Dejiny náboženstva

Zrušiť
Titulov: 198

Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave

od 8,48 €

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2008

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Kláštor Cistercitov v Špišskom Štiavniku

 • Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017 • 3. diel série

Vypredané

Práca o dejinách Kláštora Panny Márie v Spišskom Štiavniku je jeho pôvodnou diplomovou prácou, v ktorej približuje viaceré aspekty existencie tohto prvého cistercitského kláštora na...

15,00 €

15,00 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Šíření evangelií bylo jednou z náplní prvních vyznavačů. Během středověku se prostřednictvím misií z křesťanských center christianizují pohanské kraje Evropy.

-5%
8,80 €

8,80 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Poutavý úvod do buddhismu od předního buddhologa Donalda S. Lopeze nabízí odborný a zároveň jasný pohled na buddhismus, jeho praktikování, učení a školy...

-5%
12,75 €

12,75 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Zkáza tureckého loďstva v bitvě u Lepanta předznamenala úpadek a pád Osmanské říše. Ze všech významných okamžiků vzájemných kontaktů a střetů mezi muslimy a křesťany si Andrew Wheatcroft vybral právě toto námořní střetnutí...

-15%
11,87 €

11,87 €

Zľava 15%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Dějiny Židů jsou svého druhu dějiny světa, ovšem viděné pod velmi neobvyklým úhlem, očima inteligentní a vzdělané oběti. Johnsonovi však jde ještě o víc: ukázat podstatu samé historie a křesťanské civilizace...

-5%
9,30 €

9,30 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

I když nás od životů prvních křesťanů dělí téměř dvě tisíciletí a reálie jejich světa jsou nám dosti vzdálené, přesto nám obyvatelé antického světanejsou nepodobní: jejich snažení, těžkosti, výhry i prohry mají mnoho společného s těmi našemi...

-5%
8,04 €

8,04 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

18. srpna 1572 slaví Paříž svatbu Markéty z Valois s Jindřichem Navarrským, která se má stát aktem usmíření mezi katolíky a protestanty. O šest dní později jsou nejdříve v Paříži a posléze v celé Francii s posvěcením Královské rady masakrováni hugenoti...

-5%
5,14 €

5,14 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Dějiny Evropy a proces jejího vznikání jsou úzce spojeny s křesťanským mnišstvím jako jednou z jejích nejstarších institucí. Právě klášterům a jejich písma znalým obyvatelům vděčíme nejen za podstatnou část křesťanské literatury...

64,99 €

64,99 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Studie předního znalce rabínské literatury a novozákonní biblistiky

-5%
3,80 €

3,80 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Život Konštantína Cyrila a Život Metoda

 • Karmelitánske nakladateľstvo, 2013

Vypredané

Vydanie vzácnych historických životopisov svätých Cyrila a Metoda v spracovaní kňaza a jazykovedca Štefana Vragaša. Oba životopisy vznikli pravdepodobne ešte za Metodovho života v 9. storočí. Autorstvo Života Konštantína sa pripisuje Klementovi...

1,00 €

1,00 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře (6. 5.–21. 11. 2016). Klášter Na Slovanech, dnes zvaný Emauzy, je jednou z nejvýznamnějších církevních fundací tohoto panovníka...

10,34 €

10,34 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Ojedinělá publikace, která je výsledkem mnohaletého historického bádání a opírá se o většinou nepublikované dokumenty, líčí spletitou historii vztahů, často bouřlivých a konfliktních, mezi katolickou církví a evropským komunismem...

-5%
4,42 €

4,42 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

První díl Dějin náboženského myšlení - proslulého díla, do něhož rumunský historik náboženství shrnul výsledky své celoživotní práce - Od doby kamenné po eleusinská mystéria zachycuje nejstarší vrstvy dějin náboženství lidstva, od prvních projevů v...

25,76 €

25,76 €

Vypredané

Pridať do

Dějiny křesťanství pro mládež

 • Karmelitánské nakladatelství, 2008

Vypredané

Komplexní, jedinečná, přehledná publikace je pohledem na středozemní, evropskou a světovou civilizaci, tedy na ta místa, kam církev během staletí přinesla Kristovo učení. Nabízí tak průřez dějinami křesťanství od jeho počátků až po současnost. Vybrané...

12,90 €

12,90 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Poměr mezi islámem a křesťanstvím patří k určujícím faktorům celých dějin lidstva. Po staletí byl zatížený konflikty a vzájemným nepochopením, ale také se vyznačoval obdobími vzájemného plodného ovlivňování. V posledních letech opět nabývá na zajímavosti.

-5%
8,60 €

8,60 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Jeden z nejznámějších textů Starého zákona, o jehož přetlumočení se vedle teologů odedávna pokoušeli nejlepší evropští básníci, se klene mezi úchvatným opěváním milostného citu a více či méně mystickými významy těchto slov.

-5%
8,44 €

8,44 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Autor na podkladě dobových dokumentů vytváří plastický obraz náboženské poutě či spíše poutníka se vším všudy (důvody a cíle putování, problémy a nebezpečí na cestách, oděv, strava a nocleh).

-15%
6,19 €

6,19 €

Zľava 15%

Vypredané

Pridať do

2000 let křesťanství

  • Kolektív autorov
 • Karmelitánské nakladatelství, 2001

Vypredané

Tato obsáhlá publikace je zatím největším encyklopedickým počinem svého druhu, který nabídne čtenářům v jednom svazku přehlednou historii křesťanství od samých počátků až po současnost.

92,21 €

92,21 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Historický nástin.

-5%
10,12 €

10,12 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

„Čítal mi a ja som sa doňho zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva. Pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne.“

Na vine sú hviezdy - John Green