Knihy
E-knihy

Právo

Zrušiť
Titulov: 877
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 877
Zoradiť podľa:
Novinka
Akcia

Posielame do piatich dní

Učebnica má ambíciu byť pomôckou pre klinické vzdelávanie študentov právnických fakúlt najmä z trestného práva procesného, ako aj podkladom pre simulované trestné procesy. Publikácia umožňuje časť praktických prípadov použiť aj pre klinickú výučbu...

-15%
10,58 €

10,58 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Svetové dejiny štátu a práva

Erik Štenpien • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013
Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predkladané vysokoškolské učebné texty sú druhým prepracovaným a značne doplneným vydaním starších skrípt, ktoré sú povinnou literatúrou k predmetu. Napriek tomu, že na Právnickej fakulte...

-15%
6,23 €

6,23 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do piatich dní

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

-5%
26,13 €

26,13 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Základní učebnice právnické angličtiny ve dvou dílech již 15 let poskytuje úvod do angloamerického systému práva, seznamuje s problematikou překladu právních textů a angličtiny jako dorozumívacího jazyka mezi různými právními systémy...

-15%
14,01 €

14,01 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do týždňa

Vysokoškolský učebný text pre študentov práva obsahuje teoretickú (teoreticko-metodologické východiská dokazovania, predmet, rozsah, proces a priebeh dokazovania, dôkazy, dôkazné prostriedky a ich vzťah k procesným úkonom,...) a praktickú časť...

-15%
19,53 €

19,53 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je...

-5%
31,45 €

31,45 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v diferenciácii právnej úpravy civilného procesu. Civilný mimosporový poriadok je systematicky, ale aj materiálne prispôsobený regulácii tých procesných postupov, ktoré sa...

19,00 €

19,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do piatich dní

Tieto učebné texty zodpovedajú samotnému duchu rímskej právnej vedy. Rímske právo dnes už nie je bezprostredne aplikované, mimo to sa dodnes na právnických...

1,70 €

1,70 €

Posielame do piatich dní

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), tretie, doplnené a prepracované vydanie, je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu..

-5%
19,95 €

19,95 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach predstavuje všeobecnú právnu úpravu, ktorou sa realizuje právo fyzických a právnických osôb podať individuálnu sťažnosť s cieľom domôcť sa ochrany svojich práv porušených činnosťou alebo neči

-5%
11,31 €

11,31 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

4,654x Akcia

Posielame do týždňa

Kniha obsahuje prehľad o našom právnom poriadku, o jednotlivých odvetviach nášho slovenského práva a o ich právnej úprave a základné informácie z jednotlivých právnych odvetví. Bežný život, bežná prax a bežná naša činnosť je denne spätá...

-15%
6,48 €

6,48 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice správneho práva hmotného predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt, ale kniha je určená tiež pre praktikov v zložitom právnoaplikačnom i právnorealizačnom procese...

35,00 €

35,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Správne právo hmotné (osobitná časť)

Jozef Tekeli • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017
Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predkladaná učebnica je základnou literatúrou pre vysokoškolské právnické vzdelávanie predmetu správne právo - osobitná časť. Obsiahnute matérie účebnice je...

-15%
15,18 €

15,18 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej miere znalosť a uplatňovanie práva. Preto je základná právna...

-5%
13,30 €

13,30 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do piatich dní

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice...

-5%
34,49 €

34,49 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do týždňa

Druhé, doplnené a prepracované vydanie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka. Predkladaná učebná pomôcka poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých...

29,00 €

29,00 €

Posielame do týždňa

Akcia

Posielame do piatich dní

Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu najdôležitejších procesných postupov vo verejnej správe...

-15%
19,62 €

19,62 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo...

-5%
11,50 €

11,50 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do piatich dní

Publikácia má pomôcť budúcim právnikom pochopiť význam efektívnej komunikácie ako jedného zo základných predpokladov úspešného osobného, spoločenského a profesionálneho života. Poskytuje interdisciplinárny pohľad na komunikáciu v oblasti práva...

-15%
7,25 €

7,25 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Štátoveda (Učebnica)

Ľubor Cibulka • Wolters Kluwer, 2017
Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ústavy, ústavného poriadku, o postavení jednotlivca a o organizácii štátnej moci v tom najširšom zmysle. Od vydania predchádzajúcej učebnice...

-5%
15,11 €

15,11 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď


„Obyčajný človek sa môže obklopiť tisíckami kníh a od toho momentu mať aspoň jedno miesto na svete, kde sa môže cítiť šťastný.“

Augustine Birrell