Zrušiť
Titulov: 80

Vypredané

Publikace obsahuje: Účetní zásady, účetní knihy, inventarizace, proces účetní závěrky, účetní závěrka, výroční zpráva...

4,05 €

4,05 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Účtovná závierka v PÚ, inventarizácia majetku, účtovné prípady,...

-5%
4,27 €

4,27 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

6,14 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Daňové výdavky 2006 A - Z

 • Poradca s.r.o., 2006

Vypredané

-5%
7,57 €

7,57 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Účtovná závierka v JÚ a PÚ za rok 2011 - Pokladničná kniha, účtovné prípady, výsledok hospodárenia, výročná správa, účtovné knihy a osnovy, inventúra a inventarizácia, uzávierkové práce.

1,69 €

1,69 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia podáva komplexnú analýzu a výklad problematiky odloženej dane z príjmov v súlade so slovenskou právnou úpravou účtovníctva podnikateľov účinnou od 1. januára 2010...

-5%
3,55 €

3,55 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikace je zaměřena na vybraná témata z oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů). Zahrnuty jsou praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti...

-5%
12,79 €

12,79 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovná závierkza v PÚ a JÚ za rok 2016 - pokladničná kniha, účtovné prípady, výsledok hospodárenia, výročná správa...

2,00 €

2,00 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovná závierka v PÚ, v JÚ za rok 2013 - pokladničná kniha, výročná správa, uzávierkové práce, inventúra a inventarizácia,...

1,75 €

1,75 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění...

20,70 €

20,70 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Souhrnně se zabývá daňovým odpisováním a jeho strategií pro podnikatelskou praxi. Na relativně malé ploše objasňuje náležitosti, jež se tématu daňových odpisů týkají. Popsány jsou objekty a subjekty odpisování, vliv odpisů na daňový základ...

-5%
11,86 €

11,86 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

* Platenie preddavkov na daň z príjmov FO a PO v roku 2008; * Odpočet daňovej straty po novele zákona; * Zákon o dani z príjmov - novela od 1. 1. 2008;...

-5%
6,14 €

6,14 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

* rezervy - účtovná a daňová legislatíva; * finančný majetok účtovnej jednotky; * zmenky z právneho a účtovného hľadiska

4,48 €

4,48 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

* reklamácie, zľavy z cien - účtovanie, zodpovednosť za vady, druhy zliav, záruka za akosť, škoda na tovare, účtovanie reklamácií, účtovanie zliav;...

-5%
4,25 €

4,25 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Zákon o dani z príjmov od 1.1.2013, daňový bonus, fakturácia u platiteľov DPH, Finančný prenájom, Poistné SZČO v roku 2013, preddavky FO a PO v roku 2013,...

9,98 €

9,98 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Odvodové povinnosti po 1.1.2012, Účtovná závierka v PÚ, Daň z motorových vozidiel, Nezdaniteľné časti základu dane FO, Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO, Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok.

6,53 €

6,53 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Bankové úvery, úroky z úverov, eskontný úver, účtovanie v PÚ, JÚ, pôžička,...

-5%
4,27 €

4,27 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Odpisovanie majetku pre podnikateľov.

-5%
11,58 €

11,58 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

- Podiel na zisku a daň z príjmov; - Uzatvorenie roka podnikajúcich FO; - INTRASTAT v roku 2011; ...

-5%
6,20 €

6,20 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovná závierka v JÚ a PÚ za rok 2014, uzávierkové práce, inventúry...

1,69 €

1,69 €

Vypredané

Pridať do

„Knihy sú zárodkom všetkých revolúcií.“

Victor Marie Hugo