Knihy
E-knihy

História

Zrušiť
Titulov: 15
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

Kniha Politické systémy anglosaských zemí představuje pokus o nahlédnutí na ústavní a politické systémy vybraných anglosaských zemí - Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Australského svazu, Nového Zélandu...

-51%
5,50 €

5,50 €

Zľava 51%

Okamžite na stiahnutie

Pridať do
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

Kolektiv našich nejvýznamnějších egyptologů, kteří se už po několik desetiletí každoročně věnují archeologickým kampaním především v Abusíru, přináší ve stovkách přehledných a čtivých hesel soudobé poznání...

6,80 €

6,80 €

Okamžite na stiahnutie

Pridať do
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

Předkládaná kniha se věnuje fenoménu nastupujících mocností globálního Jihu, jejichž emancipace jsme svědky od konce studené války. Globální hospodářská krize pak ukazuje, nakolik je vzestup nezápadních zemí významnou součástí...

-51%
5,50 €

5,50 €

Zľava 51%

Okamžite na stiahnutie

Pridať do

Dějiny sociologie

Milan Petrusek a kolektív • Grada, 2011
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

Publikace si neklade za cíl systematizovat dějiny sociologie ani v úplnosti, ba ani v jednotlivostech. Spíše chce čtenáře přesvědčit o "užitku a požitku" z četby sociologických klasiků. Představením díla jednotlivých "kl

-15%
10,95 €

10,95 €

Zľava 15%

Okamžite na stiahnutie

Pridať do
Okamžitý download
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

V roce 2019 se prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., a prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., přední představitelky české komercialistiky, dožívají téhož významného jubilea. Na jejich počest byla vydána dvousvazková kolektivní...

38,87 €

38,87 €

Okamžite na stiahnutie

Pridať do
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

Období druhé republiky bývá zpracováváno především v rovině politických dějin, jsou zkoumány příčiny a důsledky mnichovské dohody, chování významných politických aktérů mezinárodní a domácí politiky, klíčové dopady ...

-43%
7,00 €

7,00 €

Zľava 43%

Okamžite na stiahnutie

Pridať do

Jak odškodnit holocaust?

Jan Kuklík a kolektív • Karolinum, 2015
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

Rozsáhlá monografie odborníků z pražské právnické fakulty pod vedením Jana Kuklíka a Reného Petráše se věnuje problému majetkových ztrát židovského obyvatelstva za druhé světové války a různým metodám odškodnění.

-41%
12,00 €

12,00 €

Zľava 41%

Okamžite na stiahnutie

Pridať do
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

Malá města v Evropě ve dvacátém a na počátku jedenadvacátého století jsou v historickém výzkumu opomíjená. Problematika kulturního dědictví ve vazbě na rozvojové strategie, je téma diskutované ekonomy více ...

-36%
6,00 €

6,00 €

Zľava 36%

Okamžite na stiahnutie

Pridať do
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

Kolektivní monografie o podobách antisemitismu v Čechách a na Slovensku analyzuje diskursivní a vizuální formy obrazu Žida v české a slovenské většinové společnosti. Příspěvky se zabývají otázkou, jak se v průběhu 20. a 21. století

-39%
8,00 €

8,00 €

Zľava 39%

Okamžite na stiahnutie

Pridať do

Dějiny českých zemí

Jaroslav Pánek, Oldřich Tůma a kolektív • Karolinum, 2018
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ podávají soustavný výklad naší historie od pravěku až po vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. Sledují vývoj českého státu a národa, stejně jako menšin žijících na českém území, zejména ...

13,00 €

13,00 €

Okamžite na stiahnutie

Pridať do
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

Kniha otevírá nový pohled na zkoumání vztahu lidí k dějinám a jejich představ o minulosti. Historické vědomí je zde sociologickou perspektivou prezentováno nejen jako látka pro teoretické uvažování, ale především pro empirický...

-45%
7,00 €

7,00 €

Zľava 45%

Okamžite na stiahnutie

Pridať do

Zrod velmoci

Michal Reiman a kolektív • Karolinum, 2013
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

Kolektiv historiků z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze sleduje politické dějiny SSSR v kontextu porevolučních ekonomických a sociálních změn. Odlišně od tradiční historiografie pojímá...

-47%
11,00 €

11,00 €

Zľava 47%

Okamžite na stiahnutie

Pridať do

Pražské hudební světy

Jurková, Zuzana a kolektív • Karolinum, 2014
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

Pražské hudební světy jsou první knihou, která se věnuje hudbě v Praze z jiné než hudebně historické perspektivy: k hudebním událostem dnešní Prahy přistupuje z pozice etnomuzikologie, někdy nazývané také hudební antropologie.

9,00 €

9,00 €

Okamžite na stiahnutie

Pridať do

Závoj a džíny / Ženy v islámském světě

Kolektív autorov • Vyšehrad, 2006
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

Životní osudy žen žijících v islámu. Kromě reportáží tu nacházíme obecnější zamyšlení i osobní vzpomínky, mezi autorkami jsou vedle žen pocházejících přímo z islámských zemí také Češky, např. známé novinářky...

-53%
4,59 €

4,59 €

Zľava 53%

Okamžite na stiahnutie

Pridať do
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžite na stiahnutie

Jihovýchodní Evropa v 16.–17. století. Autoři, znalci dějin jihovýchodní Evropy, jimž se soustavně věnují, sledují v této práci postupné utváření identit mnoha národů osmanského Balkánu, nelehké a komplikované formování...

7,32 €

7,32 €

Okamžite na stiahnutie

Pridať do

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“