Knihy
E-knihy

Všeobecné správne právo

Zrušiť
Titulov: 85
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 85
Zoradiť podľa:

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s účinnosťou od 1. Septembra 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 177/2018 Z. z.

-5%
2,10 €

2,10 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do štyroch dní

Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na...

-2%
14,18 €

14,18 €

Zľava 2%

Posielame do štyroch dní

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice správneho práva hmotného predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt, ale kniha je určená tiež pre praktikov v zložitom právnoaplikačnom i právnorealizačnom procese...

35,00 €

35,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predkladané učebné texty sú určené najmä študentom právnických fakúlt. Ich cieľom je zrozumiteľnou formou oboznámiť študentov právnických fakúlt nielen so základnými poznatkami z vedného odboru správneho práva hmotného – všeobecnej časti, ale aj...

-5%
10,45 €

10,45 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 9 dní

Zákon č. 7/2005 Z.z. z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 520/2005 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 270/2008 Z.z., zákona...

-5%
4,19 €

4,19 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Na sklade, posielame ihneď

Zborník obsahuje aktuálne zákony, vyhlášky a nariadenia týkajúce sa verejnej správy, škôl a obcí, elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. Je určený štátnej a verejnej službe, školám a školským zariadeniam, obciam...

4,99 €

4,99 €

Na sklade, posielame ihneď

Akcia

Posielame do 10 dní

Toto druhé - doplnené a podstatne prepracované - vydanie komentára zohľadňuje aj rozsiahlu novelizáciu vykonanú zákonom č. 94/2017 Z. z. s účinnosťou od 01. júna 2017. Právna úprava sťažnostného práva – zák. č. 9/2010 Z. z. - je veľmi dôležitá...

-15%
32,84 €

32,84 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Aktualizácia III/3 2012

Poradca s.r.o., 2012

Posielame do 8 dní

Zákon o sociálnom poistení, o zdravotnom poistení, o starobnom dôchodkovom sporení, Upozornenie na zmenu Zákonníka práce, o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa...

-5%
3,43 €

3,43 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

1000 riešení 3/2018

Poradca s.r.o., 2018

Posielame do 8 dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o DPH - ostatná novela, Odpady po novom k 1.1.2018, ZDP, DPH, BOZP, mzdy a odvody, ZP, verejná správa, automobil v podnikaní...

-5%
2,23 €

2,23 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

1000 riešení 2/2018

Poradca s.r.o., 2018

Posielame do 8 dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov, Ročné zúčtovanie dane z príjmu vo VS, Zákonník práce, Pozemkový fond, ZDP, DPH, PÚ, JÚ, právo, verejná správa...

-5%
2,23 €

2,23 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Všeobecné správne konanie (Teória a prax)

Kolektív autorov • Eurokódex, 2017

Posielame do 8 dní

Všeobecné správne konanie – Teória a prax, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Kniha obsahuje mimoriadne bohatú judikatúrnu zložku, v rámci ktorej autori koncentrovali svoju pozornosť nielen na súčasnú....

-3%
19,46 €

19,46 €

Zľava 3%

Posielame do 8 dní

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach predstavuje všeobecnú právnu úpravu, ktorou sa realizuje právo fyzických a právnických osôb podať individuálnu sťažnosť s cieľom domôcť sa ochrany svojich práv porušených činnosťou alebo neči

-5%
11,31 €

11,31 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 8 dní

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt z kurzu...

16,00 €

16,00 €

Posielame do 8 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnice navazuje na úspěšnou učebnici rodinného práva z Nakladatelství C. H. Beck. Poskytuje celkový pohled a orientaci v problematice věcných práv a zabývá se i řešením nejasných právních otázek, které před teorii a praxi...

-5%
26,43 €

26,43 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Správne právo hmotné (Osobitná časť)

Branislav Cepek a kolektív • Wolters Kluwer, 2017
Akcia

Posielame do štyroch dní

Učebnica Správne právo hmotné – osobitná časť od nového autorského kolektívu má za cieľ vyplniť medzery na trhu so študijnou literatúrou. Autorský kolektív pri spracovaní publikácie...

-5%
26,13 €

26,13 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Akcia

Posielame do štyroch dní

Táto publikácia je určená ako učebnica najmä pre študentov práva, sociálnej práce, či verejnej politiky a verejnej správy. Zámerom je poskytnutie relevantných...

-15%
7,42 €

7,42 €

Zľava 15%

Posielame do štyroch dní

Správny súdny poriadok (Komentár)

Kolektív autorov • C. H. Beck SK, 2018

Posielame do štyroch dní

Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje svojím rozsahom, podrobnosťou výkladu a precíznym spracovaním jedinečnú publikáciu na trhu. Široký autorský kolektív tvorí 32 autorov, ktorými sú nielen bývalí členovia...

159,00 €

159,00 €

Posielame do štyroch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aktuálne znenia zákonov a komentáre pre verejnú správu a samosprávu. Publikácia je určená obecným úradom, školám, školským zariadeniam, verejnej správe, obsahuje aktuálne znenia zákonov pre verejnú správu a samosprávu a zaujímavé príspevky...

-2%
7,35 €

7,35 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 8 dní

V tomto období nás všetkých určite zaujíma vysporiadanie dane za rok 2018. Už od začiatku roka Vám ponúkame témy, ktoré sa venujú tejto problematike. Aj v tomto čísle naši autori pre Vás pripravili príspevky, ktoré sa venujú tejto oblasti...

12,33 €

12,33 €

Posielame do 8 dní

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na...

-15%
39,69 €

39,69 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia