Knihy
E-knihy

Ostatné

Zrušiť
Titulov: 560
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 560
Zoradiť podľa:
Akcia

Posielame do týždňa

Skriptá STU v Bratislave.

-15%
7,11 €

7,11 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Skripta primárně určená studentům Fakulty jaderné a fyzkálně inženýrské ČVUT v Praze jako doplněk přednášek Fyzika kovů a Fyzikální metalurgie, ale svou koncepcí může posloužit všem...

-15%
5,48 €

5,48 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Príručka obsahuje široké spektrum odporúčaní, ktoré sa týkajú získavania a spracovania odborných informácií a prezentovania výsledkov práce v hovorenej, písanej, kombinovanej, v normovanej i nenormovanej podobe u nás aj v zahraničí. Užitočné informácie..

-15%
6,82 €

6,82 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do 10 dní

Dynamika skúma pohyb telies, pričom jej ústrednou veličinou je sila.

4,50 €

4,50 €

Posielame do 10 dní

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Učebnica je určená študentom všetkých študijných foriem a stupňov štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorí spracovávajú seminárne a ročníkové práce, práce študentskej...

-15%
4,69 €

4,69 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Třetí upravené a rozšířené vydání publikace Farmakochemie autorů Františka Hampla, Stanislava Rádla a Jaroslava Palečka vychází z předešlých vydání z let 2002 a 2007. Základní struktura knihy zůstala zachována, nové vydání...

41,30 €

41,30 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cílem absolvování povinného předmětu Základy chemických výpočtů je srovnat znalosti jednotlivých škol a připravit je pro práci v laboratoři po teoretické stránce...

4,45 €

4,45 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Fyzikálna chémia pre bakalárske štúdium

Ján Reguli • Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017
Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica fyzikálnej chémie, ktorú si práve otvárate, bola napísaná s cieľom nahradiť nedostatok väčšiny v súčasnosti dostupných učebníc, ktorým je to, že výrazne presahujú...

-15%
6,40 €

6,40 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Bezchordáty (zoológia a ekológia)

Viera Peterková • Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016
Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom pedagogických fakúlt, resp. učiteľských študijných programov so zameraním na biológiu. Potreba jej vzniku je definovaná...

-15%
6,82 €

6,82 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Právne myslenie 19. a 20. storočia

Alexander Bröstl • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013
Akcia

Posielame do troch dní

Učebný text oboznamuje s niektorými základnými a najdôležitejšími teóriami, ktoré sa uplatnili počas posledných dvoch storočí v oblasti právneho myslenia a ktoré mali vplyv na rozvoj teórie (filozofie) práva ako celku...

-15%
4,99 €

4,99 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Systematika cievnatých rastlín

Pavol Mártonfi • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013
Akcia

Posielame do troch dní

Učebnica poskytuje základné informácie o evolúcii a systéme cievnatých rastlín. Vo všeobecnej časti sa venuje histórii rastlinnej systematiky, ako aj fylogenetickým a molekulárnym prístupom v systematike...

10,57 €

10,57 €

Posielame do troch dní

Akcia

Posielame do 10 dní

Príručka má dve samostatné časti, prvá obsahuje výklad fyzikálnych pojmov, druhá súpis fyzikálnych vzťahov (vzorce). Obidve časti sú rozdelené na kapitoly podľa tradičného (klasického) delenia fyziky, začínajú mechanikou, ...

-15%
3,19 €

3,19 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Akcia

Posielame do týždňa

Predložený text objasňuje základné pravidlá racionálneho postupovania vo filozofickom skúmaní a prezentovaní výsledkov filozofickej práce. Môže pomôcť aj všeobecne...

3,00 €

3,00 €

Posielame do týždňa

Laboratorní cvičení z mikrobiologie

Kateřina Demnerová a kolektív • Vydavatelství VŠCHT, 2010
Akcia

Posielame do 10 dní

Předkládaná skripta jsou přednostně určena studentům FPBT a nevyžadují předběžné znalosti mikrobiologických technik. První kapitola je zaměřena na principy a pravidla práce v mikrobiologické laboratoři ...

-15%
21,75 €

21,75 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Akcia

Posielame do 10 dní

Psychologie byla před rokem 1989 v osnovách právnického studia zcela opomíjena. I přestože právnická profese vykonávaná na jakýchkoli úrovních je především prací s lidmi...

-15%
11,98 €

11,98 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Akcia

Posielame do týždňa

Vo fyzike a v technických disciplínach sa stretávame s veličinami, na určenie ktorých postačuje jediná hodnota. Pre takéto veličiny, medzi ktoré patria napr. teplota, hmotnosť, alebo objem, používame názov skalárne veličiny. Často sa však stretávame s...

-15%
3,84 €

3,84 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Akcia

Posielame do 10 dní

Skriptá STU v Bratislave.

-15%
6,36 €

6,36 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Akcia

Posielame do 10 dní

Skritpá STU v Bratislave.

-15%
4,79 €

4,79 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Úvod do pedagogiky voľného času

Peter Bakalár • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016
Akcia

Posielame do troch dní

Cieľom predloženého vysokoškolského učebného textu je pomôcť študentom študijného programu Šport a rekreácia zorientovať sa v problematike voľného času, ktorá je im prezentovaná z perspektívy...

12,71 €

12,71 €

Posielame do troch dní

Geografia Slovenskej republiky (Humánna geografia)

Viliam Lauko • Univerzita Komenského Bratislava, 2013
Akcia

Posielame do 10 dní

Prvá časť publikácie je zameraná na vývoj štátneho územia Slovenska od najstarších čias až po súčasnosť. Viaceré historiografické mapy poskytujú čitateľovi priestorový pohľad. Kapitola je štruktúrovaná v kontexte významných...

-15%
25,85 €

25,85 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní


„Niet krajších rozprávok než tie, ktoré napíše sám život.“

Hans Christian Andersen