Dejiny náboženstva

Zrušiť
Titulov: 29

Kniha kacírov

 • Premedia, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha kacírov je fascinujúcim rozprávaním o premene vážnych a veľkých hľadačov pravdy na kacírov. Jej postavy sú konštitutívne a inšpirujúce nielen pre dejiny cirkví, ale patria aj do veľkých európskych dejín. Walter Nigg si z mnohých osobností vybral...

24,95 €

24,95 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha Vyriekli krivé svedectvo vyvracia zaužívané mýty a nepravdy o katolíckej cirkvi. Hovorí o inkvizícii, križiackych výpravách, údajnom odpore katolíckej cirkvi k vede či o jej postoji k slobodnému podnikaniu. Je podložená výskumom rešpektovaných...

13,20 €

13,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do
Novinka

Posielame do troch dní

Publikácia je súborom sond do dejín Slovenska a Slovákov s cieľom ukázať, ako kresťanstvo formovalo spoločnosť, národ a štát. Vo všeobecnej časti venovanej pôsobeniu kresťanstva na spoločnosť sa zaoberá pôvodom...

-15%
12,71 €

12,71 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Pridať do

Posielame do týždňa

Dejiny jezuitov sú napínavým príbehom o ľuďoch, ktorí sa podujali veľkodušne žiť podľa charizmy svätého Ignáca. Za takmer poltisícročie existencie zažila...

6,90 €

6,90 €

Posielame do týždňa

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vznik a vývin kresťanstva, bez odborného štúdia teológie - opierajúci sa o dostupnú literatúru, ktorá sa touto témou zaoberá. V knihe autor predkladá vlastný pohľad na kľúčové a zaujímavé udalosti, ktoré podľa neho výrazne ovplyvnili dejiny kresťanstva...

12,50 €

12,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do týždňa

Na stránkach tejto knihy môžeme prežívať, ako sa z malej židovskej sekty v Rímskej ríši stalo celosvetové náboženstvo, ako neskôr túto ríšu premenilo na kresťanskú a ako napokon došlo k tomu, že z dobyvačných Germánov sa stali kresťanskí Germáni...

15,90 €

15,90 €

Posielame do týždňa

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zázračné zjavenia a apokalyptické proroctvá sú javy, ktoré sa objavujú na titulných stranách a často vyvolávajú rozpory medzi koncepciou „racionálnej viery“ katolíckej cirkvi a nadšením najhorlivejších stúpencov. Fenomény ako Turínske plátno...

12,90 €

12,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Reformácia a jej dôsledky na Slovensku

 • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia Reformácia a jej dôsledky na Slovensku približuje situáciu na území Slovenska pred reformáciou a v nasledujúcom období. Jej zámerom je objasniť pojem reformácie a to, čo jej predchádzalo v dôsledku...

15,00 €

15,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do týždňa

Monografia sa zaoberá dejinami obrazu, ktorý podľa legiend nebol zhotovený človekom. Nevytvoril ho umelec, ikonopisec, ale vznikol počas Kristovho života na Zemi ako odtlačok jeho tváre na plátne. Tento osobitý náboženský a výtvarný prejav...

14,80 €

14,80 €

Posielame do týždňa

Pridať do

Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 3

  • Kolektív autorov
 • Tranoscius, 2002

Posielame do 14 dní

Bohatstvo histórie evanjelickej a.v. cirkvi je inšpirujúcim podnetom objavovať nepoznané a dať sa vtiahnuť do zápasu a hľadania Božieho, vloženého do tohto sveta.

12,58 €

12,58 €

Posielame do 14 dní

Pridať do

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 11 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Posielame do týždňa

Jezuiti Melichar Grodecký a Štefan Pongrác a ostrihomský kanonik Marek Križin sa pred štyristo rokmi, teda 7. septembra 1619, stali obeťami politických zápasov vo vtedajšej habsburskej monarchii a náboženskej neznášanlivosti, ktorá...

8,00 €

8,00 €

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do troch dní

Nová publikácia o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi prináša nový netradičný, no atraktívny pohľad na ich dielo a odkaz. Textové časti knihy, napísané populárno náučným štýlom, predstavujú život a význam vierozvestcov vo sférach kultúry...

15,50 €

15,50 €

Posielame do troch dní

Pridať do

Posielame do 14 dní

Kniha prináša chronologický prierez prvými storočiami kresťanstva na Slovensku s dôrazom na veľkomoravské obdobie a misiu solúnskych bratov sv. Konštantína-Cyrila a Metoda, pričom veľkú pozornosť venuje sv. Gorazdovi. Autor tiež poukazuje na ďalší vývoj..

-5%
10,96 €

10,96 €

Zľava 5%

Posielame do 14 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Knižka zaujmavým spôsobom zachytáva prvopočiatky kresťanstva, kedy sa rodila novodobá civilizácia.

9,90 €

9,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 14 dní

Pri príležitosti veľkého jubilea vychádza reedícia predošlých dvoch vydaní publikácie. Venuje sa týmto tematickým celkom: Veľká Morava v krátkom historickom pohľade; Cyrilo-metodská misia na Veľkej Morave; Hlaholské písmo, slovanský jazyk a...

6,50 €

6,50 €

Posielame do 14 dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Táto kniha prináša mnoho nových objavov z oblasti biblických dejín. K starším paralelám medzi Eposom o Gilgamešovi a knihou Genezis pridala nové paralely. Zovšeobecnila najstaršie dejiny vzniku prvej civilizácie sveta...

4,40 €

4,40 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Tages (z vôle božej)

 • Vydavateľstvo Michala Vaška, 2018

Posielame do 14 dní

V tejto knižnej novinke sa autor venuje starému národu Etruskov, alebo inak nazývaných Rasenov, a vzniku ich náboženstva. Autor prenesie čitateľa do prostredia, v ktorom žili Raseni, národ tak odlišný od ostatných európskych...

-2%
13,55 €

13,55 €

Zľava 2%

Posielame do 14 dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Publikácia sa zaoberá konfesijnými vzťahmi a súvislosťami na Slovensku z hľadiska dejín a súčasnosti, približuje vzťahy Cirkvi a štátu v jednotlivých historických obdobiach...

12,00 €

12,00 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave

od 8,48 €

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2008

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Kláštor Cistercitov v Špišskom Štiavniku

 • Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017 • 3. diel série

Vypredané

Práca o dejinách Kláštora Panny Márie v Spišskom Štiavniku je jeho pôvodnou diplomovou prácou, v ktorej približuje viaceré aspekty existencie tohto prvého cistercitského kláštora na...

15,00 €

15,00 €

Vypredané

Pridať do

„Táňa všetkému rozumela a nebála sa mlčať.“

Džin - Martin M. Šimečka
Džin
Martin M. Šimečka