Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Titulov: 8257
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 8257
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do piatich dní

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár...

-15%
55,25 €

55,25 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Novinka

Posielame do šiestich dní

Právník se zaměřením na zdravotnické právo a zkušená zdravotní sestra připravili stručnou, přehlednou a srozumitelnou knihu zaměřenou na řešení praktických situací, s nimiž se dříve nebo později...

-15%
11,59 €

11,59 €

Zľava 15%

Posielame do šiestich dní

Ústavné právo európskej únie

Tomáš Alman • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018
Novinka

Posielame do piatich dní

Vysokoškolské učebné texty sú adresne koncipované pre študentov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci výučby vybraných predmetov čomu zodpovedajú a...

-15%
9,78 €

9,78 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady...

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do piatich dní

Publikácia vám zlepší prehľad v oblastiach ako: spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov - daňová a účtovná problematika, ocenenie majetku pre daňové účely...

-15%
9,44 €

9,44 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Nové aktualizované vydání úspěšné učebnice již tradičně využívá standardní grafické modely, ale nepoužívá matematickou formu výkladu. Obecný výklad je doplněn řadou příkladů, aplikacemi a případovými studiemi, které ukazuj

-15%
39,55 €

39,55 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do piatich dní

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa v Slovenskej republike určili podmienky..

-5%
11,40 €

11,40 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Novinka

Posielame do piatich dní

V tomto vydaní sa dozviete viac o témach ako: trinásty a štrnásty plat od 1. mája 2018, spracúvanie biometrických údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a...

-15%
19,04 €

19,04 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti....

-15%
15,58 €

15,58 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do týždňa

Nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s účinnosťou od 1. 5. 2018 upravuje sektor sociálnej ekonomiky a vytvára vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti...

-15%
3,84 €

3,84 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Novinka

Posielame do piatich dní

Oceňovaný novinář z deníku The Wall Street Journal odhaluje bizarní příběh matematického génia Toma Hayese, hrstky jeho nechutných kompliců, korupcí prolezlého bankovního systému a jednoho z největších finančních skandálů historie...

-16%
13,78 €

13,78 €

Zľava 16%

Posielame do piatich dní

Novinka
Na sklade

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Výkladový slovník pojmov z oblasti pracovného práva. Pojmy, s ktorými sa stretáva zamestnávateľ a zamestnanec. Zoznam skratiek, heslá podľa platnej legislatívy...

-5%
13,21 €

13,21 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dane podnikateĺských subjektov v podmienkach Slovenskej praxe

Kolektív autorov • Technická univerzita v Košiciach, 2018
Novinka

Posielame do piatich dní

Vysokoškolská učebnica

-15%
6,55 €

6,55 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Novinka

Posielame do piatich dní

Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej výstavby súvisí s vlastníctvom bytov a s tým je spojené uspokojovanie jednej zo základných sociálnych ľudských potrieb – bývanie. Základným predpisom regulujúcim práve otázku vlastníctva bytov a nebytových...

-5%
27,46 €

27,46 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Novinka

Posielame do týždňa

Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom fonde, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o miestnych daniach, Zákon o správnych poplatkoch...

-5%
3,90 €

3,90 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, posielame ihneď

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk sedemnáste vydanie praktickej príručky PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV, aktualizované a doplnené k 1.1.2018. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení...

-11%
22,52 €

22,52 €

Zľava 11%

Na sklade, posielame ihneď

Zákony 2018 II/A

Poradca s.r.o., 2018

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodné právo, Občianske právo a Živnostenský zákon...

5,95 €

5,95 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha hovorí o ekonomickej vede, ktorá vysvetľuje zložité ekonomické javy a objasňuje bázické zákonitosti ekonomiky, čo zobrazuje matematický model a účet vlády na prvej strane obalu. Kniha hovorí aj o tom ako funguje ekonomika...

-11%
8,90 €

8,90 €

Zľava 11%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

-5%
41,70 €

41,70 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného zboru. Súčasná policajná prax pociťuje absenciu publikácie, ktorá by vo svojom obsahu vysvetlila postupy pri výkone policajných...

-2%
20,69 €

20,69 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Nadpísať posledné stránky knihy slovom Obsah znie v niektorých prípadoch priveľmi trúfalo.“

Kumor