Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 128
Radenie

Posielame do 14 dní

Monografia ponúka prehľad možností uplatňovania práva na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania...

7,05 €

7,05 €

Posielame do 14 dní

Pridať do

Repetitórium práva Európskej únie

od 13,01 €

Na sklade
19,99 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

-35 %
13,01 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha
Na sklade
19,99 €
-35 %
13,01 €

Posielame do piatich dní

Publikácia poskytuje čitateľom úvod do problematiky spracúvania biometrických osobných údajov v režime nariadenia GDPR. Ťažiskovými témami publikácie sú biometrický podpis a kamerové systémy...

10,81 €

10,81 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj...

18,33 €

18,33 €

Posielame do piatich dní

Pridať do
Novinka

Posielame do piatich dní

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání...

-5%
15,68 €

15,68 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do 14 dní

Publikace poskytuje přehled zásadní judikatury SDEU a ESLP, která bude relevantní pro soudní výklad nařízení GDPR i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů...

42,25 €

42,25 €

Posielame do 14 dní

Pridať do

Právo a umělá inteligence

Štědroň Bohumil a and team of authors • Aleš Čeněk, 2020

Posielame do 14 dní

Monografie pojednává obecně o právu i umělé inteligenci a věnuje se rovněž speciálním oblastem práva i umělé inteligence. Úvodní kapitola analyzuje podrobněji historii práva a aplikace umělé inteligence do nejrůznějších oblastí...

-5%
11,65 €

11,65 €

Zľava 5%

Posielame do 14 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

43,55 €

43,55 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Právní a politický rámec Evropské unie

od 25,85 €

Kniha Wolters Kluwer, 2020
27,26 €

Posielame do piatich dní

Kniha Wolters Kluwer ČR, 2017
25,85 €

Posielame do piatich dní

27,26 €
25,85 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aplikačná prax vo svojom každodennom fungovaní často prináša situácie, ktoré zákonodarca dôsledne nedoriešil, prípadne s ktorými pri formulovaní jednotlivých právnych noriem nerátal. V praxi tiež nie sú ojedinelé situácie, kedy ten-ktorý subjekt...

16,97 €

16,97 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou vyše 600 000€?

Posielame do šiestich dní

Dňa 1.12.2009 vstúpila do platnosti reformná Lisabonská zmluva, ktorá podstatne zmenila a doplnila primárne právo EÚ. Okrem zrušenia Európskeho spoločenstva (a tým nahradenia komunitárneho práva úniovým právom, či právom Únie) predstavila viaceré....

37,99 €

37,99 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na tému novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov bolo už napísaných niekoľko publikácií, ktoré sa prioritne zamerali na vysvetlenie tohto nového konceptu ochrany práva na súkromie. Publikácia „Vzory zmlúv a podaní – ochrana...

16,50 €

16,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 14 dní

Doprava je druh ľudskej činnosti, s ktorou sa tradične spája vyššie riziko vzniku škody alebo ujmy na zdraví či živote. Táto úprava je v slovenskom Občianskom zákonníku (na rozdiel od zahraničných úprav) veľmi stručná...

-3%
18,51 €

18,51 €

Zľava 3%

Posielame do 14 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Ochrana osobných údajov tvorí neoddeliteľnú súčasť práva na rešpektovanie súkromného života, ktoré patrí medzi základné práva a slobody garantované Ústavou Slovenskej republiky...

9,00 €

9,00 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Mimoriadna komplikovanosť pravidiel spoločného systému DPH, ich transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali impulzom pre vznik knižného diela, ktoré ustanovenia slovenského zákona o DPH sleduje...

25,26 €

25,26 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Ochrana spotrebiteľa v EÚ vychádza z koncepcie zachovania zásady rovnosti v súkromnoprávnych vzťahoch medzi spotrebiteľom na jednej strane a subjektom konajúcim v rámci svojej podnikateľskej alebo profesijnej činnosti na strane druhej...

17,00 €

17,00 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Táto učebnica je historicky vôbec prvou učebnicou trestného práva Európskej únie v Slovenskej republike, ako aj v Českej republike. Keďže obsahuje aj kritické pohľady, mohla by niesť názov...

22,72 €

22,72 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Učebnica vychádza z vízie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s reformou vysokoškolského štúdia práva. Obsahom reforiem malo byť prehodnotenie skladby učebných predmetov v duchu výziev 21. storočia a pozície práva...

-2%
27,67 €

27,67 €

Zľava 2%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Európska únia

Ľudmila Lipková • Sprint dva, 2011

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý ponúka možnosť zoznámiť...

16,50 €

16,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Mezinárodní migrace v Evropské unii se v současnosti dostává stále více do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti. Kniha představuje komplexní...

7,88 €

7,88 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

„Z celej strany plnej písmen nezískaš nič alebo len málo, ak ju ukážeš len svojim očiam.“

Walter Pitkin