popis
Ekonomika, právo

Knihy Ekonomika, právo

V kategórii Ekonomika, právo sa nachádza 7380 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016
Anna Cenigová  ·  Ceniga (2016)
NA SKLADE  TOP #56  
Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk šestnáste vydanie praktickej príručky účtovníka „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, aktualizované a doplnené k 1.1.2016. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92... (viac o titule)
Naša cena: 22,52 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
2.
Zbrojný preukaz
NA SKLADE  TOP #74  
Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru... (viac o titule)
Naša cena: 15,49 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
3.
Daňový sprievodca 2017
Hospodárske noviny (2017)
NA SKLADE  TOP #92  
Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností, Daň z motorových vozidiel... (viac o titule)
Naša cena: 7,12 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
4.
Zákony 2017 II/A
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodné právo, Občianske právo, Autorské právo, Živnostenský zákon, Verejné obstarávanie... (viac o titule)
Naša cena: 5,34 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
5.
Zákony 2017 II/B
Poradca s.r.o. (2017)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Trestné právo, Exekučný poriadok, Súdne spory, Správne právo, Zákon o policajnom zbore, Zákon o upomínacom konaní... (viac o titule)
Naša cena: 5,34 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 5 dní
6.
Zákony 2017/III
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce, Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie, Minimálna mzda, Inšpekcia práce a BOZP... (viac o titule)
Naša cena: 6,23 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
7.
Analýza účtovnej závierky
Anna Šlosárová, Miriama Blahušiaková  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
NA SKLADE  
Cieľom učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov... (viac o titule)
Naša cena: 16,64 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
8.
Trestné právo procesné I
Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora  ·  Wolters Kluwer (2017)
NA SKLADE  
Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej (viac o titule)
Naša cena: 24,48 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
9.
Účtovné súvzťažnosti 2017
Poradca s.r.o. (2017)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobé záväzky, výnosy... (viac o titule)
Naša cena: 8,81 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 7 dní
10.
Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2017
Poradca s.r.o. (2017)
V roku 2017 je lexikón daňových výdavkov rozšírený aj o nedaňové výdavky. V publikácii sú jednotlivé pojmy vysvetlené z hľadiska jednoduchého a aj z podvojného účtovníctva... (viac o titule)
Naša cena: 9,35 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 5 dní
11.
Zákony 2017 I/A
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové zákony - Daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov, Daňový poriadok, Miestne dane, Cestovné náhrady, Poplatok za rozvoj... (viac o titule)
Naša cena: 5,34 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
12.
Zákony 2017 I/B
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovné zákony - Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania pre PÚ, Postupy účtovanie pre JÚ, Účtovná závierka, Účtovná osnova, Správne poplatky... (viac o titule)
Naša cena: 5,34 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
13.
Novelizovaný Trestný zákon
Epos (2017)
NA SKLADE  
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona... (viac o titule)
Naša cena: 3,03 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
14.
Najbohatší muž v Babylone
George S. Clason  ·  Citadella (2013)
NA SKLADE  
Táto nadčasová klasika, ktorú zbožňujú milióny ľudí, obsahuje kľúč ku všetkému, po čom túžite a ku všetkému, čo chcete dosiahnuť. Odhaľuje tajomstvo, ako dosiahnuť osobný blahobyt. TAJOMSTVÁ ÚSPECHU STARÝCH NÁRODOV – ISTÁ CESTA K ŠŤASTIU A PROSPERITE (viac o titule)
Naša cena: 9,35 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
15.
Ekonómia dobra a zla
Tomáš Sedláček  ·  65. pole (2013)
Druhé, značne rozšírené a prehĺbené vydanie autorovej prvotiny publikovalo v roku 2011 prestížne nakladateľstvo Oxford University Press. Od tej doby kniha oslovuje čitateľov po celom svete. Ekonómia dobra a zla bola preložená do 14 jazykov (vrátane.... (viac o titule)
Naša cena: 14,20 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 5 dní
16.
Obchodný zákonník
Kolektív autorov  ·  Heuréka (2016)
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka. V knihe sú zvýraznené posledné novelizácie zákonom č. 389/2015 Z.z. s účinnosťou od... (viac o titule)
Naša cena: 5,80 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 19 dní
17.
Poradca 8/2017
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z pridanej hodnoty po novelách s komentárom, Samozdanenie, Platiteľ dane, Registrácia... (viac o titule)
Naša cena: 4,29 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
18.
Poradca 6-7 2017
Poradca s.r.o. (2016)
NA SKLADE  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daň z príjmov s komentárom, Základ dane, Výdavky, Odpisy... (viac o titule)
Naša cena: 8,59 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
19.
Zákony 2017/IV
Poradca s.r.o. (2017)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Stavebný zákon, Katastrálny zákon, Vlastníctvo bytov, Vlastníctvo pôdy, Stavebné sporenie... (viac o titule)
Naša cena: 4,75 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
20.
Mzdárske zákony 2017
Porada s.k. (2016)
Z obsahu: zákon a dani z príjmov zákon o sociálnom poistení zákon o zdravotnom poistení zákon o sociálnom fonde zákonník práce zákon o nelegálnej práci zákon o inšpekcii práce zákon o cestovných... (viac o titule)
Naša cena: 10,36 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
Skončil som kurz rýchločítania a dokázal som prečítať Vojnu a mier za dvadsať minút. Je to o Rusku. (Woody Allen)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 378 969,46 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička