Ilustrátor Lucia Čermáková

„Láska, dlžoba a smrad nedajú sa zatajiť.“