Knihy
E-knihy

Sociálne zabezpečenie, verejná správa

Zrušiť
Titulov: 570
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 570
Zoradiť podľa:
Akcia

Posielame do týždňa

Publikácia je určená predovšetkým študentom fakúlt ošetrovateľstva...

-15%
7,92 €

7,92 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Hodnota staroby

Peter Tavel • Don Bosco, 2011 • 12. diel série

Posielame do 8 dní

Aký zmysel má náš život? Aký zmysel má staroba? Chceme spokojnú jeseň života a spokojné deti. Pekne dožiť. Staroba a umieranie nie sú populárne témy. Človek by sa im najradšej vyhol. Spoznajte umenie dobre zostarnúť.

1,50 €

1,50 €

Posielame do 8 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákony a novely zákonov k 1.1.2019. Zákon obsahuje zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon o rodine, zákon o sociálnych službách...

7,00 €

7,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikace komplexně zpracovává management ošetřování ran. Je určená pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v klinické praxi nemocnic, v domácí péči, v zařízeních sociálních služeb...

-15%
10,71 €

10,71 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej...

16,71 €

16,71 €

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do troch dní

Publikácia sa zaoberá vybranými sociálno-patologickými javmi, ktoré charakterizuje vo vzájomných príčinných súvislostiach. Najväčší priestor autor venuje...

8,70 €

8,70 €

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Sociální práce patří v současnosti k progresivně se rozvíjejícím vědním disciplínám a pomáhajícím profesím. Cílem publikace je představit její základní teoretická východiska studentům sociální práce. Sociálním pracovníkům může přinést aktuální...

-2%
14,89 €

14,89 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Materská 2019

Jozef Mihál • KO&KA, 2018

Na sklade, posielame ihneď

Kniha MATERSKÁ 2019 je v poradí už tretia z pera skúseného autora a lektora Jozefa Mihála. Novou knihou reagujeme na zmeny schválené pre rok 2019. V knihe sú aktualizované všetky texty a príklady. Na základe podnetov z množstva prednášok a diskusii....

19,67 €

19,67 €

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do 10 dní

Ako každá ľudská činnosť aj práca manažéra má sociálny charakter a význam. Už dávno sa preukázalo, že pre úspech organizácie je dôležitá nielen odborná, technická kvalita pracovníkov, ale aj ich schopnosť a ochota vstupovať a pozitívne pôsobiť v...

9,00 €

9,00 €

Posielame do 10 dní

Posielame do troch dní

Obsah: Fenomén starnutia a staroby optikou prírodných a sociálnych vied; Fenomén kvality života v sociálnej práci; Špecifiká sociálnej práce s osobami vyššieho veku;...

-5%
4,77 €

4,77 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do 9 dní

Zákon č. 448/2008 Z.z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej...

6,90 €

6,90 €

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia prináša komplexný pohľad na práva osôb so zdravotným postihnutím v kontexte národnej právnej úpravy a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Osobitnú pozornosť venuje otázkam sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti...

9,80 €

9,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vademecum sociálnej práce

Beáta Balogová a Eva Žiaková • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017
Akcia

Posielame do troch dní

Cieľom predloženej monografie je poskytnúť odbornej verejnosti, no najmä študentskej obci unikátne dielo, v ktorom by bolo encyklopedickým spôsobom utriedené dosiahnuté poznanie v oblasti...

-15%
23,88 €

23,88 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Posielame do týždňa

Nadväzne na Profesionálne opatrovateľstvo – úvod do teórie so zameraním na starostlivosť o seniorov – predkladáme tento text, v ktorom sú detailnejšie rozpracované jednotlivé oblasti opatrovania: udržiavanie a sledovanie fyziologických funkcií...

5,00 €

5,00 €

Posielame do týždňa

Pracovný pomer a poistný systém

Helena Barancová a kolektív • Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008

Posielame do týždňa

Kniha je určená zamestnancom pracujúcim v oblasti ľudských zdrojov, študentom právnických fakúlt a študentom fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo.

-5%
18,11 €

18,11 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

V poradí už dvadsiaty piaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky obsahuje detailný prehľad štatistických informácií o Slovensku zo všetkých oblastí...

-5%
57,18 €

57,18 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do troch dní

Skriptá sa skladajú z dvoch častí. Zatiaľ čo prvá časť tematizuje filozofické základy sociálnej práce ako akademickej disciplíny so zreteľom na problematiku...

1,90 €

1,90 €

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Publikácia obsahuje vedecké práce, témou ktorých sú otázky týkajúce sa trendov pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a súvisiacich odvetví práva. Autori sa vo svojich príspevkoch venujú aktuálnym problémom spojených s výkonom závislej práce...

-5%
13,39 €

13,39 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do štyroch dní

Doprovázení člověka člověkem je přirozenou součástí lidské společnosti od dob jejího vzniku až do současnosti...

-5%
13,39 €

13,39 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do troch dní

Kniha je určena zájemcům o problematiku ekonomiky a řízení těch odvětví národního hospodářství, která jsou z pohledu uspokojování potřeb občanů obvykle zařazována do veřejného sektoru. Je určena především pro pedagogy a studenty vysokých škol...

-5%
13,72 €

13,72 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní


„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“