Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 15

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkla

72,21 €

72,21 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po...

72,82 €

72,82 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka). Termín vydania – september 2015. Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny...

71,96 €

71,96 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 10 dní

Cieľom tohto komentára je podať prehľadný a pokiaľ možno i vyčerpávajúci výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka. Spôsob výkladu je zvolený tak, aby čitateľ pochopil podstatu a účel komentovaného ustanovenia...

-5%
56,71 €

56,71 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov v platnom...

-4%
56,43 €

56,43 €

Zľava 4%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Vypredané

Známy špecialista a renomovaný autor celého radu odborných publikácií pripravil súbornú príručku pod názvom Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným...

32,46 €

32,46 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Odpisovanie majetku pre podnikateľov.

-5%
11,58 €

11,58 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia sa venuje výkladu všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (§ 1 až § 122). Svojím spôsobom ide o matériu, ktorú možno označiť ako všeobecné...

73,00 €

73,00 €

Vypredané

Pridať do

Leasing

Imrich Fekete • Epos, 2001

Vypredané

Všeobecné vymedzenie leasingu a jeho právne aspekty.

-5%
10,95 €

10,95 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení poukazom na vývoj jednotlivých právnych inštitútov od rímskeho práva až po súčasnú právnu úpravu (s osobitným zreteľom na slovenskú právnu úpravu pred r. 1950). Do spektra...

73,00 €

73,00 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Od vydania veľmi úspešnej publikácie "Občiansky zákonník - Komentár" (apríl 2007) bol Občiansky zákonník dvakrát novelizovaný. Zmeny sa týkali zrušenia krajských úradov (zákon č. 335/2007 Z. z.) a prechodu ich kompetencií...

-5%
6,90 €

6,90 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Tento komentár základného slovenského súkromnoprávneho predpisu nadväzuje na komentár, ktorý autor publikoval vo vydavateľstve Epos začiatkom r. 2002. Odvtedy bol Občiansky zákonník zmenený a doplnený takmer 20-krát...

-5%
46,94 €

46,94 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Od vydania veľmi úspešnej publikácie "Občiansky zákonník - Komentár" (apríl 2007) bol Občiansky zákonník šesťkrát novelizovaný. Na prvé dve novely (zákony č. 355/2007 Z. z. a č. 568/2007 Z. z.) ...

-5%
5,04 €

5,04 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Pri písaní Veľkého komentára autor vychádzal zo svojich viac ako tridsaťročných poznatkov, ktoré nadobudol ako právny teoretik, tvorca zákonov, výkonný právnik i manažér pri práci s Občianskym zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi...

-5%
130,63 €

130,63 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Cestovné náhrady v praxi po novele zákona.

-5%
7,20 €

7,20 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

„Knihy sú najväčším bohatstvom sveta, najkrajším dedičstvom pokolení a národov.“

Henry David Thoreau