Nezmeškajte 5-eurovú poukážku ako darček k nákupu! Viac info Nezmeškajte 5€ poukážku k nákupu! Viac info
Knihy
E-knihy

Pracovné právo

Zrušiť
Titulov: 655
Radenie
Novinka

Posielame do piatich dní

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní predstavuje najdetailnejší právny výklad, aký bol v československom pracovnoprávnom priestore spracovaný k predmetným právnym predpisom. Snahou autorského kolektívu bolo zrozumiteľným...

-5%
132,67 €

132,67 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do
Novinka

Posielame do 11 dní

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby...

-15%
29,86 €

29,86 €

Zľava 15%

Posielame do 11 dní

Pridať do
Novinka

Predobjednávka,
vychádza o päť dní

Publikace komplexně vykresluje problematiku ochrany osobních údajů, zejména pak ve vztahu k pracovněprávním vztahům. Vedle historické analýzy a analýzy principiálního podkladu právní úpravy obsahuje podrobný rozbor a výklad stávající platné právní...

25,80 €

25,80 €

Predobjednávka,
vychádza o päť dní

Pridať do

Posielame do týždňa

Prichádzame s publikáciou, ktorá obsahuje 400 najpoužívanejších vzorov, žalôb a podaní z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, trestného a správneho práva, obchodného, občianskeho a rodinného práva, exekúcii a súdnych sporov. Publikácia je výsledkom našej...

-29%
16,90 €

16,90 €

Zľava 29%

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce 2019, Zmeny v Zákonníku práce (nové mzdové zvýhodnenia)...

4,99 €

4,99 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Teória práva

Alexander Bröstl a kolektív • Aleš Čeněk, 2013

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo...

11,28 €

11,28 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Porušovanie zákonov na pracovisku, šikanovanie, preťažovanie zamestnancov predstavujú len strohý výpočet problémov, ktoré môžu prerásť do vážnych a dlhotrvajúcich konfliktov medzi subjektmi pracovnoprávnych vzťahov. Je zamestnanec naozaj zraniteľnejším...

14,50 €

14,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona...

-5%
3,72 €

3,72 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia „Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov“ poskytuje podrobné informácie o súčasnom stave legislatívy v oblasti pracovnej zdravotnej služby so zameraním na súvisiace povinnosti zamestnávateľa. Zároveň prináša zaujímavé informácie...

-5%
9,43 €

9,43 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákonník práce z dielne vydavateľstva Nová práca, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa vám dostane do rúk kniha, ktorá...

14,90 €

14,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej...

-5%
4,19 €

4,19 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 8 dní

Monografia sa venuje komplexnej analýze fundamentálnych otázok spojených so zodpovedným podnikaním v podmienkach Slovenskej republiky. Autor pristupuje k spracovaniu skúmanej témy od analýzy všeobecného ku konkrétnemu. V tomto zmysle monografia...

12,10 €

12,10 €

Posielame do 8 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Obsluha vyhradených technických zariadení kladie na fyzické osoby povinnosť disponovať požadovanou odbornou spôsobilosťou. Vyznať sa v množstve právnych predpisov, ktoré upravujú požiadavky na zamestnancov, ako aj overovanie ich plnenia oprávnenou...

12,89 €

12,89 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do týždňa

Kniha, zabývající se problematikou pohybu a záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou, je určená výškovým pracovníkům, speleologům, horolezecké veřejnosti, strážníkům městských policií, hasičům, policistům, zabývající se lezectvím, báňským a vodním...

12,56 €

12,56 €

Posielame do týždňa

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a

26,00 €

26,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práv

-3%
19,15 €

19,15 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Zákony SR 2015

Poradca podnikateľa, 2015

Posielame do 11 dní

Platná legislatíva SR k 1. 1. 2015. Publikácia Zákony SR 2015 prináša aktuálne úplné znenia vybraných právnych predpisov k 1. januáru 2015 z oblastí: •daní a účtovníctva, •občianskeho a obchodného práva, •pracovného a sociálneho práva...

-5%
12,87 €

12,87 €

Zľava 5%

Posielame do 11 dní

Pridať do

1000 riešení 2-3/2015

Poradca s.r.o., 2015

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové priznanie FO a PO za rok 2014, otázky z praxe: automobil v podnikaní, ERP, Zákonník práce...

-5%
4,45 €

4,45 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do 11 dní

Zákon č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov.

-5%
3,53 €

3,53 €

Zľava 5%

Posielame do 11 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad vzájomných systémových väzieb jednotlivých ustanovení Zákonníka práce navzájom, spolu s odkazmi na relevantné pracovnoprávne predpisy a ostatné právne predpisy...

-4%
57,50 €

57,50 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Pridať do

„Začiatok je vždy iný a prostriedok je vždy zložitý. No koniec je vždy jednoduchý a rovnaký. Na konci vždy niekto príde, niekto odíde, niekto zomrie a niekto zostane.“

Štyri hostiny - Meir Shalev
Štyri hostiny
Meir Shalev