Knihy
E-knihy

Iné učebnice

Zrušiť
Titulov: 506
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 506
Zoradiť podľa:

Ekonómia

Ján Lisý a kolektív • Wolters Kluwer, 2016
4,771x Akcia

Posielame do troch dní

Autori sa v publikácii zaoberajú najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov. Ponúkajú vyváženú, nezaujatú prezentáciu...

-5%
28,50 €

28,50 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nejrozsáhlejší, moderně pojatá učebnice ekonomie na našem trhu (nahrazuje dosavadní zastaralou učebnici Samuelsonovu) obsahuje všechna témata nezbytná pro kurz ekonomie.

-15%
35,95 €

35,95 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do troch dní

Praktiká Ekonomická teória 1 a Ekonomická teória 2 sú koncipované tak, aby študenti, ktorí s ním budú pracovať, mali možnosť postupne sa oboznamovať s problematikou, vnímať súvislosti a dokázať aj interpretovať nové poznatky, formulovať vlastné...

-5%
15,96 €

15,96 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Akcia

Posielame do 9 dní

Učebnica Daňové právo na Slovensku a v EÚ komplexne spracováva takmer všetky aspekty zdaňovania a ich právneho vyjadrenia nielen z pohľadu vnútroštátnej právnej regulácie, ale i v širšom, minimálne úniovom pohľade. Prvá časť sa zameriava na teoretické...

-15%
25,33 €

25,33 €

Zľava 15%

Posielame do 9 dní

Akcia

Posielame do troch dní

Štvrté vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov. Autori zbierku rozdelili na kapitoly podľa jednotlivých druhov...

-5%
9,41 €

9,41 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne prepracované a doplnené. Predstavuje aktualizované komplexné dielo, v ktorom je na základe vedecky podloženého systémového prístupu....

75,00 €

75,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Akcia

Posielame do troch dní

Nerovnost je jedním ze současných nejpalčivějších problémů v sociální sféře. Po druhé světové válce se ji dařilo držet na uzdě, ovšem v poslední době se s velkou vehemencí vrací. Všichni o rozsahu tohoto problému vědí, ale jen málo bylo doposud řečeno...

-15%
20,89 €

20,89 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Akcia

Posielame do troch dní

Účtovníctvo podnikateľov II je druhou časťou vysokoškolskej učebnice venovanej jednoduchému účtovníctvu podnikateľských subjektov v zmysle aktuálnej právnej úpravy účtovníctva v SR...

-5%
19,47 €

19,47 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

I nejnovější vydání Ekonomie autorů Samuelsona a Nordhause stojí na kapitánském můstku při výuce úvodu do moderní ekonomie. V devatenáctém vydání této nestárnoucí učebnice naleznete aktuální pohled na finanční trhy a monetární politiku...

-15%
54,29 €

54,29 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do troch dní

Zbierka príkladov nadväzujúca na vysokoškolskú učebnicu K. Vlachynský a kol.: Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické východiská danej problematiky, na ktorú nadväzujú riešené a neriešené príklady...

-5%
11,02 €

11,02 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Akcia

Posielame do troch dní

Autorky v knihe spracovali 8 kapitol, ktoré sa venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri písaní učebnice vychádzali z kolobehu majetku, ktorý má na začiatku najčastejšie peňažnú formu, ale postupne k podnikateľskej činnosti potrebujeme...

-5%
14,54 €

14,54 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Akcia

Posielame do 10 dní

Rozvoj medzinárodného obchodu je spojený s medzinárodným obchodným financovaním, v rámci ktorého má nezastupiteľné miesto dokumentárny

16,60 €

16,60 €

Posielame do 10 dní

Akcia

Posielame do troch dní

Učebnica sa venuje najdôležitejším mikroekonomickým súvislostiam, makroekonomickým problémom a podstatným otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov. V súčasnosti sa vývoj ekonomík prudko dynamizuje a podmieňuje aj vývoj...

-5%
16,15 €

16,15 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Akcia

Posielame do troch dní

Cvičebnice mikroekonomie je zaměřená na studenty prvních ročníků ekonomických fakult, kterým poskytuje možnost procvičit si znalosti základů tohoto oboru...

-15%
5,11 €

5,11 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Problematika daní a optimalizácie daňového systému rezonuje v spoločnosti stále a týka sa každej fyzickej či právnickej osoby. Cieľom tejto publikácie je preto poskytnúť komplexný pohľad na dane, daňovú politiku Slovenskej republiky a Európskej únie...

-5%
17,96 €

17,96 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do týždňa

Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň...

15,40 €

15,40 €

Posielame do týždňa

Akcia

Posielame do troch dní

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je...

-5%
15,10 €

15,10 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Ekonomika verejného sektora

Viera Cibáková a kolektív • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012
Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia vychádza z teoretických prístupov akceptovaných súčasnou odbornou verejnosťou, pričom sa opiera o teóriu verejných statkov, teóriu hier, teóriu verejnej voľby a teóriu byrokracie...

-15%
5,35 €

5,35 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do troch dní

Zbierka príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Štatistické metódy pre ekonómov, ktorá vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer (pôvodne Iura Edition) v roku 2009. Pri zostavovaní zbierky príkladov vychádzali autori z predpokladu, že študent pochopí...

-5%
12,64 €

12,64 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Makroekonómia

Viktória Bobáková • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017
Akcia

Posielame do troch dní

Vysokoškolská učebnica Makroekonómia je určená ako študijný materiál pre vysokoškolské študijné odbory spoločensko-vedného zamerania na ktorých sa vyučuje predmet...

-15%
14,07 €

14,07 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní


„Čítal mi a ja som sa doňho zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva. Pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne.“

Na vine sú hviezdy - John Green