Knihy
E-knihy

2. Stupeň

Zrušiť
Titulov: 2771
Radenie
Počet titulov: 2771
Zoradiť podľa:

Vypredané

Metodická príručka k učebnici a cvičebnici zo Slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ objasňuje ciele a charakter predmetu SJ v 5. ročníku, základné princípy...

-5%
3,33 €

3,33 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Zbierka úloh a cvičení je úzko spätá s učebnicou J. Krajčovičovej a M. Caltíkovej. Tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a prináša rozširujúce cvičenia. Zbierka je...

-5%
2,95 €

2,95 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Pracovný zošit Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/2. polrok je vypracovaný v súlade s ISCED 2 a prináša...

-5%
7,22 €

7,22 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ. Ponúka množstvo...

5,24 €

5,24 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Plnofarebný pracovný zošit je koncipovaný v súlade so schváleným vzdelávacím štandardom pre 9. ročník základnej školy a pre 4. ročník osemročného gymnázia...

2,70 €

2,70 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Zbierka úloh zo slovenského jazyka obsahuje úlohy na precvičovanie učiva z oblasti zvukovej stránky jazyka, lexikológie, morfológie, vetnej skladby a slohu. Obsah jednotlivých tematických celkov vychádza z učebných osnov...

-5%
5,02 €

5,02 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Testy zo SJ a literatúry: -príprava na prijímacie skúšky; opakovanie učiva ZŠ; precvičovanie problémových javov; práca s literárnym textom...

-5%
4,07 €

4,07 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Přehled chemického názvosloví

Kolektív autorov • SPN - pedagogické nakladatelství

Vypredané

Z čeho tento přehled chemie vychází a co obsahuje: - Základem pojetí i členění publikace je RVP pro základní vzdělávání - Textem i obrázky se vysvětlují základní pojmy, rozšiřující informace jsou většinou odlišeny menším písmem - Výběr informací nazn...

7,69 €

7,69 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia je vhodná na prípravu pre všetky typy stredných škôl...

-5%
6,28 €

6,28 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Kompedium užité matematiky pro gymnázia, střední a vysoké školy technického směru...

-5%
12,06 €

12,06 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia obsahuje testy s úlohami zo slovenského jazyka a literatúry pripravené podľa učebných osnov pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Určená je hlavne žiakom, ktorí si chcú upevniť a zopakovať vedomosti, čo najlepšie sa pripraviť na testovanie a...

3,95 €

3,95 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

V knižke nájdete najnovšiu zbierku 34 autentických testov, ktoré obsahujú viac ako 400 príkladov z matematiky z rôznych osemročných gymnázií z prijímacích skúšok pre školský rok 2004/2005. Publikácia obsahuje aj riešenia, čas na vypracovanie testov.

4,58 €

4,58 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Predkladaná publikácia nemôže vyčerpávajúco obsiahnuť celé učivo matematiky na ZŠ. Podáva však jasne a zrozumiteľne mnohé vedomosti vybraných tém, ktoré tvoria základ elementárnej algebry.

-5%
5,02 €

5,02 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Zbierka je pre učiteľov i pre žiakov výbornou doplňujúcou pomôckou k učebniciam, je vhodná na samostatnú domácu prácu aj na prácu počas vyučovacej hodiny...

-5%
3,14 €

3,14 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Táto príručka pre žiakov, rodičov a učiteľov obsahuje rôzne doplňovačky, pravopisné i gramatické cvičenia, nácvičné a kontrolné diktáty...

-5%
3,44 €

3,44 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Obsah zošita korešponduje so schválenými vzdelávacími štandardmi a novou učebnicou Chémie pre 6. ročník ZŠ, ktorej spoluautorom je aj Emil Adamkovič. Zošit sa zaoberá objavovaním chémie v našom okolí, predstaví chemické laboratórium,...

-4%
2,49 €

2,49 €

Zľava 4%

Vypredané

Pridať do

Testy – testMONITOR – Slovenský jazyk a literatúra

Kolektív autorov • Didaktis, 2008

Vypredané

Publikácia Testy – testMONITOR – Slovenský jazyk a literatúra je zbierkou úloh pre žiakov základných škôl na preverenie jazykových a literárnych vedomostí...

7,89 €

7,89 €

Vypredané

Pridať do

Precvičme si pravopis 7. ročník základných škôl

Anna Rýzková, Jozefína Benková a Anežka Matúšová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2003

Vypredané

Príručka je určená žiakom 7. ročníka, pomáha upevňovať pravopisné základy, zručnosti, návyky a venuje sa aj problematike písaniu i/ý.

-5%
1,45 €

1,45 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Zbierka úloh z fyziky pre 6. - 8. ročník ZŠ

Anna Šmatinová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 1995

Vypredané

Zbierku úloh môžu používať všetci žiaci 6. až 8. ročníka ZŠ na vyučovacích hodinách fyziky pod vedením svojich učiteľov najviac pri opakovaní učiva, ale aj doma pri príprave na vyučovanie, lebo úlohy sú spracovné podľa preberaného učiva...

-5%
5,55 €

5,55 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia je určená najmä študentom stredných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitu a na prijímacie skúšky na VŠ, študentom nižších ročníkov stredných škôl (napr. na opakovanie), učiteľom matematiky SŠ ako bohatý zdroj úloh.

-5%
5,02 €

5,02 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

„Neposudzujte knihu ako ženu – podľa pekného vzhľadu.“

Guy de Maupassant