Knihy
E-knihy

Závesné tabule - PUBLICOM

Zrušiť
Titulov: 25

Vypredané

Závesná tabuľa Slohové postupy je určená žiakom druhého stupňa ZŠ a je využiteľná na hodinách slovenského jazyka a literatúry...

99,86 €

99,86 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná tabuľa Funkčné jazykové štýly tvorí spolu s výrobkom Slohové postupy sériu venovanú náuke o slohu (štylistike), ktorá je určená žiakom druhého stupňa ZŠ...

99,86 €

99,86 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná tabuľa Hudobné nástroje v symfonickom orchestri oboznamuje žiakov so zložením symfonického orchestra (učivo v 6. ročníku ZŠ), rozdeľuje hudobné nástroje do štyroch hlavných skupín, vysvetľuje...

99,75 €

99,75 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Tabuľa určená na hodiny slovenského jazyka na druhom stupni základných škôl a vo viacročných gymnáziách prináša žiakom i učiteľom v moderne spracovanej grafickej podobe prehľadnú charakteristiku ohybných slovných druhov...

99,86 €

99,86 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná tabuľa „Príslovkové určenie“ patrí k sérii Skladba jednoduchej vety. Obsahuje súhrn učiva o rozvíjajúcom vetnom člene – príslovkovom určení, preberanom na základných školách...

12,47 €

12,47 €

Vypredané

Pridať do

„Začiatok je vždy iný a prostriedok je vždy zložitý. No koniec je vždy jednoduchý a rovnaký. Na konci vždy niekto príde, niekto odíde, niekto zomrie a niekto zostane.“

Štyri hostiny - Meir Shalev
Štyri hostiny
Meir Shalev