Zrušiť
Titulov: 80

Vypredané

Daňové priznanie FO za rok 2011, Daňová evidencia, Paušálne výdavky, Vstupná cena hmotného majetku, Krádež, škoda a manko,...

6,53 €

6,53 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

* Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve; * Účtovná uzávierka v jednoduchom účtovníctve; * Pravidlá vrátenie a odpočítania DPH

-5%
6,14 €

6,14 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Daňové priznania - DPH - účtovníctvo - živnostenské podnikanie - mzdy, odvody - daňová kontrola...

-5%
3,92 €

3,92 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Daňové výdavky A-Z 2007

 • Poradca s.r.o., 2007

Vypredané

Oproti predchádzajúcemu vydaniu sú jednotlivé heslá doplnené, a to predovšetkým o legislatívne zmeny, ktoré v tejto oblasti nastali počas roku 2006, ale aj o nové príklady, ktorých cieľom je v praktickej rovine priblížiť uvedenú problematiku...

-5%
7,57 €

7,57 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

1000 riešení 12/2012

Poradca s.r.o., 2012

Vypredané

Koniec roka v účtovníctve...

2,34 €

2,34 €

Vypredané

Pridať do

Dane, účtovníctvo 9/2012

Poradca s.r.o., 2012

Vypredané

Obchodný majetok FO a PO, DPH pri obchodovaní v EÚ, pohľadávky ako zúčtovacie vzťahy...

4,52 €

4,52 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Daňové priznania za rok 2009, hlásenie o vyúčtovaní dane, zákon o účtovnícte - novela,...

-5%
6,15 €

6,15 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Inventarizácia majetku a záväzkov, Prevod nehnuteľností- príjmy FO, Záväzky v zákone o dani z príjmov, Zákon o DPH novela od 1.1.2010, Nadmerný odpočet DPH, Dotácie v účtovníctve a v ZDP, Registračná povinnosť FOd

6,47 €

6,47 €

Vypredané

Pridať do

Daňové výdavky A-Z 2011

Poradca s.r.o., 2011

Vypredané

Vplyv na základ dane uplatňovaním daňových výdavkov bude vždy predmetom diskusií v radoch odborníkov, ale najmä tých, ktorých sa táto oblasť najviac týka - daňovníkov z radov fyzických i právnických osôb...

-5%
8,95 €

8,95 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Teória a prax JÚ od 1. 1. 2008; Daňový bonus; Pohľadávky a záväzky - špecifické prípady účtovania...

-5%
4,25 €

4,25 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Prechod na euro - účtovníctvo, dane a clo; Zavedenie eura - správa daní; Daň z príjmov - DPH; Spotrebné dane - účtovníctvo; Časové rozlišovanie v podvojnom a jednoduchom účtovníctve; ...

-5%
4,25 €

4,25 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Nezdaniteľná časť základu dane FO, Koniec roka v účtovníctve, Príjmy FO podľa ObčZ...

6,53 €

6,53 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia bola zostavená spoločnosťou KPMG Slovensko, aby demonštrovala právne predpisy pre zostavenie účtovnej závierky platné k 31. decembru 2014, najmä pre zostavenie poznámok. Okrem slovenskej verzie je jej súčasťou aj nemecká a anglická verzia...

5,65 €

5,65 €

Vypredané

Pridať do

Daňové výdavky A-Z 2009

Poradca s.r.o., 2009

Vypredané

Vplyv na základ dane uplatňovaním daňových výdavkov bude vždy predmetom diskusií v radoch odborníkov, ale najmä tých, ktorých sa táto oblasť najviac týka - daňovníkov z radov fyzických i právnických osôb...

8,00 €

8,00 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Novela veřejných financí s sebou přinesla stovky změn v daňových zákonech, velká část se týká daně z příjmů, tj. většiny z nás, podle daňové terminologie poplatníků daně z příjmů fyzických osob...

-5%
8,60 €

8,60 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

- Vianočný príspevok v r. 2010; - Dôchodkové dávky (zvýšenie v roku 2011); - Škody na hmotnom majetku; - Základ dane pre účely DPH; - Prijaté a poskytnuté dary (účtovanie v JÚ); - Pohľadávky ako zúčtovacie vzťahy; - Zamestnanecká prémia za rok 2010; ...

6,47 €

6,47 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Nehnuteľnosti v podnikaní: * kúpa nehnuteľností; * zámena nehnuteľností; * darovanie nehnuteľností; * nehnuteľnosti v PÚ;...

-89%
0,49 €

0,49 €

Zľava 89%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

* Prehľad peňažných tokov - súčasť účtovnej závierky; * Základ dane z príjmov - zisťovanie a úprava

-5%
4,25 €

4,25 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

- Účtovné prípady; - Výsledok hospodárenia; - Výročná správa; - Účtovné knihy; - Inventarizácia; - Uzávierkové práce; ...

-5%
1,34 €

1,34 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Súhrnný výkaz DPH, Účtovná závierka v JÚ, Zúčtovanie DPH v roku 2011, Zdanenie zahraničných podnikateľov, Daňový poriadok od 1.1.2012, ...

6,53 €

6,53 €

Vypredané

Pridať do

„Zaobchádzanie s knihami pripravuje na zaobchádzanie s ľuďmi. To i ono je nevyhnutné naučiť sa rovnakou mierou.“

Nikolaj Michajlovič Karamzin