Zrušiť
Titulov: 124

Posielame do piatich dní

Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých...

9,20 €

9,20 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia analyzuje malé a stredné podnikanie v Európskej únii a v Slovenskej republike, zameriava sa na možnosti získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov v SR z vlastných a cudzích štandardných a alternatívnych finančných...

11,00 €

11,00 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do týždňa

Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň...

20,00 €

20,00 €

Posielame do týždňa

Pridať do

Podnikové hospodárstvo

od 5,95 €

Kniha 2018
13,20 €

Posielame do piatich dní

Kniha 2016
5,95 €

Posielame do piatich dní

Kniha 2014

Vypredané

Kniha 2015

Vypredané

Kniha 2014

Vypredané

13,20 €
5,95 €

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Posielame do piatich dní

Publikácia sa odborným spôsobom zaoberá možnosťami uplatnenia marketingovej filozofie v oblasti neziskového sektora, športu a kultúry. Jej cieľom je poukázať na tie marketingové...

11,90 €

11,90 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Logistika

 • Vydavatelství VŠCHT, 1996

Posielame do 14 dní

Integrovaný logistický systém, zhodnocovací a informační stránka. Cíle a kriteria logistického řízení materiálového toku. Nákupní, výrobní a distribuční strategie. Logistický informační systém. Řízení zásob. Skladování....

-2%
16,75 €

16,75 €

Zľava 2%

Posielame do 14 dní

Pridať do

Posielame do 14 dní

Rozvoj manažmentu výroby v súčasnosti najviac ovplyvňujú technologické a organizačné inovácie spojené s digitalizáciou, informatizáciou a automatizáciou výrobných procesov. Prudký technologický rozvoj na strane externých technológií v...

-3%
15,27 €

15,27 €

Zľava 3%

Posielame do 14 dní

Pridať do

Posielame do 14 dní

Cieľom prvej časti učebných textov je oboznámenie sa s problematikou základných úloh, ktoré stoja pred marketingovými manažérmi. Tieto sa týkajú najmä informačnej stránky obchodnej (odbytovej) politiky podniku, ktorá má za úlohu...

-5%
5,06 €

5,06 €

Zľava 5%

Posielame do 14 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia vo forme vysokoškolskej učebnice komplexne a prehľadne približuje problematiku manažmentu a financovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Má multiodborový...

24,60 €

24,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aplikace principů moderního managementu kvality vyžaduje mnohá měření a monitorování, které nemají povahu tzv. technických měření, resp. testování výrobků. Ukazuje se, že poctivý sběr a vyhodnocování dat u systémových měření je klíčovým předpokladem...

-3%
18,99 €

18,99 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Posielame do piatich dní

Cieľom autoriek publikácie je priblížiť a vysvetliť problematiku manažmentu a jeho funkcií v obchodných firmách podľa najnovších prístupov, ktoré integrujú jednotlivé...

15,50 €

15,50 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Za štvrťstoročie fungovania slovenskej ekonomiky v podmienkach trhového hospodárstva sa vytvorili podmienky aj na uplatňovanie marketingu v podnikovom riadení. Cieľom predkladanej publikácie je prispieť k rozvoju marketingového riadenia podnikov...

14,90 €

14,90 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Vedecká monografia Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku predstavuje komplexný pohľad na problematiku efektívneho riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku...

13,40 €

13,40 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Posielame do piatich dní

Vysokoškolská učebnica Podnikové hospodárstvo pre manažérov obsahuje základy podnikovej ekonomiky ako spoločensko-vednej disciplíny, ktorej predmetom skúmania je podnik. Tvorí ju 11 kapitol, v rámci ktorých autorky ponúkajú pohľad na zložky podniku...

14,80 €

14,80 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Verejná správa s výkonom verejnej a štátnej služby je dôležitý článok fungovania štátu, ktorý priamo zasahuje do nášho každodenného života. Preto treba neustále venovať pozornosť právnej úprave postavenia verejných a štátnych zamestnancov s cieľom...

12,80 €

12,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Snahou tejto publikácie Mgr. Zuzany Papulovej, PhD. je prezentovať rôzne analytické a analytickosyntetické techniky, ktoré v súčasnosti ponúka teória strategického manažmentu, ale zároveň zdôrazniť potrebu uplatnenia kritického pohľadu v súvislosti s...

-5%
14,30 €

14,30 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. – Bikár, M. – Kmeťko, M.: Medzinárodný finančný manažment, pričom zahŕňa nevyhnutné...

2,09 €

2,09 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Požiadavky na vzdelávanie a praktickú prípravu budúcich manažérov, krízových manažérov a špecialistov na manažment rizika sú odrazom nárokov vyplývajúcich z permanentne sa meniaceho prostredia. Súčasné globálne politické, ekonomické...

23,59 €

23,59 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Základy matematiky pro ekonomii a management

 • Akademické nakladatelství CERM, 2018

Na sklade, posielame ihneď

Kniha je primárně určena studentům studijních programů ekonomicko-manažerského zaměření jako učební text pro předmět matematika zařazený v rozsahu dvou semestrů...

13,05 €

13,05 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Tovaroznalectvo

 • Sprint dva, 2018

Posielame do 14 dní

Užitočnosťproduktu je z pohľadu každého spotrebiteľa iná. Keďže sa na trhu nachádza množstvo rôznych produktov a množstvo spotrebiteľov s odlišnými požiadavkami, často nie je možné jednoznačne určiť, ktorý z produktov je....

14,80 €

14,80 €

Posielame do 14 dní

Pridať do

„Krásny verš je ako slák kĺzajúci po našich ozvučných strunách. Básnik v nás nerozospieva svoje myšlienky, ale naše.“

Anatole France