Naše kníhkupectvá sú zatvorené :(
Stále sme tu však pre vás na webe. Viac info
Knihy
E-knihy

Špecializovaná edícia neperiodických publikácií

Zrušiť
Titulov: 96

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona...

5,90 €

5,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Novelizovaný Zákon o priestupkoch

od 1,20 €

Kniha brožovaná väzba, 2020
2,50 €

Posielame do 9 dní

Kniha šitá väzba, 2016

Vypredané

Kniha brožovaná väzba, 2017

Vypredané

2,50 €

Vypredané

Vypredané

Novelizovaný Trestný poriadok

od 3,70 €

Kniha 2020
Na sklade
6,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2015

Vypredané

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2019

Vypredané

Kniha
Na sklade
6,90 €

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z.z., zákona č. 344/2018 Z.z. a zákona č. 413/2019 z.z.

4,20 €

4,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Novelizovaný Zákon o účtovníctve

od 1,50 €

Kniha brožovaná väzba, 2019
-5 %
2,86 €

Posielame do 9 dní

Kniha šitá väzba, 2016

Vypredané

Kniha brožovaná väzba, 2017

Vypredané

Kniha brožovaná väzba, 2015

Vypredané

Kniha brožovaná väzba, 2015

Vypredané

-5 %
2,86 €

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Novelizovaný Občiansky zákonník

od 2,40 €

Kniha 2019
Na sklade
-5 %
4,48 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2014

Vypredané

Kniha 2012

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2015

Vypredané

Kniha
Na sklade
-5 %
4,48 €

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Posielame do 9 dní

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou a farebnými značkami v úplnom znení s aktualizovanou dôvodovou správou ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA...

9,90 €

9,90 €

Posielame do 9 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2017 Z.z. a zákona č. 390/2019 z.z.

-5%
3,53 €

3,53 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Novelizovaný Stavebný zákon

od 2,10 €

Kniha brožovaná väzba, 2020
Na sklade
4,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha brožovaná väzba, 2016

Vypredané

Kniha šitá väzba, 2015

Vypredané

Kniha
Na sklade
4,20 €

Vypredané

Vypredané

Posielame do 9 dní

Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 124/2006 Z. Z. O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 309/2007 Z. Z...

-5%
3,14 €

3,14 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Pridať do

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 11 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Novelizovaný zákon o súdnych poplatkoch s aktualizovanými dôvodovými správami. ZÁKON SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 71/1992 ZB. O SÚDNYCH POPLATKOCH A POPLATKU ZA VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV V ZNENÍ ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 89/1993...

3,20 €

3,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Novelizovaný Správny poriadok

od 1,20 €

Kniha 2017
1,30 €

Posielame do 9 dní

Kniha 2016

Vypredané

1,30 €

Vypredané

Novelizovaná Ústava Slovenskej republiky

od 1,70 €

Kniha 2019
Na sklade
-5 %
2,29 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2017

Vypredané

Kniha
Na sklade
-5 %
2,29 €

Vypredané

Posielame do 9 dní

Zákon č. 216/2018 Z.z. z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

1,90 €

1,90 €

Posielame do 9 dní

Pridať do

Nový Zákon o štátnej službe

od 2,10 €

Kniha 2017
-5 %
4,48 €

Posielame do 9 dní

Kniha 2015

Vypredané

-5 %
4,48 €

Vypredané

Posielame do 9 dní

Novelizovaný zákon o dani z príjmov s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 595/2003 Z. Z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 43/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 191/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 391/2004 Z. Z., ZÁKONA...

-5%
8,48 €

8,48 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami a farebnými značkami v úplnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA.

-5%
9,43 €

9,43 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Novelizovaný zákon o policajnom zbore s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994...

-5%
3,53 €

3,53 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Novelizovaný Obchodný zákonník

od 3,80 €

Kniha 2019
Na sklade
8,30 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2013

Vypredané

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2015

Vypredané

Kniha
Na sklade
8,30 €

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Novelizovaný Zákon o prokuratúre

od 1,90 €

Kniha 2019
Na sklade
-5 %
2,95 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2016

Vypredané

Kniha
Na sklade
-5 %
2,95 €

Vypredané


„Hneď za veľkým básnikom je ten, kto mu dokáže porozumieť.“

Henry Wadsworth Longfellow