Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 26

Posielame do piatich dní

Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady petitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání a dalších právních úkonů. Praktikum je rozděleno do tří částí: Nalézací řízení, exekuční řízení a konkurzní řízení.

-5%
12,44 €

12,44 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Exekuce

Ilona Schelleová a kolektív • Key publishing, 2008

Posielame do 10 dní

Publikace obsahuje podrobný výklad o problematice výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu i exekuce podle exekučního řádu. Kniha je rozdělena do dvou častí...

-5%
15,50 €

15,50 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Publikace podává informace průběhu řízení před civilními soudy. V úvodu je vymezeno postavení civilních soudů, jejich pravomoc, příslušnost a organizace. Dále je podrobně popsána činnost soudů v rámci nalézacího a odvolacího řízení. Popsány jsou...

-5%
14,60 €

14,60 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Kniha reaguje na novou právní úpravu insolvenčního práva, které vstoupila v účinnost 1. 1. 2008. Autorka rozebírá obecné předpoklady insolvečního práva, zabývá se tradicemi konkurzního řízení a východisky dnešní právní úpravy...

-5%
10,48 €

10,48 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Základy občanského práva

Ilona Schelleová a kolektív • Key publishing, 2007

Posielame do piatich dní

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty...

-5%
17,02 €

17,02 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Publikace je vstupem do problematiky insolvenčního řízení. V první části jsou podány základní informace o charakteru insolvenčního řízení, právních normách upravujících toto řízení, o podmínkách podání úspěšného návrhu na zahájení insolvenčního řízení...

-5%
20,11 €

20,11 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší však cenné poznatky i všem dalším zájemcům o hlubší studium činnosti ve veřejné správě. Klade si zejména za cíl podat rozsáhlý výklad...

-5%
17,11 €

17,11 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Organizace justice a právní služby

Ilona Schelleová a kolektív • Key publishing, 2008

Posielame do 10 dní

Kniha obsahuje komplexní pohled na problematiku organizace soudnictví, státního zastupitelství a právní služby, což uvítají nejen studenti, ale i odborníci z právní praxe...

-5%
16,93 €

16,93 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

K nejvýznamnějším funkcím státu patří výkon soudnictví. Hlavním úkolem soudů je zákonem stanoveným způsobem poskytovat ochranu právům občanů. Každý člověk má mít svobodný přístup k soudům...

-5%
12,96 €

12,96 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Vypredané

Publikace podává přehled o historii, současnosti, perspektivě a vývoji současné praxe rozhodčího řízení v České republice...

-5%
16,46 €

16,46 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikace přináší komentář k právní úpravě umělého přerušení těhotenství v České republice. Vedle lékařského pohledu na interrupci je popsána cesta k současné právní úpravě a trestní odpovědnost za nedovolené přerušení těhotenství...

-5%
5,97 €

5,97 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Patříte k firmám, kterým jejich odběratelé dluží už delší čas značnou sumu peněz? Neplatí za vaše výrobky nebo služby? Jste přesvědčeni, že jste vyčerpali všechny „slušné“ cesty a že přišel čas vyhlásit na dlužníka tzv. konkurzní řízení?...

-5%
8,36 €

8,36 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Civilní proces

Ilona Schelleová a kolektív • Eurolex Bohemia, 2006

Vypredané

Učebnice Civilního procesu je dílem kolektivu autorů z PF MU. Je určena pro odbornou veřejnost, ale i studenty vysokých škol...

-5%
64,33 €

64,33 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Správní soudnictví

Ilona Schelleová • Eurolex Bohemia, 2004

Vypredané

Publikace obsahuje mimo jiné i vývoj správního soudnictví, principy současné právní úpravy, pravomoce soudů aj. ...

-5%
6,97 €

6,97 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Úvod do civilního řízení

Ilona Schelleová a kolektív • Eurolex Bohemia, 2005

Vypredané

Publikace se zabývá civilním řízením, jeho historií, vývojem, vymezením a zásadami...

-5%
19,05 €

19,05 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikace seznamuje ve stručnosti s občanským soudním řádem, jakož i s procesně-právními normami. Je určena pro studenty neprávních škol, ale i pro širokou veřejnost...

-5%
8,08 €

8,08 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Konkurz a vyrovnání (Třetí vydání)

Ilona Schelleová a kolektív • Eurolex Bohemia, 2005

Vypredané

Autoři vycházeli ze zkušenosti, že poměrně významnou součástí konkurzního řízení jsou jeho ekonomické aspekty, např. metodika sestavení soupisu konkurzní podstaty, způsob ověřování přihlášek věřitelů...

-5%
48,80 €

48,80 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Právní služba

Karel Schelle a Ilona Schelleová • Eurolex Bohemia, 2003

Vypredané

Každý člověk se dostává občas do situace, v níž si neví rady a hledá pomoc, a to zejména pokud se jedná o právní problém. Obrátí se na advokáta – avšak to je jen zúžený pohled, proto pro širokou veřejnost je připravena tato publikace...

-5%
6,44 €

6,44 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Exekuční řízení

Ilona Schelleová a kolektív • Eurolex Bohemia, 2005

Vypredané

Publikace se zabývá exekučním řízením krůček po krůčku. V prvé řadě se zabývá vývojem exekučního řízení, způsoby, kterými se exekuce provádějí, jejím průběhem a dalšími aspekty exekučního řízení...

-5%
18,75 €

18,75 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Zpeněžení konkurzní podstaty

Ilona Schelleová a kolektív • Eurolex Bohemia, 2004

Vypredané

Publikace, která je určena především správcům konkurzní podstaty se zabývá zpeněžením, veřejnou dražbou a přímým prodejem...

-5%
8,13 €

8,13 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

„Knihy sú najväčším bohatstvom sveta, najkrajším dedičstvom pokolení a národov.“

Henry David Thoreau