Zúženie výberu
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Publikace si klade za cíl shromáždit česká, moravská a slezská místní jména, jež odrážejí názvy stromů, keřů a polokeřů. Stromy a keře, zejména ty samostatně rostoucí, přitahují pozornost, a tak odnepaměti sloužily ...

17,39 €

17,39 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Monografie se zabývá jedním z žánrů dětské literatury (literatury pro děti a mládež) – současnými autorskými pohádkami vydanými v letech 2000 až 2020 v České republice a v Bulharsku. Autorka v ní pomocí srovnávací metody a...

11,20 €

11,20 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století...

17,39 €

17,39 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Tato publikace se zabývá prvorepublikovou politickou stranou Československá národní demokracie, která se v roce 1935 sloučila s dalšími politickými subjekty v koncentrační stranu Národní sjednocení. Levicí, zejména komunistickou...

17,00 €

17,00 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Monografie podává detailní analýzu slovosledného chování posesivních zájmen ve staročeské nominální frázi. Jedná se o fenomén, kterému zatím nebyla v české paleobohemistice věnována soustavnější pozornost. Materiálový základ...

14,45 €

14,45 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984).

9,35 €

9,35 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Staročeská milostná lyrika stojí na konci dlouhé tradice středověké milostné lyriky, psané v národních jazycích. Tato tradice celkově utváří evropskou literaturu: Působí totiž od Petrarky – i když několikrát přetvořená...

13,60 €

13,60 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Cílem práce je prozkoumat meze a možnosti automatické analýzy některých pravidelných typů derivací v češtině. Zaměřili jsme se na vybrané typy neverbálních substantiv a adjektiv. Za zásadní přínos pokládáme to, že jsme navrhli...

9,43 €

9,43 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Tato monografie se zaměřuje na slovotvorné postupy, jež jsou ve španělské lingvistice již tradičně řazeny do oblasti tzv. lexikální morfologie (tj. sufixace, prefixace, interfixace, parasyntéza a kompozice) a jejichž přesné vymezení...

10,20 €

10,20 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Publikace se zabývá otázkou vývoje keramické produkce na jižní Moravě, se zaměřením na oblast dolního Podyjí, v době od zániku Velkomoravské říše až do počátku vrcholného středověku. Na příkladech keramického souboru...

34,00 €

34,00 €

Ihneď na stiahnutie

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických...

9,35 €

9,35 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Monografie se věnuje zkoumání češtiny Bedřicha Smetany (1824–1884). Tento významný hudební skladatel žil v období, které je v pracích o vývoji češtiny označováno jako obrozenské a poobrozenské, tedy v době...

13,60 €

13,60 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Monografie je zaměřena na sledování změn, které nastaly v ruské literatuře přelomu 19. a 20. století po obsahové i formální stránce. V první části zkoumá práce příčiny posunu v hodnotovém systému a v pojetí jedince oproti...

6,80 €

6,80 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Kniha se věnuje kritickým dějinám slovníků španělské varianty romštiny, tzv. caló. Nejprve pojednává o teoretické lexikografii a aplikaci jejích pravidel, především z oblasti metodologie kritiky slovníků, na korpus slovníků caló.

9,35 €

9,35 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Publikace analyzuje spíše ojediněle se vyskytující kritickou recepci Ingardenovy koncepce uměleckého literárního díla v rámci angloamerické estetiky a filozofie. Cílem je představit ontologickou a epistemologickou teorii literárního...

12,75 €

12,75 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Kniha popisuje moderní dějiny Vietnamu od 16. století do současnosti. Věnuje se rozvoji vietnamské státnosti v prekoloniálním období a svárům mezi dynastiemi L? a M?c a mocnými rody Tr?nh a Nguy?n. Po sjednocení za povstání...

8,50 €

8,50 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Monografie se věnuje slovosledu v bulharských a srbských evangelních textech z 12. a 13. století. Slovosledné změny jsou registrovány jako varianty k textu staroslověnské památky zvané Mariánské čtveroevangelium, jsou srovnávány...

8,50 €

8,50 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Autor analyzuje možnou ekvivalenci literárního textu a jeho výtvarné ilustrace. Jaké jsou vlastnosti dobré ilustrace? Jaké je kritérium lepší ilustrace? Které faktory rozhodují o ekvivalenci obrazu a textu? Je možné ilustrace číst...

18,70 €

18,70 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Kniha představuje Husovy myšlenky o posledních věcech tak, jak nám je dnes zprostředkovává jeho dílo a jeho život, které tvoří nerozlučný celek. Vychází z obsahového, jazykového a literárněhistorického rozboru Husových...

13,60 €

13,60 €

Ihneď na stiahnutie
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (1414–1418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie...

13,60 €

13,60 €

Ihneď na stiahnutie

„Reťaz je vždy len taká pevná, ako je pevný jej najslabší­ článok. “

Slovenská mafia - Ján Petrovič
Slovenská mafia
Ján Petrovič