Knihy
E-knihy

Súkromné právo

Zrušiť
Titulov: 2143
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 2143
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do troch dní

Zákon o štátnej službe (2019) podľa právneho stavu k 20. 3. 2019 (Úplne znenia zákonov 18/2019)...

-5%
4,06 €

4,06 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Novinka

Posielame do troch dní

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského...

-5%
51,51 €

51,51 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V publikácii sú výraznené posledné novelizácie zákonom...

-5%
5,81 €

5,81 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Obchodné právo

Pavol Kubíček • Aleš Čeněk, 2018

Posielame do 10 dní

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018...

-11%
24,76 €

24,76 €

Zľava 11%

Posielame do 10 dní

Na sklade, posielame ihneď

Zborník zákonov obsahuje po ostatných novelách platné od 1. 1. 2019 úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov pre oblasť obchodného, občianskeho práva a živnostenského podnikania. Do Zákonov v ročníku 2019 sme pridali nový...

-11%
6,25 €

6,25 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už štvrté vydanie, rozsahom viac ako päťstostranovú, aktuálne prepracovanú..

28,45 €

28,45 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 10 dní

Zákon č. 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č...

2,20 €

2,20 €

Posielame do 10 dní

Prekážky v práci

Jozef Toman • Wolters Kluwer, 2018

Posielame do troch dní

Publikácia Prekážky v práci prináša komplexné spracovanie špecifickej problematiky z oblasti pracovného práva. Je zameraná na praktické problémy týkajúce sa právnej úpravy prekážok v práci na strane zamestnanca, ale aj na strane zamestnávateľa...

-5%
14,20 €

14,20 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do 8 dní

Táto kniha komplexne a interdisciplinárne spracúva problematiku dôkazných prostriedkov v občianskom súdnom konaní. Nevyhýba sa pritom ani otázkam základných filozofických a psychologických aspektov spracúvanej problematiky a ich vzájomných súvislostí...

-5%
9,45 €

9,45 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do troch dní

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu...

-5%
21,95 €

21,95 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

-5%
41,84 €

41,84 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 10 dní

Zákon č. 40/1964 Zb. z 26. februára 1964 Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona...

-5%
4,19 €

4,19 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákony a novely zákonov k 1.1.2019. Zákon obsahuje zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon o rodine, zákon o sociálnych službách...

6,98 €

6,98 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 10 dní

Publikácia je zameraná na precvičenie všeobecných ustanovení prvej časti Obchodného zákonníka, ustanovení upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností a družstvo, ...

11,68 €

11,68 €

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka vo vzťahoch medzi podnikateľmi, ktoré nie sú upravené v Obchodnom zákonníku...

11,55 €

11,55 €

Posielame do 10 dní

Posielame do 8 dní

Publikácia v praktickom vreckovom formáte obsahuje skúšobné poriadky pre skúšky stavačov, malých plemien, retrívrov, farbiarov, duričov a brlohárov (a súvisiace predpisy), ktoré vydala Slovenská poľovnícka komora na základe splnomocnenia v § 73 ods. 6...

2,95 €

2,95 €

Posielame do 8 dní

Posielame do 10 dní

Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa... Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať...

19,00 €

19,00 €

Posielame do 10 dní

Na sklade, posielame ihneď

Komentár k Zákonníku práce pre rok 2019 je zameraný na ustanovenia a pojmy v Zákonníku práce a ďalších pracovnoprávnych predpisoch, o ktorých je v súčasnosti zrejme najväčšia diskusia. A to sú témy ako cezhraničné vysielanie zamestnancov, či...

-4%
19,07 €

19,07 €

Zľava 4%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 8 dní

Publikácia „Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ vyšla v roku 2008 ako druhá vo vtedy ešte novej edícii tematicky zameraných výberov súdnych rozhodnutí. Po desiatich rokoch teda nastal čas na revidovanie tejto zbierky...

-5%
18,35 €

18,35 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 10 dní

V nadväznosti na publikáciu Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch poskytujeme ďalší prehľad judikatúry slovenských a českých súdov týkajúcej sa druhého najčastejšieho zmluvného typu zmluvy uzavieranej v obchodných záväzkových vzťahoch, a to zmluvy...

26,00 €

26,00 €

Posielame do 10 dní


„Vlastnou univerzitou našich dní je zbierka kníh.“

Th. Carlyle