Domáce

Kde nič, tu nič :( Do tejto kategórie, žiaľ, ešte nebol zaradený žiaden titul. Posunieme vás o kategóriu vyššie?

„Poézia je nevyhnutne potrebná - keby som len vedel na čo.“

J. Cocteau