Ric Roman Waugh

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“