Knihy
E-knihy

Obchodné právo

Zrušiť
Titulov: 676
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 676
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V publikácii sú výraznené posledné novelizácie zákonom...

-5%
5,81 €

5,81 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Obchodné právo

Pavol Kubíček • Aleš Čeněk, 2018

Posielame do 10 dní

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018...

-11%
24,76 €

24,76 €

Zľava 11%

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

-5%
41,84 €

41,84 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 10 dní

Publikácia je zameraná na precvičenie všeobecných ustanovení prvej časti Obchodného zákonníka, ustanovení upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností a družstvo, ...

11,68 €

11,68 €

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka vo vzťahoch medzi podnikateľmi, ktoré nie sú upravené v Obchodnom zákonníku...

11,55 €

11,55 €

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa... Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať...

19,00 €

19,00 €

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

V nadväznosti na publikáciu Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch poskytujeme ďalší prehľad judikatúry slovenských a českých súdov týkajúcej sa druhého najčastejšieho zmluvného typu zmluvy uzavieranej v obchodných záväzkových vzťahoch, a to zmluvy...

26,00 €

26,00 €

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Druhé vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, doc. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša doplnený a podstatne rozšírený...

-5%
75,29 €

75,29 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Dočasne vypredané,
opäť bude 7.5.2019

Publikácia je zameraná na precvičenie ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností, družstvo a obchodné záväzkové vzťahy. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických poznatkov autorov. Účelom...

-5%
13,82 €

13,82 €

Zľava 5%

Dočasne vypredané,
opäť bude 7.5.2019

Posielame do troch dní

Od prvého vydania výberu judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu už prešlo viac ako päť rokov, vývoj judikatúry sa však nezastavil, preto sme pre vás pripravili druhé vydanie. To vám ponúka desiatky ďalších zaujímavých súdnych rozhodnutí,...

-5%
17,15 €

17,15 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do týždňa

Piate, doplnené a aktualizované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu, pričom výklad...

129,00 €

129,00 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny, ktoré nastali v právnej úprave práva duševného vlastníctva, a to najmä v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. Repetitórium práva duševného vlast

24,00 €

24,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ján Golian a kolektív • IURIS LIBRI, 2014

Posielame do 10 dní

Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je nositeľkou množstva inšpiratívnych prvkov tak...

-2%
23,48 €

23,48 €

Zľava 2%

Posielame do 10 dní

Posielame do týždňa

Obchodný zákonník, Trestný zákon, Exekučný poriadok, upozornenie na zmenu: Trestný poriadok...

-5%
3,20 €

3,20 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Aktualizácia II/1 2017

Poradca s.r.o., 2017

Posielame do štyroch dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) - zákon č. 233/1995 Z. z. po novele zákonom č. 2/2017 Z. z. - s účinnosťou od 1.2.2017 a od 1.4.2017...

1,74 €

1,74 €

Posielame do štyroch dní

Posielame do 10 dní

podľa právneho stavu k 27. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 22/2017) Úplné znenie zákona č. 513/1991 Z. z. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK Po zmene zákonom č. 264/2017 Z. z.: *Sedem nových alebo zmenených povinností pre podnikateľov: 1. Podať návrh na zrušenie....

-5%
11,76 €

11,76 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do troch dní

Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov...

-5%
18,35 €

18,35 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do týždňa

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských...

-5%
100,07 €

100,07 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do 10 dní

Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. - Obsahuje více než 200 vzorů k novému korporátnímu právu. - Vzory ke všem částem zákona o obchodních korporacích. - Vzory společenských...

-5%
39,86 €

39,86 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do troch dní

Publikace přináší ucelený praktický pohled na jedno z nejčastějších ujednání obsažených ve smlouvách. Nepříliš rozsáhlá právní úprava smluvní pokuty vytváří celou řadu problematických otázek. Výklad vychází z dosavadního občanského ...

-5%
12,99 €

12,99 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní


„Vlastnou univerzitou našich dní je zbierka kníh.“

Th. Carlyle