Dejiny náboženstva

Zrušiť
Titulov: 198

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Atlas je rozdělen do tří částí: první část...

-5%
33,59 €

33,59 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Posielame do 14 dní

Rukopis knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze D 82 je patrně nejcennějším a nejreprezentativnějším dodnes zachovaným rukopisným souborem spisů jednoho z nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů...

-5%
27,77 €

27,77 €

Zľava 5%

Posielame do 14 dní

Pridať do

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Kniha je již druhou kolektivní monografií věnovanou sdruženému klášteru minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Přináší celkem čtrnáct kapitol zaměřených zejména na krumlovské...

20,52 €

20,52 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Posielame do 15 dní

Kniha se zabývá náboženským světem současných Mayů obývajících Guatemalskou vysočinu. Zaměřuje se na mayskou kosmologii a pojetí božstev, vztah k přírodě a horám, obětní a poutní rituály a jejich existenciální ukotvení. Pozornost je také věnována...

-10%
10,91 €

10,91 €

Zľava 10%

Posielame do 15 dní

Pridať do

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Dokumentace zápasu o věrohodnou křesťanskou existenci v odporu proti totalitárním pokušením doby...

-5%
3,58 €

3,58 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Předkládaný Nástin religionistiky si klade za úkol představit fenomén religiosity skrze přehled vývoje tří náboženských postojů reprezentujících tzv. náboženství etického zlomu teistické povahy - judaismu, křesťanství a islámu...

-5%
23,21 €

23,21 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Otázka, jak smířit zájmy duchovních a laiků v církevní obci, je stále aktuální. Tato kniha si klade otázku, jak se s tímto problémem vyrovnávaly farnosti v utrakvistických městech v celém období mezi husitstvím a Bílou horou...

-5%
16,31 €

16,31 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Posielame do 14 dní

Kniha se zabývá proměnami muslimské pospolitosti (dnešních Bosňáků) v Bosně a Hercegovině za rakousko-uherské okupace mezi lety 1878 a 1918. V kontextu utváření moderních středoevropských a balkánských národů je blíže rozebrán....

-5%
14,78 €

14,78 €

Zľava 5%

Posielame do 14 dní

Pridať do

Posielame do 14 dní

Tato kniha obsahuje dva Matoušovy spisy: Proposici ke svatořečení svaté Brigity, kterou Matouš pronesl při kanonizačním procesu a v níž žádost o kanonizaci zdůvodňuje, a Umučení Krista, výtah z Brigitiných Revelací, v nichž...

-5%
15,59 €

15,59 €

Zľava 5%

Posielame do 14 dní

Pridať do

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Kniha Mezi křížem a národem je první českou monografií, která shrnuje dějiny sudetoněmeckého politického katolicismu v meziválečném Československu. Historik a publicista Jaroslav Šebek se v ní věnuje jednak strukturálnímu, ideovému a

-5%
12,78 €

12,78 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Sekularizace v západní Evropě (1848 - 1914)

 • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Birminghamský profesor Hugh McLeod se věnuje perspektivnímu zkoumání sekularizace v Evropě od revoluce 1848 po první světovou válku...

-5%
17,07 €

17,07 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Posielame do 15 dní

Poutní místo Filipov je již 150 let fenoménem. Příspěvky z konference konané v jubilejním roce 2016 se snaží z různých perspektiv popsat jeho minulost a upozornit i na jeho současný význam nejen v rámci česko-německých vztahů..

-5%
21,95 €

21,95 €

Zľava 5%

Posielame do 15 dní

Pridať do

Posielame do týždňa

Láska, erotika a sexualita vo faraónskom Egypte

-5%
12,58 €

12,58 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do troch dní

Unikátní obrazová historická publikace se snaží dosud nebývale rozsáhlým způsobem zmapovat bohatou historii židovské komunity v Berouně a jeho okolí od poloviny 17. století až do druhé světové války. Snahou publikace je ...

-5%
11,15 €

11,15 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Pridať do

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Nová monografie česko-římského teologa Karla Skalického se pokouší pohlédnout na evropskou historii, zvláště pak na dějiny 20. století v Československu a v zemích za železnou oponou, prizmatem klíčových historických přelomů – revolucí. Kniha si...

-5%
17,83 €

17,83 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autor v knize upozorňuje na duchovní kontinuitu původního učení historického Ježíše jak v návaznosti na objektivní dějinné zdroje, které mu předcházely, tak i v souvislosti s učeními, které na něj navazovaly...

-5%
6,05 €

6,05 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 15 dní

Vášnivá kritika náboženství a křesťanství zvláště z dob, kdy surrealisté měli pravdu. Přeložil Jan Vaněk.

-5%
6,85 €

6,85 €

Zľava 5%

Posielame do 15 dní

Pridať do

Pripravujeme,
vychádza o štyri dni

Čtvrtý lateránský koncil (1215) představoval jeden z nejvýznamnějších milníků ve vývoji vrcholně středověké katolické církve. Dekrety vzešlé z jeho jednání na straně jedné výrazně regulovaly vnitřní poměry v rámci církevní organizace, na straně druhé...

Pripravujeme,
vychádza o štyri dni

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Svatohavelské příběhy zachycují ve formě stručných zpráv dějiny kláštera St. Gallen v dnešním Švýcarsku s občasnými exkurzy do širšího regionu. První část zahrnuje období 9. století, které zachytil analista Ratpert. ...

-5%
13,35 €

13,35 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do štyroch dní

Táto kniha prináša mnoho nových objavov z oblasti biblických dejín. K starším paralelám medzi Eposom o Gilgamešovi a knihou Genezis pridala nové paralely. Zovšeobecnila najstaršie dejiny vzniku prvej civilizácie sveta...

4,40 €

4,40 €

Posielame do štyroch dní

Pridať do

„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia