Knihy
E-knihy

Občianske a rodinné právo

Zrušiť
Titulov: 995
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 995
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do štyroch dní

Učebnice mezinárodního práva soukromého přibližuje základní aspekty jeho obecné a zvláštní části. V úvodu jsou zmíněny vývoj mezinárodního práva soukromého od starověku po současnost a moderní vědecké a teoretické koncepty...

-15%
11,63 €

11,63 €

Zľava 15%

Posielame do štyroch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zborník zákonov obsahuje po ostatných novelách platné od 1. 1. 2019 úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov pre oblasť obchodného, občianskeho práva a živnostenského podnikania. Do Zákonov v ročníku 2019 sme pridali nový...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákony a novely zákonov k 1.1.2019. Zákon obsahuje zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon o rodine, zákon o sociálnych službách...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

-5%
41,84 €

41,84 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Prichádzame s publikáciou, ktorá obsahuje 400 najpoužívanejších vzorov, žalôb a podaní z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, trestného a správneho práva, obchodného, občianskeho a rodinného práva, exekúcii a súdnych sporov. Publikácia je výsledkom našej...

23,78 €

23,78 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona...

-5%
3,72 €

3,72 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. marcu 2019...

-5%
3,81 €

3,81 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do štyroch dní

Monografia Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov je kolektívnym dielom popredných odborníkov z domova, ako aj zo zahraničia. Autori sa zaoberajú filozofickými, historickými, ale...

-2%
14,70 €

14,70 €

Zľava 2%

Posielame do štyroch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkla

-3%
70,61 €

70,61 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 10 dní

Štúdium občianskeho procesného práva je náročné na pochopenie podstaty predmetu, jeho jednotlivých inštitúcií a súvislostí vzťahujúcich sa na štádiá konania pred občianskoprávnymi súdmi a súdmi v správnom súdnictve. Z tohto dôvodu profesor Právnickej...

16,00 €

16,00 €

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. marcu 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie...

-5%
4,48 €

4,48 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Od prvého vydania výberu judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu už prešlo viac ako päť rokov, vývoj judikatúry sa však nezastavil, preto sme pre vás pripravili druhé vydanie. To vám ponúka desiatky ďalších zaujímavých súdnych rozhodnutí,...

-4%
17,30 €

17,30 €

Zľava 4%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nakladateľstvo C. H. Beck Vám prináša 2. vydanie komentára k zákonu o rodine, ktorý vo svojom komplexnom a podrobnom výklade reaguje na legislatívne zmeny zákona prijaté od prvej publikácie komentára v roku 2010, ...

49,00 €

49,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo...

12,10 €

12,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom druhého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho záväzkového práva. Autori týmto spôsobom reagujú na opakované požiadavky študentov viesť odborné semináre...

12,50 €

12,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka). Termín vydania – september 2015. Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny...

-4%
69,77 €

69,77 €

Zľava 4%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok...

25,00 €

25,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po...

-3%
70,80 €

70,80 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích představuje jednak stručné shrnutí dané problematiky, jednak i příručku...

-5%
17,25 €

17,25 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Kniha obsahuje úplné znenie zákona Civilný sporový poriadok s podrobným komentárom, úplné znenie zákona Civilný mimosporový poriadok s podrobným...

-4%
23,93 €

23,93 €

Zľava 4%

Posielame do troch dní


„Knižnica je nemocnicou pre dušu.“

Anonym