Naše kníhkupectvá sú otvorené :-)
A v nich najlepšie knižné darčeky pre všetkých. Viac info
Xmas
Zrušiť
Titulov: 295

Občiansky zákonník

od 3,99 €

Kniha 2020
Na sklade
-5 %
4,48 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2018

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

Kniha
Na sklade
-5 %
4,48 €

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Na sklade, posielame ihneď

Praktické informácie nielen pre účtovníkov, ale aj štatutárov, či hospodárov občianskych združení, od založenia, vedenia účtovníctvo, financovania až po likvidáciu. Publikácia obsahuje aj vzory zmlúv o dobrovoľníckej činnosti či charitatívnej reklame.

-2%
13,65 €

13,65 €

Zľava 2%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predkladaná publikácia má za cieľ stať sa prvou ucelenou a samostatnou zbierkou judikatúry týkajúcej sa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom pozostáva z kompilácie takmer 450 súdnych rozhodnutí a stanovísk...

-10%
44,25 €

44,25 €

Zľava 10%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Táto kniha je investíciou pre každého, kto prichádza do styku s nehnuteľnosťami, katastrom a stavebným úradom...

-5%
32,40 €

32,40 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Národná rada prijala 13. júna 2018 nový zákon 216/2018 Z.z. o rybárstve, no ešte pred nadobudnutím účinnosti (1.1.2019) ho novelizovala zákonom 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, preto sme spracovali úplné znenie zákona a...

-5%
3,24 €

3,24 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok...

25,00 €

25,00 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zborník Zákony II B obsahuje zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Zákon o rodine, Zákon o mene a priezvisku, Zákon o matrikách

od 3,50 €

Kniha 2020
Na sklade
-5 %
3,81 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2019
Na sklade
4,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2017

Vypredané

Kniha
Na sklade
-5 %
3,81 €
Kniha
Na sklade
4,00 €

Vypredané

Vypredané

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prichádzame s publikáciou, ktorá obsahuje 400 najpoužívanejších vzorov, žalôb a podaní z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, trestného a správneho práva, obchodného, občianskeho a rodinného práva, exekúcii a súdnych sporov. Publikácia je výsledkom našej...

16,90 €

16,90 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zmeny v Civilnom sporovom, Civilnom mimosporovom a Správnom súdnom poriadku doplnené o komentáre, judikáty a príklady z praxe...

19,00 €

19,00 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Občiansky zákonník – úplné znenie zákona s komentárom a judikatúrou - Nariadenie k Občianskemu zákonníku – úplné znenie - Ochrana spotrebiteľa – úplné znenie zákona po novelách - Vzory zmlúv – občianske záväzkové právo...

19,50 €

19,50 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou...

139,00 €

139,00 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je významným právnym inštitútom, ktorý sa dotýka veľkej časti populácie. Nové sociálne trendy, akými sú stúpajúca rozvodovosť a rozšírenie súkromného podnikania, ktoré zasahuje do majetkovej sféry manželov, ale aj ko

33,00 €

33,00 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do
Novinka

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

„Učebnica predstavuje komplexné spracovanie problematiky ochrany osobných údajov. Dielo je vhodné jednak pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odbornú verejnosť, a jednak aj pre širokú verejnosť...

-5%
25,73 €

25,73 €

Zľava 5%
Nestíhame do Vianoc :(

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

-2%
43,15 €

43,15 €

Zľava 2%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 216/2018 Z.z. z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

1,90 €

1,90 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia poskytuje čitateľom úvod do problematiky spracúvania biometrických osobných údajov v režime nariadenia GDPR. Ťažiskovými témami publikácie sú biometrický podpis a kamerové systémy...

10,81 €

10,81 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne prepracované a doplnené. Predstavuje aktualizované komplexné dielo, v ktorom je na základe vedecky podloženého systémového prístupu....

75,00 €

75,00 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Posielame do 10 dní

Novelizovaný daňový poriadok v úplnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 563/2009 Z. Z. O SPRÁVE DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 331/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 332/2011 Z. Z....

-5%
4,67 €

4,67 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Posielame do 10 dní

Pridať do

Autorský zákon

  • Kolektív autorov

od 3,34 €

Kniha 2018
-5 %
3,34 €

Posielame do šiestich dní

Kniha 2020
-5 %
3,43 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Kniha 2016

Vypredané

-5 %
3,34 €
-5 %
3,43 €

Vypredané


„Kto číta, ten myslí, kto myslí, ten uvažuje.“

Victor Hugo