Zrušiť
Titulov: 80

Vypredané

* Daňový bonus 2010; * Príjmy FO zdaňované zrážkou; * Výhody a nevýhody platiteľstva DPH; * Skupinová registrácia na DPH; * Dlhodobý majetok - technické zhodnotenie; * Platobné služby - právna úprava; * Dodatočné daňové priznanie - uloženie pokuty; ...

6,47 €

6,47 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

* Účtovná závierka v PÚ za rok 2007; * Účtovná závierka v JÚ za rok 2007; * Pravidlá vrátenia a odpočítania DPH;...

4,48 €

4,48 €

Vypredané

Pridať do

Daňové výdavky 2008 (A - Z)

 • Poradca s.r.o., 2008

Vypredané

Vplyv na základ dane uplatňovaním daňových výdavkov bude vždy predmetom diskusií v radoch odborníkov, ale najmä tých, ktorých sa táto oblasť najviac týka - daňovníkov z radov fyzických i právnických osôb...

8,13 €

8,13 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Duálne zobrazovanie cien tovarov a služieb; Ročné zúčtovanie ZP, Obchody s tovarom v EÚ a DPH; Finančný prenájom; Súkromný automobil v podnikaní; Konateľ v spoločnosti s r.o.; Rovná daň v krajinách EÚ...

-5%
6,14 €

6,14 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

6,14 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Téma čísla: Účtovná závierka za rok 2014 v jednoduchom a podvojnom účtovníctve, zmeny v zdaňovaní príjmov v roku 2015 a prerušenie odpisovania...

-5%
15,37 €

15,37 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikace přináší nejnovější poznatky o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2013. Je vhodná zejména pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy, také ale i pro již existující podnikatele...

7,10 €

7,10 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

V publikaci autoři, oba daňový poradci, předkládají čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika...

-5%
11,53 €

11,53 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Odpisovanie HM, DPH pri registrácii, Kurzové rozdiely, Daňové výdavky na stravovanie, ...

6,53 €

6,53 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

- Príjmy študentov v r. 2010; - Daňová povinnosť starobných dôchodcov; - Účtovanie výdavkov na PHL; - Zúčtovanie DPH v roku 2010; - Záväzky ako zúčtovacie vzťahy; - Účtovanie odpisov v JÚ; ...

-5%
6,20 €

6,20 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

- Právnické osoby a DzP; * Vymedzenie právnických osôb; * Predmet dane z príjmov - daňové výdavky; * Príjmy PO oslobodené od dane z príjmov; - Nezdaniteľné časti základu dane FO; * Ostatné nezdaniteľné časti; ...

-5%
4,29 €

4,29 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Obsahuje: - Opatrenie o sumách stravného; - Podrobnosti o postupoch účtovania; ...

-5%
1,81 €

1,81 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Registrácia k DPH, Jednoduché účtovníctvo, Konkurz a reštrukturalizácia, ...

9,04 €

9,04 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zmeny v postupoch účtovania, Nové druhy príjmov FO v roku 2016, Práce účtovníka po zostavení účtovnej závierky, Chyby v daňovom priznaní, Zmena dávok na rok 2016...

9,98 €

9,98 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovná závierka v JÚ a PÚ za rok 2015 - pokladničná kniha, účtovné prípady, výsledok hospodárenia, výročná správa, účtovné knihy a osnovy, inventúra a inventarizácia, uzávierkové práce...

2,00 €

2,00 €

Vypredané

Pridať do

8,01 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Nejčastější chyby a omyly účetních

od 16,30 €

Kniha Wolters Kluwer ČR, 2017

Vypredané

Kniha Wolters Kluwer, 2019

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Publikace obsahuje: Účetní zásady, Inventarizace, Účetní knihy, Proces účetní závěrky, Účetní závěrka, Výroční zpráva...

4,05 €

4,05 €

Vypredané

Pridať do

1000 riešení 3-4/2016

Poradca s.r.o., 2016

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Postupy účtovania po novelách, Daňové výdavky v roku 2016...

4,68 €

4,68 €

Vypredané

Pridať do

„Táňa všetkému rozumela a nebála sa mlčať.“

Džin - Martin M. Šimečka
Džin
Martin M. Šimečka