Knihy
E-knihy

Občianske právo

Zrušiť
Titulov: 225
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 225
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do šiestich dní

Učebnice mezinárodního práva soukromého přibližuje základní aspekty jeho obecné a zvláštní části. V úvodu jsou zmíněny vývoj mezinárodního práva soukromého od starověku po současnost a moderní vědecké a teoretické koncepty...

-15%
11,63 €

11,63 €

Zľava 15%

Posielame do šiestich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zborník zákonov obsahuje po ostatných novelách platné od 1. 1. 2019 úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov pre oblasť obchodného, občianskeho práva a živnostenského podnikania. Do Zákonov v ročníku 2019 sme pridali nový...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Prichádzame s publikáciou, ktorá obsahuje 400 najpoužívanejších vzorov, žalôb a podaní z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, trestného a správneho práva, obchodného, občianskeho a rodinného práva, exekúcii a súdnych sporov. Publikácia je výsledkom našej...

23,78 €

23,78 €

Posielame do piatich dní

Posielame do 9 dní

Zákon č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov.

-5%
3,53 €

3,53 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

-5%
41,84 €

41,84 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. marcu 2019...

-5%
3,81 €

3,81 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkla

-3%
70,61 €

70,61 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona...

-5%
3,72 €

3,72 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. marcu 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie...

-5%
4,48 €

4,48 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo...

12,10 €

12,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok...

25,00 €

25,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom druhého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho záväzkového práva. Autori týmto spôsobom reagujú na opakované požiadavky študentov viesť odborné semináre...

12,50 €

12,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov...

-4%
18,55 €

18,55 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení nového nariadenia, ktoré sa týkajú podnikajúcich fyzických a právnických osôb. Slovníček pojmov, textové polia s príkladmi...

7,59 €

7,59 €

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami...

4,40 €

4,40 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Smlouva o dílo

Ivana Štenglová • C. H. Beck, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikace se zabývá právní úpravou smlouvy o dílo v občanském zákoníku, včetně úpravy řady souvisejících institutů (prodlení, odstoupení od smlouvy apod.). Text doplňuje rozsáhlá sbírka judikatury. Autorka čerpá ze svých...

-4%
26,63 €

26,63 €

Zľava 4%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom procese. Podobne ako pri ostatných opravných...

-4%
23,95 €

23,95 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala zo špecifického charakteru krátkodobosti a potreby...

-3%
14,02 €

14,02 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

129,00 €

129,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu...

-4%
22,15 €

22,15 €

Zľava 4%

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Začiatok je vždy iný a prostriedok je vždy zložitý. No koniec je vždy jednoduchý a rovnaký. Na konci vždy niekto príde, niekto odíde, niekto zomrie a niekto zostane.“

Štyri hostiny - Meir Shalev
Štyri hostiny
Meir Shalev