Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 17

Posielame do 10 dní

Vzhľadom na kvantitatívny nárast rozsahu učebnice je výber rozsudkov Ústavného súdu Slovenskej republiky a niektorých textov právnych predpisov umiestnený na priloženom USB nosiči.

-4%
52,82 €

52,82 €

Zľava 4%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Publikácia aktualizuje dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť práva – ľudské práva, nielen z teoretického hľadiska, ale podáva praktický a reálny pohľad. Nezaobíde sa bez nej žiadny sudca, advokát, notár, prokurátor či exekútor...

-5%
95,47 €

95,47 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na...

14,50 €

14,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

Máloktorá ľudská činnosť má také mytologizujúce korene ako výkon súdnictva. V demokratických i menej demokratických štátnych režimoch je osoba sudcu pri výkone súdnictva obdarená nevídanou právomocou...

-4%
28,89 €

28,89 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Odporúčané právo

Ján Svák • Eurokódex, 2013

Posielame do piatich dní

Medzi cnosti skutočnej osobnosti patrí prajnosť. Z najnovšej knihy profesora Sváka je zjavné, že tejto slovenskej osobnosti vedeckého a pedagogického...

-5%
24,78 €

24,78 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Učebnica vychádza z vízie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s reformou vysokoškolského štúdia práva. Obsahom reforiem malo byť prehodnotenie skladby učebných predmetov v duchu výziev 21. storočia a pozície práva...

-3%
27,47 €

27,47 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Jednotlivé pramene práva sú doplnené základnými bibliografickými údajmi, a to: názov prameňa, miesto uverejnenia prameňa, meno autora, názov vydavateľstva...

-5%
62,18 €

62,18 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Advokát pred európskymi súdmi

Ján Svák • Poradca podnikateľa, 2004

Vypredané

Táto kniha je prvým pokusom na Slovensku dať advokátom sprievodcu, krátky exkurz po procesnom európskom práve a prehľad ako ďalej postupovať pred európskymi súdmi...

-5%
13,24 €

13,24 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Do publikácie je zapracovaných pätnásť vybraných inštitútov ústavného práva, pričom každý z inštitútov má jednotnú metodiku spracovania...

21,58 €

21,58 €

Vypredané

Pridať do

Teória a prax legislatívy

od 12,62 €

Kniha Vydavateľstvo Eurokódex, 2009

Vypredané

Kniha Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, 2007

Vypredané

Kniha Vydavateľstvo Eurokódex, 2009

Vypredané

Kniha Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, 2007

Vypredané

Vypredané

Učebnica je veľmi moderne rozdelená na tri marginálne časti ("Ľudskoprávna časť", "Inštitucionálno-organizačná časť", "Procesnoprávna časť"), čím súčasne dáva najavo ďalší zámer autorov, a síce byť užitočná študentom právnických odborov...

-5%
43,80 €

43,80 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu, resp. teóriu ústavy za integrálnu a pritom kľúčovú súčasť vedy ústavného práva. Základným predpokladom poznávania platnej ústavy toho...

-5%
28,41 €

28,41 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Ochrana ľudských práv (2. vydanie)

Ján Svák • Poradca podnikateľa, 2006

Vypredané

Druhé značne rozšírené vydanie jedinečnej publikácie svojho druhu na slovenskom právnickom trhu...

-5%
62,03 €

62,03 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia sa venuje výlučne judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva, sprostredkováva originálne texty jeho rozhodnutí a poskytuje ucelený obraz o existujúcej praxi štrasburského súdu...

-5%
81,05 €

81,05 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Aktualizované vydanie Ústavného práva, všeobecná (4.) + osobitná časť (5. vydanie) Vzhľadom na kvantitatívny nárast rozsahu učebnice je výber rozsudkov Ústavného súdu Slovenskej republiky a niektorých textov právnych predpisov umiestne

55,00 €

55,00 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Autori v 7 kapitolách rozoberajú ústavnú charakteristiku Slovenskej republiky ako zvrchovaného, demokratického a právneho štátu, pričom sa opierajú o bohatú odbornú literárnu produkciu...

-5%
43,02 €

43,02 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Nárast úlohy štátu vo všetkých demokratických krajinách po 2. svetovej vojne nepriniesol štátu len nový prívlastok (Welfare-State, L´Etat Providence), ale aj potrebu veľkého počtu nových právnych úprav...

-5%
18,91 €

18,91 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia