Knihy
E-knihy

Štátne právo, štátne zriadenie

Zrušiť
Titulov: 481
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 481
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do 9 dní

Úplné znenie ústavy SR a ostatných ústavných zákonov vrátane výkladov Ústavného súdu SR k jednotlivým ustanoveniam Ústavy.

-15%
4,18 €

4,18 €

Zľava 15%

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 8/2009 Z.z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 199/2009 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona...

-5%
6,58 €

6,58 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v podmienkach československej právnej vedy. Pri jednotlivých právnych odvetviach...

-5%
19,05 €

19,05 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je určená pre všetkých obyvateľov našej krajiny. Ide o poučnú a užitočnú pomôcku, ktorej obsah by mal poznať každý. Je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva...

2,20 €

2,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Druhý zväzok štvorzväzkovej edície Prameňov práva na území Slovenska je pohľadom na formovanie novodobého štátu a práva na báze výberu z podstatných prameňov. Skúmaná etapa sa viaže k rokom 1790-1918, teda k značne historicky a právo-historicky...

16,00 €

16,00 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z., zákona č. 315/2016 Z.z., zákona č. 93/2017 Z.z., zákona č. 248/2017 Z.z., zákona č. 264/2017 Z.z., zákona...

-5%
6,00 €

6,00 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 44/2017 Z. z. a ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. s účinnosťou od 4.4.2017...

1,69 €

1,69 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 9 dní

Zákon č. 106/2018 Z.z. zo 14. marca 2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-5%
6,00 €

6,00 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Civilný mimosporový poriadok (Veľký komentár)

Kolektív autorov • C. H. Beck SK, 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný...

119,00 €

119,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 8 dní

Nový Zákon o štátnej službe č. 55/2017 Z.z. z 1. februára 2017 s aktualizovanou dôvodovou správou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-5%
4,48 €

4,48 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Na sklade, posielame ihneď

Tabuľka „Slovenská republika – medzníky, ústava, štátna moc“ je určená nielen žiakom druhého stupňa základných škôl na hodinách občianskej výchovy, ale jej obsah tvorí základ všeobecného...

0,70 €

0,70 €

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do troch dní

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo najzrozumiteľnejším spôsobom pre široký okruh odbornej aj laickej verejnosti...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Úplné znenia 21/2013

Poradca podnikateľa, 2013

Posielame do 10 dní

Zákon o Policajnom zbore a Zákon o priestupkoch podľa právneho stavu k 3. 5. 2013 s prehľadným grafickým vyznačením zmien v predpise...

-5%
3,24 €

3,24 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Európska únia zatiaľ nie je schopná garantovať energetickú bezpečnosť jej členských štátov. V danej situácii je teda na členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej...

8,55 €

8,55 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do 10 dní

Inštitút pre verejné otázky pripravil unikátnu publikáciu o financovaní politických strán na Slovensku. Autor, prezident IVO Grigorij Mesežnikov, sa vo svojej štúdii zaoberá problematikou straníckych financií v širších súvislostiach spoločensko...

-5%
9,43 €

9,43 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 8 dní

Spoločný slovník obstarávania (CPV) predstavuje jediný klasifikačný systém uplatniteľný na verejné obstarávanie v členských krajinách Európskej únie, ktorý štandardizuje odkazy používané verejnými obstarávateľmi pri opise predmetu zmlúv...

-5%
11,04 €

11,04 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do troch dní

Třetí vydání úspěšné učebnice seznamuje čtenáře s prostředky k řešení sporu v obchodním styku. Výklad je zaměřen především na rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku, nespouští však ze zřetele...

25,38 €

25,38 €

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Digesta (gr. Pándékeodai - všetko obsahujúce), je honosný názov najrozsiahlejšej a najvýznamnejšej časti kodifikácie práva východorímskeho cisára Justiniána...

-5%
47,41 €

47,41 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Zborník je súborom prednášok, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej 7. mája 2010 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave...

-3%
7,05 €

7,05 €

Zľava 3%

Posielame do 10 dní

Posielame do 8 dní

Kniha je zbierkou autorových vedeckých štúdií a esejí o problematike práva a štátu, ktoré boli publikované v českých a slovenských časopisoch a zborníkoch v období rokov 1997 - 2012...

-5%
14,20 €

14,20 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní


„Nezáleží na tom, koľko kníh máš, ale aké dobré sú.“

Lucius Annaeus Seneca