Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 520
Radenie

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok s novelizáciou účinnou od 1. januára 2020 a od 1. októbra 2020, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 390/2019 Z. z.

-5%
3,81 €

3,81 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vydavateľstvo Poradca Vám prináša Daňový poriadok po novelách k 1. 1. 2020, 1. 10. 2020 a 1. 1. 2021 s komentárom úplného znenia zákona...

4,80 €

4,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ambíciou tejto knihy je ponúknuť slovenským čitateľom prvého sprievodcu právnymi aspektami M&A transakcií teda transakcií označovaných v slovenčine ako fúzie a akvizície, pri ktorých dochádza k zmene kontroly nad podnikateľskými...

19,00 €

19,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Publikácia Vám prináša zmeny v znení ZDP po novele od 1. 1. 2020. Zákony sú publikované v úplnom znení s komentárom renomovaných autorov...

9,60 €

9,60 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

IFRS – Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

od 70,28 €

Kniha 2019
Na sklade
70,28 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2009

Vypredané

Kniha
Na sklade
70,28 €

Vypredané

Posielame do troch dní

Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou metodiky auditu. Vychádzajú pritom z ich oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora audítorov...

-5%
4,19 €

4,19 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Pridať do

Posielame do troch dní

Autori v publikácii ponúkajú pohľad na teoretickú základňu vypracovania audítorskej dokumentácie a následne sa venujú zostaveniu konkrétnej audítorskej dokumentácie a požiadavkám na jej zostavenie v reálnej praxi, kde ako vzor použili menšiu...

-5%
4,19 €

4,19 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Svojím obsahom je praktikum zamerané predovšetkým na riešenie špecifických problémov účtovníctva rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí. Obsahuje základné typy príkladov, úlohy a kontrolné otázky z tejto oblasti účtovníctva...

-3%
11,16 €

11,16 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Manažerské účetnictví

od 11,32 €

Kniha 2011
-2 %
12,19 €

Posielame do troch dní

Kniha 2006

Vypredané

-2 %
12,19 €

Vypredané

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ďalšie, v poradí piate aktualizované vydanie publikácie má pomôcť študentom úspešne zvládnuť praktickú časť maturitnej skúšky na školách ekonomického zamerania, ktorej hlavnou súčasťou je účtovníctvo...

9,50 €

9,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Posielame do šiestich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Súvzťažnosti pre štátnu správu a samosprávu - Postupy účtovania - rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, vyššie územné celky, obce, mestá, školy, účtová osnova...

9,30 €

9,30 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Teória auditu

Ladislav Kareš • Wolters Kluwer, 2015

Posielame do troch dní

Monografia sa venuje teoretickému pohľadu na audit a audítorskú profesiu. Zameriava sa na historický vývoj auditu, jeho inštitucionálne aspekty v kontexte jednotlivých etáp vývoja, pričom pozornosť venuje vývoju audítorskej profesie...

9,50 €

9,50 €

Posielame do troch dní

Pridať do

Posielame do troch dní

Publikácia sa zaoberá nielen historickým prierezom vývoja manažérskeho účtovníctva až do súčasnosti a objasnením jeho vzťahu k ostatným zložkám účtovného informačného systému,...

-5%
3,35 €

3,35 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová optimalizácia - základ dane, účtovná sústava, odpisy, pohľadávky, daňové výdavky, záväzky, Koniec roka v účtovníctve - účtovná závierka, zásoby, lehoty, rezervy, majetok inventarizácia...

4,50 €

4,50 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Publikácia obsahuje nasledovné kapitoly: Daňová kontrola, Mzdová kontrola, Inšpekcia práce, Povinnosti zamestnávateľa. POPIS: Kontrola prestavuje mocenský zásah orgánu verejnej správy do práv a povinností daňového subjektu...

6,00 €

6,00 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Slovník pojmů IFRS

od 11,58 €

Kniha 2014
Na sklade
12,87 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2009
-5 %
11,58 €

Posielame do šiestich dní

Kniha
Na sklade
12,87 €
-5 %
11,58 €

Slovník pojmů IFRS

Jiří Strouhal • Wolters Kluwer, 2019

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných...

-2%
14,51 €

14,51 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Prehľad odvodov poistného od 1.1.2018 pre zamestnávateľov, zamestnancov, dohodárov a SZČO...

1,00 €

1,00 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Zákon o dani z pridanej hodnoty – úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2019, 1. 10. 2019 a 1. 1. 2020 s komentárom...

4,77 €

4,77 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do troch dní

Praktický sprievodca vo svete účtovníctva a daní pre tie najmenšie organizácie neziskového sektora, pokiaľ im zákon umožní účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Obsah je zostavený tak, aby ponúkol čo najviac praktických...

9,90 €

9,90 €

Posielame do troch dní

Pridať do

„Knižnica je nemocnicou pre dušu.“

Anonym