Novinka
Na sklade

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Bývalý diplomat a autor mnoha odborných publikací o mezinárodních vztazích a politice Robert D. Blackwill a bývalá poradkyně Hillary Clintonové pro záležitosti ekonomické zahraniční politiky...

-15%
19,45 €

19,45 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť C obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Repetitórium trestného práva

od 12,30 €

Kniha 2021
Na sklade
13,20 €

Na sklade, posielame ihneď

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2018

Vypredané

Kniha
Na sklade
13,20 €

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Ústava Slovenskej republiky (od 1.1.2021) - Štátne symboly, Listina základných práv a slobôd

od 1,07 €

Kniha 2021
Na sklade
3,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Kniha 2019
Na sklade
2,79 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2015

Vypredané

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2013

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2014

Vypredané

Kniha
Na sklade
3,00 €
Kniha
Na sklade
2,79 €

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Na sklade, posielame ihneď

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. a ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listinu základných práv a slobôd s účinnosťou od 1. januára 2021...

-5%
3,34 €

3,34 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

ZÁKON Č. 300/2005 Z.Z. TRESTNÝ ZÁKON V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z.Z., ZÁKONA Č. 218/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 491/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 497/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 498/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 59/2009 Z.Z., ZÁKONA Č. 257/2009 Z.Z., ZÁKONA...

6,40 €

6,40 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť B obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva, právne predpisy...

7,00 €

7,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

ZÁKON Č. 301/2005 Z.Z. Z 24. MÁJA 2005 TRESTNÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z.Z., ZÁKONA Č. 342/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 643/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 61/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 491/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 498/2008 Z.Z., ZÁKONA....

7,40 €

7,40 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Zbrojný preukaz

od 15,68 €

Kniha 2018
Na sklade
17,90 €

Na sklade, posielame ihneď

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2015

Vypredané

Kniha
Na sklade
17,90 €

Vypredané

Vypredané

Sudca v demokracii

 • Kalligram, 2016

Posielame do 14 dní

Sudcovi v modernej demokracii pripadá úloha, v rámci ktorej rieši mnohé z najnaliehavejších politických problémov súčasnosti, či už preskúmava výsledky volieb, právne postavenie osôb podozrivých z terorizmu, alebo otázku, či a ako môžu byť ľudia...

12,00 €

12,00 €

Posielame do 14 dní

Pridať do

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Trestné právo - po novelách 2021

  • Kolektív autorov

od 3,91 €

Kniha 2021
Na sklade
-5 %
6,67 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2019
Na sklade
-5 %
3,91 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2020
4,50 €

Posielame do piatich dní

Kniha 2020

Vypredané

Kniha
Na sklade
-5 %
6,67 €
Kniha
Na sklade
-5 %
3,91 €
4,50 €

Vypredané

Posielame do 14 dní

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok...

25,00 €

25,00 €

Posielame do 14 dní

Pridať do

Posielame do 14 dní

Vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. Stavebné právo je jedno z najdôležitejších právnych odvetví verejného práva a správneho práva. Predkladaný komentár čitateľovi poskytuje rozsiahlu judikatúru...

-10%
34,75 €

34,75 €

Zľava 10%

Posielame do 14 dní

Pridať do

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnikých osôb s účinnosťou od 1. januára 2021, s výraznenými zmenami poslednej...

6,40 €

6,40 €

Posielame do týždňa

Pridať do

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Členovia katedier trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty...

24,75 €

24,75 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Titulobsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2021 z oblastí stavebníctvo, architektúra a bývania. Doplnený je o Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2020, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona...

7,00 €

7,00 €

Posielame do týždňa

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. januára 2021...

-5%
5,53 €

5,53 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. prináša v poradí už druhé vydanie všeobecnej časti správneho práva procesného. Tematicky pritom nadväzuje na všeobecnú časť správneho práva hmotného. Zásadnou zmenou...

29,00 €

29,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt z kurzu...

16,00 €

16,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

„Poézia je dielo z najsvätejších. S láskou sa pokloňte básnikovi, lebo jeho život býva životom nešťastným.“

Honoré de Balzac