Johanna Steiger-Antošová

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“