Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 18

Posielame do piatich dní

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným...

31,38 €

31,38 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených...

12,80 €

12,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 10 dní

Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných forenzných disciplín pri kontrole kriminality. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. výrazným spôsobom posunul hranice poznania v....

-2%
40,89 €

40,89 €

Zľava 2%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených...

14,60 €

14,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na...

-3%
14,02 €

14,02 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali monografiu, v rámci ktorej si ako hlavný cieľ stanovili analyzovať trestnoprávne ustanovenia práva Európskej únie, resp. Európskych

-4%
34,69 €

34,69 €

Zľava 4%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Vypredané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty...

12,10 €

12,10 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

27,50 €

27,50 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Autori pripravili publikáciu, ktorá umožňuje poznať základné procesné práva a povinnosti občana, ktorý sa dostane do rôznych procesných rolí v rámci trestného konania. V súčasnej slovenskej či českej odbornej literatúre podobnej publikácie niet.

-5%
10,44 €

10,44 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva hmotného. Zohľadňuje zásadné zmeny v slovenskom trestnom práve, ktoré vznikli schválením rekodifikovaného Trestného zákona, najmä novú kategorizáciu trestných činov, ...

-5%
35,15 €

35,15 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Učebnica trestného práva procesného vypracovaná autorským kolektívom pod vedením prof. JUDr. Jaroslava Ivora, CSc., obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva procesného...

37,00 €

37,00 €

Vypredané

Pridať do

Zaistenie osôb v trestnom konaní

Jaroslav Ivor • Wolters Kluwer (Iura Edition)

Vypredané

Publikácia obsahuje podrobný rozbor inštitútu zaistenia osoby, ktorý je upravený jednak v medzinárodných dokumentoch a jednak v našom Trestnom poriadku.

-5%
6,31 €

6,31 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach poskytuje prehľad o základných otázkach trestného práva...

-5%
11,76 €

11,76 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice...

36,30 €

36,30 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce...

12,30 €

12,30 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii...

-5%
10,93 €

10,93 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty Základy trestného práva", ktoré

9,00 €

9,00 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty...

-5%
11,31 €

11,31 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia