Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 22

Posielame do piatich dní

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným...

31,38 €

31,38 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených...

12,80 €

12,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

Komentár k zákonu o obetiach trestných činov je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu. Autor, profesor trestného práva s mnohoročnými praktickými a teoretickými skúsenosťami a člen pracovnej skupiny Ministerstva...

-3%
32,90 €

32,90 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...

-2%
14,89 €

14,89 €

Zľava 2%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh...

11,80 €

11,80 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených...

14,60 €

14,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 10 dní

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná...

-3%
15,35 €

15,35 €

Zľava 3%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Odhaľovanie a dokazovanie závažnej trestnej činnosti v súčasných podmienkach nie je vždy možné efektívne realizovať prostredníctvom využitia klasických dôkazných prostriedkov, ktoré boli na tieto účely využívané v minulosti. Efektívne a účinné ...

20,90 €

20,90 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na...

-3%
14,02 €

14,02 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Podanie svedeckej výpovede môže pre svedka znamenať aj možné ohrozenie svedka, resp. jeho blízkych osôb, predovšetkým pri dokazovaní organizovanej kriminality. Z toho dôvodu môžu byť svedkovia vystavení fyzickému násiliu či psychickému nátlaku...

-3%
14,11 €

14,11 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Aktívna ochrana obetí trestných činov predstavuje pre Európsku úniu a jej členské štáty jednu z hlavných priorít. Obete trestnej činnosti sa z rôznych dôvodov, minimálne preto, aby unikli pred trestnou činnosťou, niekedy presťahujú z jedného do druhého...

-5%
14,01 €

14,01 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Druhé vydanie komentára k zákonu o trestnej zodpovednosti...

-5%
23,06 €

23,06 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Vypredané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty...

12,10 €

12,10 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

27,50 €

27,50 €

Vypredané

Pridať do

Základy práva

Jozef Záhora a kolektív • Eurokódex, 2013

Vypredané

Pri každodennej činnosti sa človek stretáva s množstvom právnych problémov. Právo dnes zasahuje skoro do všetkých oblastí nášho života. Zorientovať sa v „spleti“ právnych predpisov...

-5%
6,65 €

6,65 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Praktikum z trestného práva hmotného

Jozef Záhora a kolektív • Wolters Kluwer, 2014

Vypredané

Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na to osvedčila tzv. Metóda prípadových štúdií (case study)...

14,85 €

14,85 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach poskytuje prehľad o základných otázkach trestného práva...

-5%
11,76 €

11,76 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice...

36,30 €

36,30 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce...

12,30 €

12,30 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii...

-5%
10,93 €

10,93 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

„Knihy sú najväčším bohatstvom sveta, najkrajším dedičstvom pokolení a národov.“

Henry David Thoreau