Knihy
E-knihy

Trestné právo

Zrušiť
Titulov: 759
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 759
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do troch dní

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených...

-5%
12,20 €

12,20 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Novinka

Posielame do troch dní

Publikácia obsahuje: Trestný zákon, Trestný poriadok podľa...

-5%
11,99 €

11,99 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Zákon č. 586/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 327/2005 Z.z., zákona...

2,00 €

2,00 €

Posielame do 10 dní

Na sklade, posielame ihneď

Zborník zákonov obsahuje úplné znenie zákonov, právnych predpisov, vyhlášok, nariadení a opatrení pre oblasť trestného, správneho a exekučného práva, súdnych sporov, SBS a advokácie. Všetky právne predpisy sú platné po ostatných novelách k 1. 1. 2019...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje prehľad legislatívnych zmien v znení zákonov po ostatných novelách a nadobudnutie ich účinností týchto zákonov...

-5%
3,91 €

3,91 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice...

-5%
34,59 €

34,59 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o vydanie zbrojného preukazu pri príprave na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou policajného...

-11%
15,98 €

15,98 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 8 dní

Príručka obsahuje všetky predpisy, ktoré poľovníci, športoví strelci a iní držitelia zbraní potrebujú ovládať pri nadobúdaní zbrojného preukazu i používaní strelných zbraní v poľovných revíroch, na strelniciach či pri výkone povolania.

-5%
3,43 €

3,43 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do troch dní

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

-5%
26,21 €

26,21 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Toto otevřené pojednání o popravách napříč staletími začíná slastmi římského Kolosea, kde zločince trhala divoká zvířata. Kniha pokračuje přes středověk – období, kdy zločince čekalo...

-5%
17,87 €

17,87 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...

-5%
14,49 €

14,49 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár...

-5%
61,95 €

61,95 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Kriminológia ako jedna z vedných disciplín objektom skúmania ktorých je kriminalita, patrí v rámci vysokoškolského štúdia na fakultách práva, ako aj na vysokých školách s bezpečnostnými študijnými odbormi k vyhľadávaným študijným predmetom...

-5%
11,34 €

11,34 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného zboru. Súčasná policajná prax pociťuje absenciu publikácie, ktorá by vo svojom obsahu vysvetlila postupy pri výkone policajných...

-5%
20,16 €

20,16 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do troch dní

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie...

-5%
15,44 €

15,44 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona...

-5%
5,05 €

5,05 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 17. septembru 2018, s výraznenými zmenami...

-5%
5,34 €

5,34 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich častí: všeobecnej a špeciálnej (osobitnej), vyjadrujúcich teoretickú a aplikovanú rovinu kriminológie. V závere má čitateľ možnosť uvažovať nad významom kriminológie pre činnosť právnika. Tretie...

-5%
20,16 €

20,16 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Trestný čin podvodu

Peter Šamko • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie páchaných trestných činov. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť čo možno najpodrobnejší rozbor najmä znakov základnej skutkovej...

-5%
16,30 €

16,30 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Daňové úniky v Slovenskej republike

Jana Šimonová • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017

Posielame do troch dní

Daňový únik predstavuje z terminologického hľadiska nielen v podmienkach SR, ale aj z nadnárodného i medzinárodného pohľadu závažný hospodársky a celospoločenský problém, ktorý...

-5%
12,20 €

12,20 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní


„Nikdy nesúď knihu podľa filmu.“

J.W. Eagan