popis
Ekonomika, právo

Knihy Ekonomika, právo

V kategórii Ekonomika, právo sa nachádza 7180 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Zákony 2017 II/B
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  NOVINKA  TOP #18  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Trestné právo, Exekučný poriadok, Súdne spory, Správne právo, Zákon o policajnom zbore, Zákon o upomínacom konaní... (viac o titule)
Naša cena: 4,80 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
2.
Zákony 2017 II/A
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  NOVINKA  TOP #22  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodné právo, Občianske právo, Autorské právo, Živnostenský zákon, Verejné obstarávanie... (viac o titule)
Naša cena: 4,80 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
3.
Zbrojný preukaz
NA SKLADE  TOP #62  
Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru... (viac o titule)
Naša cena: 15,49 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
4.
Zákony 2017/III
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  NOVINKA  TOP #79  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce, Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie, Minimálna mzda, Inšpekcia práce a BOZP... (viac o titule)
Naša cena: 5,60 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
5.
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016
Anna Cenigová  ·  Ceniga (2016)
NA SKLADE  TOP #86  
Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk šestnáste vydanie praktickej príručky účtovníka „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, aktualizované a doplnené k 1.1.2016. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92... (viac o titule)
Naša cena: 22,52 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
6.
Zákony 2017 I/A
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  NOVINKA  TOP #88  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové zákony - Daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov, Daňový poriadok, Miestne dane, Cestovné náhrady, Poplatok za rozvoj... (viac o titule)
Naša cena: 4,80 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
7.
Zákony 2017/IV
Poradca s.r.o. (2017)
NOVINKA  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Stavebný zákon, Katastrálny zákon, Vlastníctvo bytov, Vlastníctvo pôdy, Stavebné sporenie... (viac o titule)
Naša cena: 4,00 €  (teda ušetríte 20%) posielame do 6 dní
8.
Civilný sporový poriadok
Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou... (viac o titule)
Naša cena: 139,00 € posielame do 24 hodín
9.
Zákony 2017 I/B
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  NOVINKA  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovné zákony - Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania pre PÚ, Postupy účtovanie pre JÚ, Účtovná závierka, Účtovná osnova, Správne poplatky... (viac o titule)
Naša cena: 4,80 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
10.
Daňové zákony 2017
DonauMedia (2017)
NA SKLADE  
Komplet tlačenej publikácie, e-booku a celoročného aktualizačného servisu so slovenskou daňovou legislatívou. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z najrozšírenejších na trhu – v novom vyhotovení... (viac o titule)
Naša cena: 5,78 €  (teda ušetríte 11%) posielame ihneď
11.
Poradca 8/2017
Poradca s.r.o. (2017)
NOVINKA  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov po novelách s komentárom, Samozdanenie, Platiteľ dane, Registrácia... (viac o titule)
Naša cena: 3,84 €  (teda ušetríte 15%) posielame do 6 dní
12.
Daňové priznania za rok 2016
Poradca s.r.o. (2017)
NOVINKA  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňový bonus, právnicke osoby, fyzické osoby, vyplnené vzory, vyplnené tlačivá na DP za rok 2016... (viac o titule)
Naša cena: 3,50 € posielame do 6 dní
13.
Novelizovaný Trestný poriadok
Epos (2017)
Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona... (viac o titule)
Naša cena: 3,52 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 9 dní
14.
Ekonomické krízy a ekonomická veda
Daniel Dujava  ·  Wolters Kluwer (2016)
Autor dokázal len na pár riadkoch veľmi dobre vystihnúť podstatu nielen historických, ale aj moderných ekonomických prác, ktoré svoju pointu skrývajú pred laikmi za zložité... (viac o titule)
Naša cena: 14,15 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 7 dní
15.
Aktualizácia II/3 2016
Poradca s.r.o. (2016)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon po novele zákonom č. 126/2016 Z. z., Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok po novele zákonom č. 126/2016 Z. z., Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore po novele zákonom... (viac o titule)
Naša cena: 3,20 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 6 dní
16.
Novelizovaný Trestný zákon
Epos (2017)
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona... (viac o titule)
Naša cena: 3,03 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 9 dní
17.
Účtovná závierka za rok 2016
Poradca s.r.o. (2017)
NA SKLADE  NOVINKA  
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovná závierkza v PÚ a JÚ za rok 2016 - pokladničná kniha, účtovné prípady, výsledok hospodárenia, výročná správa... (viac o titule)
Naša cena: 2,00 € posielame ihneď
18.
Poradca 6-7 2017
Poradca s.r.o. (2016)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daň z príjmov s komentárom, Základ dane, Výdavky, Odpisy... (viac o titule)
Naša cena: 8,05 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 6 dní
19.
Mzdárske zákony 2017
Porada s.k. (2016)
Z obsahu: zákon a dani z príjmov zákon o sociálnom poistení zákon o zdravotnom poistení zákon o sociálnom fonde zákonník práce zákon o nelegálnej práci zákon o inšpekcii práce zákon o cestovných... (viac o titule)
Naša cena: 9,70 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 3 dní
20.
Daňové zákony - 2017 Autora
Porada s.k. (2016)
Daňové zákony: zákon o dani z príjmov zákon o dani z pridanej hodnoty zákon o správe daní - Daňový poriadok zákon o dani z motorových vozidiel zákon o cestovných náhradách zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku Účtovné zákony: zákon... (viac o titule)
Naša cena: 5,79 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 3 dní
Môj život začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz. (Rita Mae Brown)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 368 053,18 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička