95 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Rozšírený pracovný zošit na prípravu na Testovanie 5 z matematiky pre piatakov základných škôl...

-15%
4,18 €

4,18 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autorka pracovného zošita Etika pre 7. ročník ZŠ je skúsenou učiteľkou Etickej výchovy na základnej škole. Pri tvorbe textov v pracovnom zošite vychádzala zo...

-15%
3,58 €

3,58 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do týždňa

Pre uchádzačov o vstup na osemročné gymnáziá. Pracovné listy s rôznymi druhmi úloh na precvičenie učiva k prijímacej skúške za asistencie rodičov. Vhodné aj na precvičovanie učiva v škole. Plnofarebné s motivačnými obrázkami. Inštruktážna brožúrka pre...

-15%
7,34 €

7,34 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.

-15%
3,88 €

3,88 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Zbierka úloh z matematiky obsahuje rôznorodé úlohy na precvičovanie príkladov z matematiky na hodinách aj na domácu prípravu; v slovných úlohách je dôraz na čítanie s porozumením. Titul napomáha zautomatizovať počtové operácie, pripraviť žiakov na....

-15%
3,75 €

3,75 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Riešenia a vysvetlenia riešení nájdete v tomto samostatnom titule, ktorý je určený nielen pre učiteľov, ale aj pre rodičov a starých rodičov, ktorí budú...

-11%
2,75 €

2,75 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, predložky, citoslovcia, priamu reč, jednoduchú vetu, sloh...

2,30 €

2,30 €

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka nielen pre študentov.

2,50 €

2,50 €

Na sklade, posielame ihneď

2,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

MemoMapka chémie

Didaktis, 2012
Akcia

Posielame do týždňa

Poznatky sú spracované v tematických blokoch, ktoré vzájomne prepájajú znalosti z jednotlivých ročníkov...

-15%
5,37 €

5,37 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V koncentrovanej podobe sumarizujú učebnú látku pre ZŠ.

2,62 €

2,62 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Precvičme si pravopis - 7. ročník základných škôl

Anna Rýzková, Jozefína Benková a Anežka Matúšová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2010
Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zbierky pravopisných cvičení a diktátov zo slovenského jazyka pre 6. a 7. ročník nadväzujú na už prepracované príručky pre prvý stupeň ZŠ. Nové vydania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a sú prepracované a doplnené podľa nových Obsahových vzde

1,71 €

1,71 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Tabuľka „Slovenská republika – medzníky, ústava, štátna moc“ je určená nielen žiakom druhého stupňa základných škôl na hodinách občianskej výchovy, ale jej obsah tvorí základ všeobecného...

0,70 €

0,70 €

Na sklade, posielame ihneď

Akcia

Posielame do týždňa

V knižke nájdete najnovšiu zbierku 33 autentických testov zo slovenského jazyka z rôznych osemročných gymnázií, diktáty, pravopisné cvičenia a viac ako 500 otázok zo slovenského jazyka, slohu a literatúry z prijímacích skúšok pre školský rok 2004/2005.

-15%
3,93 €

3,93 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa


„Knihy pokladám za najlepšiu výzbroj na cestu životom a ľutujem všetkých inteligentných ľudí, ktorí ich nemajú.“

Maurois Montaigne