Nezmeškajte 5-eurovú poukážku ako darček k nákupu! Viac info Nezmeškajte 5€ poukážku k nákupu! Viac info
Knihy
E-knihy

Občianske

Zrušiť
Titulov: 61
Novinka

Posielame do piatich dní

Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které...

-10%
25,04 €

25,04 €

Zľava 10%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo...

12,10 €

12,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 11 dní

Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné ustanovenia, inštitúty súvisiace s činnosťou súdu pred začatím konania, s konaním na súde prvého stupňa, s opravným konaním a so...

45,00 €

45,00 €

Posielame do 11 dní

Pridať do

Posielame do 11 dní

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa venujú problematike občianskoprávnych vzťahov vznikajúcich na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo, ktoré predstavujú najfrekventovanejšie a z ekonomického hľadiska...

32,00 €

32,00 €

Posielame do 11 dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Lidská práva jsou významným hybatelem moderní civilizace. V hospodářsky vyspělém prostředí dnešní Evropy přijde mnohým jen stěží uvěřitelné, že ještě...

-3%
14,08 €

14,08 €

Zľava 3%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvé vydanie učebnice občianskeho procesného práva autorov Jána Mazáka, Petra Molnára a Martiny Jánošíkovej z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach je učebným textom, ktorý prináša novú kvalitu niektorých teoretických poznatkov s osobitným zreteľom na....

6,00 €

6,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 11 dní

Štúdium občianskeho procesného práva je náročné na pochopenie podstaty predmetu, jeho jednotlivých inštitúcií a súvislostí vzťahujúcich sa na štádiá konania pred občianskoprávnymi súdmi a súdmi v správnom súdnictve. Z tohto dôvodu profesor Právnickej...

16,00 €

16,00 €

Posielame do 11 dní

Pridať do

Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe

Vladimíra Žofčinová • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013

Posielame do piatich dní

Predkladané vysokoškolské učebné texty tvoria základný učebný text, ktorý nemá ambíciu podať komplexný obraz pracovného práva. Z uvedeného dôvodu, pri tvorbe týchto učebných textov sa môže zdať, že niektoré kapitoly sú...

-10%
10,76 €

10,76 €

Zľava 10%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Občianske právo hmotné (1.+ 2. diel)

Peter Vojčík a kolektív • Aleš Čeněk, 2018

Posielame do 11 dní

Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto...

-4%
40,25 €

40,25 €

Zľava 4%

Posielame do 11 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje vydanie praktických príkladov z Občianskeho práva 2, určené všetkým študentom, ktorí majú záujem pochopiť základy Občianskeho práva hmotného, resp. prehĺbiť a precvičiť si už existujúce poznatky...

-5%
4,82 €

4,82 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom druhého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho záväzkového práva. Autori týmto spôsobom reagujú na opakované požiadavky študentov viesť odborné semináre...

12,50 €

12,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hlavným podnetom na prípravu predkladanej učebnice bolo úsilie autorského kolektívu poskytnúť aspoň v náčrte základnú učebnú pomôcku z odboru základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov a prispieť ku komplexnejšiemu (univerzálnejšiemu) vzdelaniu...

14,00 €

14,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

9,76 €

9,76 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do 11 dní

Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU...

-4%
31,01 €

31,01 €

Zľava 4%

Posielame do 11 dní

Pridať do

Základy občanského práva

Karel Schelle a kolektív • Key publishing, 2009

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty...

-5%
14,88 €

14,88 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Posielame do 11 dní

Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotematických sbírek pramenů práva. Tyto sbírky by měly sloužit jak studentům při psaní např. diplomových, rigorozních či disertačních prací...

-5%
23,69 €

23,69 €

Zľava 5%

Posielame do 11 dní

Pridať do

Posielame do týždňa

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se...

-5%
11,41 €

11,41 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do piatich dní

Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší právnická publikace, jednak jako nejlepší vysokoškolská učebnice roku 2013.

-5%
14,78 €

14,78 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Titul z edice "Občanský a společenskovědní základ" se zaměřením na právo. Jeho výuka pokrývá tato témata: 1. Právo a jeho historický vývoj...

-5%
9,85 €

9,85 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Řešení série příkladů a cvičení pro předmět Základy společenských věd - Právo. Cvičebnice plně koresponduje s učebnicí a obsahuje různé druhy cvičení a příkladů...

-5%
12,58 €

12,58 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

„Knihou by sa malo nazvať iba to, čo obsahuje niečo nové.“

Lichtenberg