Knihy
E-knihy

Novelizované zákony a nariadenia

Zrušiť
Titulov: 46
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 46
Zoradiť podľa:

Obchodné právo

Pavol Kubíček • Aleš Čeněk, 2018

Posielame do troch dní

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018...

-11%
24,76 €

24,76 €

Zľava 11%

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa... Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať...

19,00 €

19,00 €

Posielame do 10 dní

Posielame do šiestich dní

Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov...

-5%
18,35 €

18,35 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Zákony 2018 II/A

Poradca s.r.o., 2018

Na sklade, posielame ihneď

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodné právo, Občianske právo a Živnostenský zákon...

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

-5%
41,84 €

41,84 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do šiestich dní

Ochrana spotrebiteľa v EÚ vychádza z koncepcie zachovania zásady rovnosti v súkromnoprávnych vzťahoch medzi spotrebiteľom na jednej strane a subjektom konajúcim v rámci svojej podnikateľskej alebo profesijnej činnosti na strane druhej...

17,00 €

17,00 €

Posielame do šiestich dní

Posielame do šiestich dní

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do...

-5%
64,42 €

64,42 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Posielame do šiestich dní

Rozhodcovské konanie nie je v aplikačnej praxi v Slovenskej republike náležite ukotvené, pričom k jeho degradácii prispeli najmä skúsenosti z minulosti, ktoré súviseli s rozhodovaním spotrebiteľských sporov v rozhodcovskom konaní...

-5%
53,94 €

53,94 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zborník mapuje rôzne aspekty konfliktov záujmov v práve obchodných spoločností, v polygóne medzi záujmami veriteľov, obchodnej spoločnosti samotnej, jej spoločníkov, členov jej orgánov, ako aj spoločnosti (publika) či štátu...

-3%
14,88 €

14,88 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do šiestich dní

Z hľadiska aplikačnej praxe predstavuje súčasné komunitárne právo novú, komplexnejšiu a kvalitatívne vyššiu formu právnej ochrany spotrebiteľa v priestore Európskej únie. Takáto výraznejšia ochrana spotrebiteľa vychádza z naliehavej požiadavky...

-5%
14,37 €

14,37 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve. Publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia...

-5%
5,46 €

5,46 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aktualizácia II/1 2018

Poradca s.r.o., 2018

Posielame do šiestich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov po novele zákonom č. 52/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2018, Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií...

3,50 €

3,50 €

Posielame do šiestich dní

Posielame do šiestich dní

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými...

-5%
72,48 €

72,48 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Posielame do šiestich dní

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej účinnosti. Nový Autorský zákon nahradil po dvanásťročnej existencii zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach...

-5%
44,31 €

44,31 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a...

-5%
27,77 €

27,77 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade
Výpredaj

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tento komentář, z ediční řady Praktický komentář, má být opravdu praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž těžištěm je výkon kontroly na...

-30%
16,45 €

16,45 €

Zľava 30%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aktualizácia II/4 2017

Poradca s.r.o., 2017

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov po novele zákona č. 141/2017 Z. z. s účinnosťou od 15.6.2017, Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok po novele zákona...

2,28 €

2,28 €

Posielame do týždňa

Posielame do šiestich dní

Komentář poskytuje přehledný výklad k zákonu o některých službách informační společnosti. Vychází ze současného stavu právního poznání, odborné literatury, rozhodovací...

-5%
29,59 €

29,59 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Publikácia sa zaoberá zákonom o používaní elektronickej...

1,48 €

1,48 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do šiestich dní

Publikácia „Zákon o organizovaní verejných športových podujatí – Komentár“ je spoločným dielom autorského kolektívu. JUDr. Peter Strapáč, PhD., a JUDr. Štefan Tomáš prinášajú komplexný a vyčerpávajúci výklad k jednotlivým z

-5%
9,43 €

9,43 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní


„Keď čítam v noci, neviem, ktorým knihám dávam väčšiu prednosť, tým čo udržujú moju bdelosť, alebo tým, čo ma uspávajú.“

Disraeli