Edícia Špecializovaná edícia neperiodických publikácií

Civilný mimosporový poriadok

od 3,53 €

Kniha 2021
-5 %
3,72 €
Posielame do 8 dní
Kniha 2020
Vypredané
-5 %
3,72 €
Vypredané

Novelizovaný zákon o cestnej premávke

od 9,70 €

Kniha 2021
9,70 €
Posielame do týždňa
Kniha 2020
Vypredané
9,70 €
Vypredané
Posielame do 8 dní

ZÁKON Č. 300/2005 Z.Z. TRESTNÝ ZÁKON V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z.Z., ZÁKONA Č. 218/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 491/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 497/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 498/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 59/2009 Z.Z., ZÁKONA Č. 257/2009 Z.Z., ZÁKONA...

-5%
6,10 €

6,10 €

Zľava 5%
Posielame do 8 dní
Posielame do týždňa

ZÁKON Č. 162/2015 Z. Z. SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 88/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 344/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 413/2019 Z. Z A ZÁKONA Č. 423/2020 Z. Z.

-5%
3,72 €

3,72 €

Zľava 5%
Posielame do týždňa
Posielame do 8 dní

Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 301/2005 Z.Z. Z 24. MÁJA 2005 TRESTNÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z.Z., ZÁKONA Č. 342/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 643/2007 Z.Z., ZÁKON

7,70 €

7,70 €

Posielame do 8 dní

Novelizovaný zákon o BOZP

od 3,14 €

Kniha 2021
-5 %
3,14 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2020
Vypredané
-5 %
3,14 €
Vypredané

Novelizovaný Autorský zákon

od 1,50 €

Kniha šitá väzba, 2018
2,40 €
Posielame do 8 dní
Kniha brožovaná väzba, 2014
Vypredané
Kniha brožovaná väzba, 2015
Vypredané
2,40 €
Vypredané
Vypredané
Posielame do 8 dní

Novelizovaný zákon o policajnom zbore s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994...

-5%
3,53 €

3,53 €

Zľava 5%
Posielame do 8 dní

Novelizovaný Obchodný zákonník

od 3,80 €

Kniha 2019
8,30 €
Posielame do 8 dní
Kniha 2017
Vypredané
Kniha 2016
Vypredané
Kniha 2013
Vypredané
Kniha 2019
Vypredané
Kniha 2015
Vypredané
8,30 €
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Na sklade, objednávajte však rýchlo

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 460/1992 ZB. V ZNENÍ ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 244/1998 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 9/1999 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 90/2001 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 140/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 323/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA...

-5%
3,43 €

3,43 €

Zľava 5%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou vyše 600 000€?

Novelizovaný Zákon o advokácii

od 1,20 €

Kniha šitá väzba, 2019
2,00 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha šitá väzba, 2012
Vypredané
Kniha brožovaná väzba, 2016
Vypredané
2,00 €
Vypredané
Vypredané

Novelizovaný Zákon o priestupkoch

od 1,20 €

Kniha brožovaná väzba, 2020
2,50 €
Posielame do 8 dní
Kniha šitá väzba, 2016
Vypredané
Kniha brožovaná väzba, 2017
Vypredané
2,50 €
Vypredané
Vypredané

Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

od 2,90 €

Kniha 2020
2,90 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2018
Vypredané
2,90 €
Vypredané

Novelizovaný Notársky poriadok

od 1,60 €

Kniha 2019
2,50 €
Posielame do 8 dní
Kniha 2015
Vypredané
Kniha 2016
Vypredané
2,50 €
Vypredané
Vypredané

Novelizovaný Občiansky zákonník

od 2,40 €

Kniha 2019
-5 %
4,48 €
Posielame do 8 dní
Kniha 2014
Vypredané
Kniha 2016
Vypredané
Kniha 2012
Vypredané
Kniha 2019
Vypredané
Kniha 2015
Vypredané
-5 %
4,48 €
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Vypredané

Novelizovaný Zákoník práce

od 2,40 €

Kniha 2021
5,80 €
Posielame do týždňa
Kniha 2016
Vypredané
Kniha 2015
Vypredané
Kniha 2019
Vypredané
Kniha 2018
Vypredané
Kniha 2015
Vypredané
5,80 €
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 112/2018 Z.z. z 13. marca 2018, o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2,50 €

2,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Novelizovaný Zákon o súkromnej bezpečnosti

od 1,90 €

Kniha brožovaná väzba, 2020
-5 %
3,05 €
Posielame do 8 dní
Kniha brožovaná väzba, 2016
Vypredané
Kniha šitá väzba, 2013
Vypredané
-5 %
3,05 €
Vypredané
Vypredané

Novelizovaný Zákon o sťažnostiach

od 1,00 €

Kniha 2017
1,30 €
Posielame do 8 dní
Kniha 2016
Vypredané
1,30 €
Vypredané
Posielame do týždňa

Zákon č. 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 651/2004 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 523/2005 Z.z., zákona č. 656/2006 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona č. 593/2007...

5,70 €

5,70 €

Posielame do týždňa

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“