Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 8411
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 8411
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do troch dní

Na slovenskom knižnom trhu doposiaľ nebola vydaná kniha, ktorá by sa problematikou strelných zbraní zaoberala komplexne z pohľadu trestného práva. Na trhu sú dostupné príručky zamerané jednostranne na...

-15%
15,30 €

15,30 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Novinka

Posielame do troch dní

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V publikácii sú výraznené posledné novelizácie zákonom...

-15%
5,19 €

5,19 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Novinka
Na sklade

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Verím, že publikácia pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov a vyriešiť nejednu praktickú otázku. Publikácia od autorského kolektívu obsahuje mnoho zaujímavých debát a určite ju odporúčam slovenskému...

-15%
58,65 €

58,65 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Novinka

Posielame do troch dní

V monografickej práci autor postupne analyzuje a hodnotí predmetnú problematiku z hľadiska širších súvislostí. V prvej kapitole hodnotí vznik a historický vývoj inštitútu základných ľudských práv a slobôd a ich zakotvenie v...

-15%
9,29 €

9,29 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Novinka

Posielame do troch dní

Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už štvrté vydanie, rozsahom viac ako päťstostranovú, aktuálne prepracovanú..

28,45 €

28,45 €

Posielame do troch dní

Obchodné právo

Pavol Kubíček • Aleš Čeněk, 2018
Novinka

Posielame do 10 dní

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018...

-15%
23,57 €

23,57 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do troch dní

V súčasnosti nie je trhu s domácou odbornou literatúrou publikácia, ktorá by sa systematicky venovala energetickej legislatíve. Ambíciou predkladaného praktického komentára je túto medzeru zaplniť. Komentár je postavený na odbornom výklade inštitútov...

-5%
36,77 €

36,77 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

GDPR pre školy

Jakub Uhrinčať • Verlag Dashöfer, 2018
Novinka

Posielame do týždňa

Právna oblasť ochrany osobných údajov je ešte stále mladou a rýchlo rozvíjajúcou sa právnou oblasťou. Tlačená publikácia – GDPR pre školy je návodom na vyhotovenie vlastnej dokumentácie k ochrane osobných...

-15%
100,98 €

100,98 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Novinka

Posielame do troch dní

Voľby sú základným predpokladom pre fungovanie reprezentatívnej demokracie, na ktorej sú súčasné demokratické štáty, Slovenskú republiku nevynímajúc, založené. Fundamentálnym princípom, bez ktorého o demokratických voľbách v žiadno

-5%
13,68 €

13,68 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

GDPR pre živnostníkov

Jakub Uhrinčať • Verlag Dashöfer, 2018
Novinka

Posielame do týždňa

Právna oblasť ochrany osobných údajov je ešte stále mladou a rýchlo rozvíjajúcou sa právnou oblasťou. Tlačená publikácia – GDPR pre živnostníkov je návodom na vyhotovenie vlastnej dokumentácie k ochrane osobných...

-15%
100,98 €

100,98 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Novinka

Posielame do týždňa

Právna oblasť ochrany osobných údajov je ešte stále mladou a rýchlo rozvíjajúcou sa právnou oblasťou. Tlačená publikácia – GDPR pre obchodné spoločnosti je návodom na vyhotovenie vlastnej dokumentácie k ochrane...

-15%
151,98 €

151,98 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Novinka

Posielame do troch dní

Zborník mapuje rôzne aspekty konfliktov záujmov v práve obchodných spoločností, v polygóne medzi záujmami veriteľov, obchodnej spoločnosti samotnej, jej spoločníkov, členov jej orgánov, ako aj spoločnosti (publika) či štátu...

-5%
14,63 €

14,63 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Novinka

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Devátý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován závazkům ze zákona, tedy závazkům z deliktů a z jiných právních důvodů, které jsou upraveny v hlavě...

-15%
102,89 €

102,89 €

Zľava 15%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Novinka

Posielame do 10 dní

Kybernetická bezpečnost je v současné době jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti bezpečnosti. Stále narůstající závislost nejen soukromých subjektů, ale také orgánů veřejné moci na informačních technologiích staví do...

-15%
7,95 €

7,95 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentností, autonomie vůle stran s nezávislostí a nestranností atd. Aby mohlo...

-15%
15,58 €

15,58 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do troch dní

Publikácia autorov JUDr. Otto Lúčanský, JUDr. Milada Illášová: VZORY ZMLÚV A PODANÍ PRE OBČANOV - podľa Občianskeho zákonníka, Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Zákona o rodine obsahuje základné vzory zmlúv...

-18%
21,24 €

21,24 €

Zľava 18%

Posielame do troch dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Tato didaktická pomůcka pružně reaguje na aktuální problematické otázky praxe orgánů činných v trestním řízení, zejména policejního orgánu a státního zástupce v rámci přípravného řízení trestního. Oproti předchozímu vydán?

-15%
10,39 €

10,39 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do týždňa

Právna oblasť ochrany osobných údajov je ešte stále mladou a rýchlo rozvíjajúcou sa právnou oblasťou. Tlačená publikácia – GDPR pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov je návodom na vyhotovenie vlastnej...

-15%
151,98 €

151,98 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Na sklade, posielame ihneď

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk sedemnáste vydanie praktickej príručky PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV, aktualizované a doplnené k 1.1.2018. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení...

-11%
22,52 €

22,52 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo najzrozumiteľnejším spôsobom pre široký okruh odbornej aj laickej verejnosti...

-5%
6,65 €

6,65 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne


„Aby existovali veľkí básnici, musia existovať veľkí čitatelia.“

Walt Whitman