Knihy
E-knihy

Správne právo

Zrušiť
Titulov: 944
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 944
Zoradiť podľa:

Posielame do troch dní

Publikácia „Rozpočet obce a vyššieho územného celku“ predstavuje užitočnú pomôcku pri spracovaní jedného z najdôležitejších dokumentov, ktoré sa v podmienkach územnej samosprávy spracúvajú...

-5%
10,29 €

10,29 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s účinnosťou od 1. Septembra 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 177/2018 Z. z.

-5%
2,10 €

2,10 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je určená pre všetkých obyvateľov našej krajiny. Ide o poučnú a užitočnú pomôcku, ktorej obsah by mal poznať každý. Je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva...

2,20 €

2,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 10 dní

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili...

-5%
21,95 €

21,95 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Komentár je určený širokému okruhu čitateľov, ktorých práva a právom chránené záujmy zákon o e-Governmente presadzuje. Ďalej je určený tým, ktorí zákon o e-Governmente povinne aplikujú pri výkone verejnej moci elektronicky, ako....

-3%
32,17 €

32,17 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Od 1. apríla 2018 je schválená novely zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samospráv

-5%
20,97 €

20,97 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Zborník obsahuje aktuálne zákony, vyhlášky a nariadenia týkajúce sa verejnej správy, škôl a obcí, elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. Je určený štátnej a verejnej službe, školám a školským zariadeniam, obciam...

4,98 €

4,98 €

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 10 dní

Repetitórium Európskeho práva je učebnou pomôckou, ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť študentom všetkých troch stupňov univerzitného vzdelávania na právnických fakultách pochopenie základných súvislostí práva Európskej únie

10,97 €

10,97 €

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt z kurzu...

16,00 €

16,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Všeobecné správne konanie (Teória a prax)

Kolektív autorov • Eurokódex, 2017

Posielame do týždňa

Všeobecné správne konanie – Teória a prax, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Kniha obsahuje mimoriadne bohatú judikatúrnu zložku, v rámci ktorej autori koncentrovali svoju pozornosť nielen na súčasnú....

-5%
19,06 €

19,06 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje: Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, Kolaudačné rozhodnutie, Užívanie stavby, Projektová dokumentácia, Koordinácia bezpečnosti...

-5%
5,24 €

5,24 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do 10 dní

Druhé vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, doc. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša doplnený a podstatne rozšírený...

-5%
75,29 €

75,29 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkla

-5%
69,57 €

69,57 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach predstavuje všeobecnú právnu úpravu, ktorou sa realizuje právo fyzických a právnických osôb podať individuálnu sťažnosť s cieľom domôcť sa ochrany svojich práv porušených činnosťou alebo neči

11,88 €

11,88 €

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Od prvého vydania výberu judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu už prešlo viac ako päť rokov, vývoj judikatúry sa však nezastavil, preto sme pre vás pripravili druhé vydanie. To vám ponúka desiatky ďalších zaujímavých súdnych rozhodnutí,...

-5%
17,15 €

17,15 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

1200 príkladov a riešení z praxe od renomovaných autorov z oblasti daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva, stavebníctva a verejnej správy...

-5%
3,20 €

3,20 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nakladanie s majetkom obce

Jozef Tekeli • Wolters Kluwer, 2018

Posielame do troch dní

Aplikačné problémy obcí pri nakladaní s obecným majetkom sa stali impulzom pre zrod publikácie, ktorá by odborne, ale zároveň zrozumiteľne dokázala obciam objasniť, ako zákonne nakladať s obecným majetkom...

-5%
10,39 €

10,39 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Druhé, doplněné a aktualizované vydání úspěšné publikace přináší opět podrobný komentář jednoho z nejdůležitějších stavovských předpisů - vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a...

-5%
27,88 €

27,88 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa v Slovenskej republike určili podmienky..

-5%
11,44 €

11,44 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike. Okrem Stavebného zákona s komentárom kniha obsahuje tieto úplné znenia zákonov platné od...

-5%
28,11 €

28,11 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Táňa všetkému rozumela a nebála sa mlčať.“

Džin - Martin M. Šimečka
Džin
Martin M. Šimečka