Knihy
E-knihy

Trestný poriadok a zákony

Zrušiť
Titulov: 121
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 121
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do troch dní

Kolektivní monografie Deset let od přijetí českého trestního zákoníku připomíná, že rok 2019 je rokem desátého výročí přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který po čtyřiceti osmi letech nahradil starý, ještě původně československý...

-5%
35,38 €

35,38 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Novinka

Posielame do troch dní

Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona...

-5%
49,27 €

49,27 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek • Wolters Kluwer, 2019
Novinka

Posielame do troch dní

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní...

-4%
19,91 €

19,91 €

Zľava 4%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov zdravotníckych študijných odborov apelované na to, že...

-4%
13,79 €

13,79 €

Zľava 4%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár...

-3%
63,09 €

63,09 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Trestný čin podvodu

Peter Šamko • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Posielame do troch dní

Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie páchaných trestných činov. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť čo možno najpodrobnejší rozbor najmä znakov základnej skutkovej...

17,10 €

17,10 €

Posielame do troch dní

Posielame do 9 dní

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona...

-5%
5,05 €

5,05 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Posielame do 9 dní

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona...

-5%
6,48 €

6,48 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s účinnosťou od 1. marca 2019, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie...

-5%
5,62 €

5,62 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnikých osôb s právnym stavom k 15. marcu 2019, s výraznenými zmenami poslednej...

-5%
5,62 €

5,62 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do šiestich dní

Úplné znenie Trestného zákona po novele od 1.7.2018...

7,50 €

7,50 €

Posielame do šiestich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených...

12,80 €

12,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Komentár k zákonu o obetiach trestných činov je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu. Autor, profesor trestného práva s mnohoročnými praktickými a teoretickými skúsenosťami a člen pracovnej skupiny Ministerstva...

-4%
32,51 €

32,51 €

Zľava 4%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...

-5%
14,49 €

14,49 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Jde o první a jedinou sbírku soudních rozhodnutí tohoto zaměření na českém trhu. Odborné i laické veřejnosti představuje celkem 57 rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkají trestné činnosti související s územní samosprávou...

-9%
20,99 €

20,99 €

Zľava 9%

Posielame do 10 dní

Posielame do troch dní

Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom...

-4%
19,07 €

19,07 €

Zľava 4%

Posielame do troch dní

Alternatívne tresty

Kolektív autorov • C. H. Beck SK, 2018

Posielame do 10 dní

Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu od popredných odborníkov pôsobiacich v trestnoprávnej oblasti. Okrem uceleného a dôkladného rozboru slovenskej právnej úpravy alternatívnych trestov obsahuje monografia aj prepracovanú a kvalitnú...

-2%
24,55 €

24,55 €

Zľava 2%

Posielame do 10 dní

Posielame do troch dní

Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o výkone väzby reaguje na aktuálnu trestnú politiku v Slovenskej republike, v ktorej inštitút väzby má síce povahu ultima ratio, no v konkrétnych prípadoch, pri existencii konkrétnych...

-4%
24,31 €

24,31 €

Zľava 4%

Posielame do troch dní

Zákony 2018 II/B

Poradca s.r.o., 2018

Posielame do šiestich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Súdne spory, Trestné právo, Správne právo, Ústava, Antidiskriminačný zákon, Notársky poriadok a súvisiace predpisy...

5,98 €

5,98 €

Posielame do šiestich dní

Posielame do troch dní

Problematika trestnoprávnych sankcií predstavuje jednu z kľúčových tém trestného práva. Pojem trestný čin spoločne s pojmom sankcia predstavujú nosné piliere trestného práva, od ktorých sa odvíja aj väčšina trestnoprávnych inštitútov a ku ktorým smeruje..

-3%
15,40 €

15,40 €

Zľava 3%

Posielame do troch dní


„Čítal mi a ja som sa doňho zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva. Pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne.“

Na vine sú hviezdy - John Green