Na sklade, posielame ihneď

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť A obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného, živnostenského, správneho a autorského práva...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 1. januáru 2021, so zmenami poslednej novelizácie zákona...

-6%
7,84 €

7,84 €

Zľava 6%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť B obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva, právne predpisy...

7,00 €

7,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Občiansky zákonník

od 3,99 €

Kniha 2020
-5 %
4,48 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2018

Vypredané

Kniha 2015

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

-5 %
4,48 €

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Posielame do 14 dní

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok...

25,00 €

25,00 €

Posielame do 14 dní

Pridať do

Zákon o rodine, Zákon o mene a priezvisku, Zákon o matrikách

od 3,50 €

Kniha 2020
-5 %
3,81 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

-5 %
3,81 €

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku s právnym stavom k 1. februáru 2021, a s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona...

4,00 €

4,00 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Posielame do týždňa

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť A obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, BOZP a správneho práva...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s účinnosťou k 1. januáru 2021, so zmenami poslednej novelizácie zákona...

5,30 €

5,30 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo...

12,10 €

12,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 11 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom druhého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho záväzkového práva. Autori týmto spôsobom reagujú na opakované požiadavky študentov viesť odborné semináre...

12,50 €

12,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a

26,00 €

26,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2017 Z.z. a zákona č. 390/2019 z.z.

-5%
3,53 €

3,53 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť C obsahuje právne predpisy týkajúce sa sociálnych vecí a príspevkov, sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany...

7,00 €

7,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Obchodné právo

 • Aleš Čeněk, 2018

Posielame do 14 dní

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018...

27,73 €

27,73 €

Posielame do 14 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je zameraná na precvičenie ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností, družstvo a obchodné záväzkové vzťahy. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických poznatkov autorov. Účelom...

14,50 €

14,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do týždňa

ZÁKON Č. 7/2005 Z. Z. O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 353/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 520/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 209/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 270/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 477/2008...

5,80 €

5,80 €

Posielame do týždňa

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s právnym stavom k 1. januáru 2021...

-5%
4,57 €

4,57 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami a farebnými značkami v úplnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA.

9,90 €

9,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou...

139,00 €

139,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

„Začiatok je vždy iný a prostriedok je vždy zložitý. No koniec je vždy jednoduchý a rovnaký. Na konci vždy niekto príde, niekto odíde, niekto zomrie a niekto zostane.“

Štyri hostiny - Meir Shalev
Štyri hostiny
Meir Shalev