Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 13

Posielame do piatich dní

Kniha Ochrana osobních údajů poskytuje podrobný přehled o právní úpravě ochrany osobních údajů obecně i v konkrétních případech. Na úvod se autoři věnují základním otázkám: na jakých principech stojí zpracování osobních údajů nejen v České republice...

-4%
15,32 €

15,32 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Osobnostní práva sestávají z dílčích práv, která jsou chráněna právem soukromým i veřejným. Význam jejich ochrany stoupá úměrně tomu, jak se zvyšuje jejich reálné i potenciální ohrožení vlivem masového používání moderních...

-5%
26,43 €

26,43 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Předkládaná učebnice je jedinou prací svého druhu v České republice. Poskytuje komplexní přehled jednoho z významných subsystémů správního práva, tedy správního trestání. Čtenáři se v ní mohou seznámit s vývojem právní úpravy správního trestání na našem..

-5%
24,64 €

24,64 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Právo požadovat náhradu škody či jiné újmy ze strany toho, kdo ji utrpěl v důsledku činnosti nebo naopak nečinnosti veřejné moci, patří k pojmovým znakům...

-5%
15,18 €

15,18 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Institut řádných opravných prostředků tvoří tradičně nezbytnou součást úpravy správního řízení i jiných postupů správních orgánů. Publikace přináší první komplexní...

-5%
13,88 €

13,88 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Doručování a podání tvoří integrální součást jakéhokoliv právem regulovaného řízení. Může to být přitom právě chybné doručení, které ve svém důsledku ovlivní výsledek celého řízení, ať již proto, že se účastník...

-5%
35,38 €

35,38 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského...

-5%
24,64 €

24,64 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Veřejné sbory

Pavel Mates a kolektív • Wolters Kluwer

Vypredané

Veřejné sbory představují speciální fenomén, který je nezbytný v každé moderní společnosti. Pečují o to, co bývá označováno jako tzv. policejní statky, tedy o obranu státu, veřejnou bezpečnost, bezpečnost osob a majetku, klid, mravnost...

23,75 €

23,75 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Nejobsáhlejší kniha o e-governmentu v České republice zpracovaná známými odborníky, působícími v Legislativní radě vlády, autory návrhů zákonů a žádanými přednášejícími, Pavlem Matesem a Vladimírem Smejkalem, se zabývá...

-3%
27,30 €

27,30 €

Zľava 3%

Vypredané

Pridať do

Správní uvážení

Pavel Mates • Aleš Čeněk, 2013

Vypredané

Kniha v úvodu přirovnává právo k pralesu, v němž se dá snadno zabloudit a který je vymezován četnými teritorii, v nichž se dobře orientují jen někteří odborníci. To platí tím spíše pro správní právo, které nás doprovází od kolébky až po důchod a...

-3%
7,28 €

7,28 €

Zľava 3%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Tato publikace navazuje na komentář k zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických...

-5%
32,41 €

32,41 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Čtvrté aktualizované vydání přináší úplné znění zákona o Policii ČR a zákona o obecní policii podle stavu k 1. 7. 2007. Jednotlivá ustanovení obou předpisů jsou doplněna podrobným komentářem...

-5%
21,53 €

21,53 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikace přináší hlubší pohled na specifickou oblast správního práva, která jde napříč jeho obecnou i zvláštní částí. Pozornost je zaměřena na objasnění základních institutů a pojmů, které jsou zde frekventovány, obecných principů...

23,03 €

23,03 €

Vypredané

Pridať do

„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia