Knihy
E-knihy

Úplné znenia zákonov (vydavateľstvo Heuréka)

Zrušiť
Titulov: 58
Zúženie výberu
Radenie
Počet titulov: 58
Zoradiť podľa:

Posielame do troch dní

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s účinnosťou od 1. Septembra 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 177/2018 Z. z.

-5%
2,10 €

2,10 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V publikácii sú výraznené posledné novelizácie zákonom...

-5%
5,81 €

5,81 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok s právnym stavom k 1. júnu 2017, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 87/2017 Z.z.

-5%
3,72 €

3,72 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s právnym stavom k...

-5%
3,34 €

3,34 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. marcu 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie...

-5%
4,48 €

4,48 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s právnym stavom k 17. septembru 2018 a s novelizáciou účinnou od...

-5%
3,72 €

3,72 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej...

-5%
4,19 €

4,19 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s účinnosťou od 1. marca 2019, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie...

-5%
5,62 €

5,62 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnikých osôb s právnym stavom k 15. marcu 2019, s výraznenými zmenami poslednej...

-5%
5,62 €

5,62 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami...

-5%
4,19 €

4,19 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s právnym stavom k...

-5%
2,10 €

2,10 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 17. septembru 2018, s výraznenými zmenami...

-5%
5,34 €

5,34 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do troch dní

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. januára 2019, so...

-5%
4,19 €

4,19 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s účinnosťou od 1. októbra 2018 a 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej...

-5%
4,10 €

4,10 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. marcu 2019...

-5%
3,81 €

3,81 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autorský zákon (s účinnosťou od 11. októbra 2018)

Kolektív autorov • Heuréka, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Autorského zákona č. 162/1995 Z.z. s účinnosťou od 11. októbra 2018, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 215/2018 Z.z. ...

-5%
3,34 €

3,34 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok s účinnosťou od 1. júla 2016...

-5%
4,00 €

4,00 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákonníka práce s účinnosťou od 1. mája 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie so zákonom č...

-5%
4,00 €

4,00 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade
Výpredaj

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. s právnym stavom k 1. februáru 2017, aj s výraznenými zmenami...

-67%
1,59 €

1,59 €

Zľava 67%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s právnym stavom k 15. septembru 2017...

-5%
3,72 €

3,72 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„S knihami je to ako s ľuďmi: len veľmi malý počet niečo znamená a zvyšok sa stráca v množstve.“

Voltaire