Domáce

Kde nič, tu nič :( Do tejto kategórie, žiaľ, ešte nebol zaradený žiaden titul. Posunieme vás o kategóriu vyššie?

„Nijaká z kníh naozajstného spisovateľa nie je založená na výmysloch, okrem pamätí.“

Brudziňski