Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 17

Na sklade, objednávajte však rýchlo

14., doplnené a prepracované vydanie. V predmete účtovníctvo na obchodných akadémiách majú žiaci získať poznatky o spôsoboch a postupoch účtovania tak v sústave podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva. V 2. ročníku je cieľom vysvetliť základné...

-2%
13,36 €

13,36 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je...

15,75 €

15,75 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Účtovníctvo

Anna Šlosárová • Wolters Kluwer, 2016

Vypredané

Druhé vydanie učebnice vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) aj nadnárodnej (smernice EÚ, IFRS) úpravy účtovníctva, účinnej od...

14,00 €

14,00 €

Vypredané

Pridať do

Účtovníctvo B - Cvičebnica

Anna Šlosárová a kolektív • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010

Vypredané

Cvičebnica priamo nadväzuje na publikáciu A. Šlosárová a kol.: Účtovníctvo B – učebné texty. V úvode cvičebnice je zaradená kapitola na opakovanie problematiky z účtovníctva A. Ďalších desať kapitol je tematicky zameraných na precvičenie...

-5%
10,45 €

10,45 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia sa zaoberá účtovníctvom podnikateľskej účtovnej jednotky pôsobiacej v prostredí trhovej ekonomiky. Obsahuje teoretickú časť i riešenia konkrétnych účtovných prípadov a v závere súvislý komplexný príklad, na ktorom si čitateľ môže overiť,...

-5%
10,42 €

10,42 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Monografia sa zaoberá oceňovaním z hľadiska teórie účtovníctva, právnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) a amerických všeobecne...

11,90 €

11,90 €

Vypredané

Pridať do

Mimoriadne účtovné uzávierky

Renáta Silná a Anna Šlosárová • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2008

Vypredané

V súčasnosti prebiehajúcom procese reštrukturalizácií v rozvinutých ekonomických systémoch zohrávajú fúzie a akvizície významnú úlohu. V publikácii sa rieši...

1,43 €

1,43 €

Vypredané

Pridať do

Účtovníctvo

Božena Soukupová, Anna Šlosárová a Anna Baštincová • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2004

Vypredané

Druhé vydanie učebnice je v porovnaní s predchádzajúcim vydaním podstatne prepracované a aktualizované. Je uceleným spracovaním problematiky finančného účtovníctva podnikateľských subjektov, ktoré rešpektuje platnú národnú právnu úpravu...

26,56 €

26,56 €

Vypredané

Pridať do

Účtovníctvo (praktikum)

Anna Šlosárová a kolektív • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2011

Vypredané

Učebné praktikum pre študentov ekonomického zamerania nadväzuje na učebnicu poskytujúcu teoretické vedomosti. Praktikum podporuje rozvoj ekonomického myslenia študentov, preveruje ich teoretické znalosti a jeho cieľom je...

-5%
11,40 €

11,40 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Účtovníctvo B - Učebný text

Anna Šlosárová a kolektív • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009

Vypredané

Učebné texty predstavujú základnú študijnú literatúru na predmet Účtovníctvo B na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Obsahom publikácie sú teoretické poznatky z účtovníctva pre podnikateľov usporiadané do tematických celkov...

12,00 €

12,00 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, v znení...

4,73 €

4,73 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou...

13,60 €

13,60 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Cieľom učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov...

18,70 €

18,70 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia podáva komplexnú analýzu a výklad problematiky odloženej dane z príjmov v súlade so slovenskou právnou úpravou účtovníctva podnikateľov účinnou od 1. januára 2010...

-5%
3,55 €

3,55 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Trináste prepracované vydanie. Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdel

8,90 €

8,90 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Zákon č. 431/2002 Z. z.

-5%
4,58 €

4,58 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Účtovníctvo B - Cvičebnica

Anna Šlosárová a kolektív • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009

Vypredané

Cvičebnica priamo nadväzuje na publikáciu Účtovníctvo B – Učebné texty. V úvode cvičebnice je zaradená kapitola na opakovanie problematiky z účtovníctva A...

-5%
9,41 €

9,41 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia