Knihy
E-knihy

Občianske a rodinné právo

Zrušiť
Titulov: 979
Radenie

Občiansky zákonník

od 3,99 €

Kniha 2020
Na sklade
-5 %
4,48 €

Na sklade, posielame ihneď

Kniha 2019
Na sklade
-5 %
4,48 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2018

Vypredané

Kniha 2015

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2020
Na sklade
-5 %
4,48 €

Na sklade, posielame ihneď

Kniha 2019
Na sklade
-5 %
4,48 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2018

Vypredané

Kniha 2015

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

Na sklade, posielame ihneď

Zborník Zákony III C obsahujú úplné znenia zákonov a právnych predpisov po novelách platných k 1. 1. 202. Právne predpisy týkajúce sa sociálnych služieb, sociálneho zabezpečenia a sociálnoprávnej ochrany detí...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Civilný mimosporový poriadok

od 3,43 €

Kniha 2019
Na sklade
-5 %
3,43 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2015

Vypredané

Kniha 2019
Na sklade
-5 %
3,43 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2015

Vypredané

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok...

25,00 €

25,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Zákon o rodine, Zákon o mene a priezvisku, Zákon o matrikách

od 3,50 €

Kniha 2020
Na sklade
-5 %
3,81 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2020
Na sklade
-5 %
3,81 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2017

Vypredané

Na sklade, posielame ihneď

Zborník Zákony II B obsahuje zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Posielame do piatich dní

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

43,35 €

43,35 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení nového nariadenia, ktoré sa týkajú podnikajúcich fyzických a právnických osôb. Slovníček pojmov, textové polia s príkladmi...

7,59 €

7,59 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Občiansky zákonník I a II. zväzok (Komentár)

Kolektív autorov • C. H. Beck SK, 2019

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša druhé, aktualizované vydanie Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského kolektívu...

199,00 €

199,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Civilný sporový poriadok

od 3,81 €

Kniha 2019
Na sklade
-5 %
3,81 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2015

Vypredané

Kniha 2019
Na sklade
-5 %
3,81 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2015

Vypredané

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Novinka

Posielame do piatich dní

Publikace se zabývá případy, ve kterých dochází k nakládání s cizí věcí proti vůli jejího vlastníka. Patří sem jednak spojení jedné věci s jinou (akcese), zpracování cizí věci ve věc jinou (specifikace), versio in rem...

-15%
10,82 €

10,82 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zmeny v Civilnom sporovom, Civilnom mimosporovom a Správnom súdnom poriadku doplnené o komentáre, judikáty a príklady z praxe...

19,00 €

19,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 10 dní

Národná rada prijala 13. júna 2018 nový zákon 216/2018 Z.z. o rybárstve, no ešte pred nadobudnutím účinnosti (1.1.2019) ho novelizovala zákonom 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, preto sme spracovali úplné znenie zákona a...

-5%
3,24 €

3,24 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016...

-5%
2,09 €

2,09 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

od 2,90 €

Kniha 2020
2,90 €

Posielame do 10 dní

Kniha 2018

Vypredané

Kniha 2020
2,90 €

Posielame do 10 dní

Kniha 2018

Vypredané

Posielame do piatich dní

Predkladaná publikácia predstavuje prvý sprievodný výklad právnej úpravy vykonávania práva poľovníctva v slovenských podmienkach. Absencia komentára k zákonu o poľovníctve medzi doteraz vydanými odbornými publikáciami z oblasti práva bola daná...

26,44 €

26,44 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo...

12,10 €

12,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Novelizovaný Notársky poriadok

od 1,60 €

Kniha 2019
2,50 €

Posielame do 10 dní

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2015

Vypredané

Kniha 2019
2,50 €

Posielame do 10 dní

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2015

Vypredané

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii, princípoch aj systéme súkromného práva; v podstate predstavuje nové chápanie Občianskeho práva ako všeobecného súkromného práva...

10,00 €

10,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

Vo všeobecnosti je súkromné právo založené na princípoch rovnosti a autonómie účastníkov právnych vzťahov. Jedným z inštitútov, ktoré umožňujú nastoliť vo vzťahoch súkromného práva skutočnú a nielen hypotetickú rovnováhu, je zodpovednosť za vady...

-5%
5,11 €

5,11 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

„Táňa všetkému rozumela a nebála sa mlčať.“

Džin - Martin M. Šimečka
Džin
Martin M. Šimečka